.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 2, nr. 2   

juli 2004


Van de voorzitter

Toen ik met de voorbereiding van deze nieuwsbrief bezig was, bereikte mij het bericht dat Burgemeester Joseph Vos benoemd zal worden tot dijkgraaf van het waterschap in West Brabant. Niet alleen het feit dat wij in Uden een aimabel mens als burgemeester gaan missen, realiseerde ik mij toen, maar ook dat Mieke Vos als beschermvrouwe ons Mannenkoor De Karawanken zal gaan verlaten. Spijtig maar waar. Hier en nu is het nog niet het moment afscheid te nemen maar ik heb reeds aangeboden als koor op te treden bij hun afscheid. Wij horen daar nog van.
Binnenkort wacht ons de reis naar België. De reiscommissie zet op dit moment de puntjes op de i en het ziet er naar uit dat het een boeiend programma wordt. Wel is aan het finale besluit om de reis door te laten gaan het nodige vooraf gegaan. Zowel het lage aantal deelnemers maar ook de verdeling over de stempartijen baarde de commissie en het bestuur zorgen. Uiteindelijk heeft het contact met dirigent hierover de doorslag gegeven. Voor de toekomst zal het bestuur nieuwe afspraken moeten maken omdat de ooit geformuleerde deelnamescore van 80% niet gehaald wordt en dit zal ook in de toekomst naar onze mening niet het geval zijn. De voornaamste reden is o.i. de vergrijzing binnen het koor en de stagnerende instroom van jongere leden. Ook hier wil het bestuur actie in gaan ondernemen. Zo zullen wij als voorbeeld met een stand deelnemen aan de open dag, die ons home De Sprong organiseert op 3 oktober a.s. Het bestuur kan het echter niet alleen, ook leden kunnen wervend optreden.

Ik wens jullie allen een prettige vakantie periode en hoop jullie terug te zien op donderdag 19 augustus a.s. De dan nog resterende repetities zullen wij nodig hebben om het repertoire in België er goed in te hebben.

Henk Hermelink, voorzitter

Wetenswaardigheden

Gouden huwelijksfeest
Wij ontvingen voor alle leden van Mannenkoor De Karawanken een uitnodiging voor het gouden huwelijksfeest van
Willy en Thera Brouwers.
Onze voormalig dirigent viert dit jubileum op zaterdag 14 augustus met een H.Mis in de Pius X kerk in Uden. De viering begint om 14.30 uur en wordt opgeluisterd door de vier koren die Willy zelf dirigeert.
Na afloop zijn ook de leden van ons koor uitgenodigd in Eigen Herd aan de Rooijsestraat in Uden waar tot 18.00 uur de gelegenheid is te feliciteren.
Het bestuur zal acte de presence geven maar nodigt ook andere leden uit. Een optreden van ons koor zal helaas door diverse omstandigheden niet mogelijk zijn.

De reis naar Vlaanderen
Op vrijdag 10 september vertrekken wij onder leiding van de leden van de reiscommissie naar België. De touringcar brengt ons eerst naar Boom waar wij een excursie krijgen in een Museumsteenfabriek. Na de maaltijd verwacht men ons in de Boomse schouwburg voor een optreden.
Voor de overnachting gaan wij naar een hotel in Nazareth waar we allen in twee persoonskamers zijn ondergebracht.
Zaterdagochtend luisteren wij de herdenking van de eerste en tweede wereldoorlog op in Ieper. Bij "The Last Post" zingen wij enkele liederen.
De volgende dag, zondag brengen wij geheel door in Gent. Na de opluistering van de H.Mis bezichtigen wij het fraaie Gent. Wie ooit Gent heeft bezocht, weet dat dit een fraaie stad is om te verpozen.
Helaas gaat het geplande optreden in de Antwerpse Zoo niet door. Hierdoor vertrekken wij zondagavond weer richting Volkel zodat wij zondagavond onze partners al weer terugzien.
De detailgegevens krijgt u in een speciaal boekje aangereikt.Het Sympathie Orkest
Aan de leden van Het Sympathie Orkest wordt gevraagd hun jaarbijdrage aan de penningmeester over te maken. De leden van het Het Sympathie Orkest zullen hiervoor een acceptgiro ontvangen.

Onze hoofdsponsor Bonduelle heeft toegezegd ook voor het volgende jaar 2005 weer als sponsor te willen optreden. Wij zijn Bonduelle in de persoon van de heer Edo Stouten bijzonder dankbaar voor deze geste.

Nieuws uit het bestuur
Op 15 mei vergaderde het bestuur in de zon bij de voorzitter thuis. Frans Bauer was als secretaris voor de eerste keer hierbij aanwezig.
Het bestuur heeft het definitieve besluit genomen de reis naar België door te laten gaan ondanks dat de deelnamescore niet de besloten 80% haalt. In de e.v. ledenvergadering zal het bestuur hier met de leden over communiceren.
Al vele jaren verzorgt Mannenkoor De Karawanken de opluistering van de Dodenherdenking in Uden op de avond van 4 mei. Het bestuur heeft de organisatiecommissie laten weten dat wij er de voorkeur aan geven dat ook andere koren bij toerbeurt de verzorging op zich nemen.
Het verslag van de algemene vergadering van 15 april jl. is uitvoerig in de bestuursvergadering aan de orde geweest. Naar aanleiding hiervan het volgende:
Het vertrek van de penningmeester Cor van de Lokkant per 2005 heeft nog geen spontane kandidaten opgeleverd.
De CD-commissie is gevraagd weer voorbereidingen te treffen voor een nieuwe CD.
De voorzitter neemt op zich om de statuten en het Huishoudelijk reglement onder de loep te nemen. Actualisering lijkt noodzakelijk.
De werving van nieuwe, jongere leden zal in de toekomst aandacht vragen. In dezen ook weer de koorscholing bezien.

