.

menu karawanken

Koorscholing

Repetitor
Cor de Koning
Tel 0412 - 690072
cmdekoning@ziggo.nl
Regelmatig verzorgt onze  repetitor een koorscholing. Zodra een nieuwe koorschool start, treft u hier meer informatie aan.