Het repertoire

Toelichting
Het koor zingt al vele jaren het lied Die Zwölf Raüber (nr.8). Van oorsprong is het een oude Russische legende die door Imjalof in het Duits is vertaald.
Onderstaand eindelijk de Nederlandse vertaling van dit fraaie lied.

DE TWAALF ROVERS
Tot de Heer God willen wij bidden en u de sage vertellen zoals de kroniekschrijvers in het klooster Solowki die ons zelf vertelt, Pitirim.
1. Twaalf rovers woonden eens in het woud, hun hoofdman was Kudejar.
Ach, deze rovers vergoten zo veel vroom christenbloed.
2. Zij roofden geld en veel kostbare bezittingen en hielden huis in het donkere woud.
In Kiev stal Kudejar eens een heel mooi meisje.
3. Overdag beminde hij haar, 's nachts hield hij rooftochten.
Plotseling maakte God het geweten wakker in het wrede rovershart.
4. Hij nam afscheid van zijn roversbende, gaf het moorden en het roven op.
De roverhoofdman trad in het klooster tot heil van God en de mensen.

Een ander lied dat wij zingen is het lied Frieden (nr.31) van Gotthilf Fischer. De vertaling van de korte tekst luidt:
VREDE
Vrede, vrede moge deze wereld toebedeeld zijn.
Heer onze god, luister naar ons smeken
Laat genade voor recht gelden.

Het religieus getinte lied Die Almacht (nr.12) is een oorspronkelijk gedicht van Joh. Ladislaus Pyrker, op muziek gezet door Franz Schubert en nadien bewerkt door Franz Liszt.

DE ALMACHT.
Groot is Jehova, de Heer!
Want hemel en aarde verkondigen zijn macht.
Je hoort haar in de loeiende storm
in de roep van de woudstroom die luid begint te ruisen;
groot is Jehova, de Heer, groot is zijn macht.
Je hoort haar in het gemurmel van het groene woud,
Je ziet haar in het golvende, gouden koren
in de stralende frisse kleur van lieflijke bloemen
in de schittering van de met sterren bezaaide hemel.
Vreselijk klinkt zij in het rollen van de donder
en vlamt op in het snelle flitsen van de bliksem
doch voelbaarder nog verkondigt het kloppend hart je
de macht van Jehova, de eeuwige God.
Kijk smekend op naar Hem
En hoop op genade en ontferming.
Groot is Jehova de Heer.

(met dank voor de vertaling aan ons lid Bep Claassens)


Santiago de Compostela 2004

Ons lid en 1e tenor Tiny Vrenssen was enige tijd afwezig in verband met zijn pelgrimsfietstocht naar Santiago de Compostella. Onderstaand doet hij verslag van zijn pelgrimsreis. Een sportieve prestatie om trots op te zijn.

Er waren nogal wat voorbereidingen, waaronder een bezoek aan het Genootschap van Sint Jacob Nederland voor inschrijving en ophalen van het paspoort enz., bezoeken bij meerdere Sint Jacobuskerken in 's-Hertogenbosch, Zeeland en Vessem en niet te vergeten onze Sint Petrus in Uden en in Geffen: Sigilium Paroch : Ad St. Mariam-Magdalenam, waar onze fietsen, bagage en wijzelf met wijwater gezegend zijn door de pastoor.

Na al deze rituelen zijn wij, Jan en Tiny, vertrokken op weg naar ons uiteindelijke doel: Santiago de Compostela.
Via België (Rumst), waar we na een kerkdienst door de voorganger nog een keer gezegend zijn en een goede reis toegewenst gekregen, zijn we weer verder gefietst.

Via Antwerpen naar Tournai, dan de grens over en dan zitten we inmiddels in Frankrijk. Vervolgens de route gevolgd van Compiègne – Chartres – Tours – Poitiers – Angoulême – Dax naar Saint Jean Pied de Port.
Vanuit hier starten duizenden lopers op weg naar Santiago de Compostela, allerlei nationaliteiten bepakt met hun nodige spullen voor onderweg.
Saint Jean Pied de Port ligt aan de voet van de Pyreneeën waar het echte zwaardere werk begon, het klimmen en dalen – soms niet meer dan 5-6 km per uur.
Dit leidde ons naar de stad Pamplona en verder naar León. We zitten inmiddels al een paar dagen in Spanje en zo via andere steden en dorpjes naar ons uiteindelijke doel: Santiago de Compostela.
Nu nog wat over het verblijf onderweg: we sliepen en aten zoveel mogelijk bij particulieren, in pensionnetjes of bij Refuges Municipal voor de Cominos Frances et Espagne. Dit zijn speciaal ingerichte slaapgelegenheden voor grote groepen mensen (pelgrims) met grote zalen en stapelbedden.

Eten kochten we onderweg in supermarkten of bij kleine kruideniers. Soms vertrokken we ’s morgens met stokbrood en water, omdat we niets konden kopen in de soms vervallen en uitgestorven dorpjes.

Na een paar zware dagen in de bergen ( we hebben o.a. een klim gehad van ruim 30 km. met een stijging van 10-11%) zien we dan uiteindelijk Santiago de Compostela liggen vanaf een heuvel.
We fietsten naar beneden en op donderdag 24 juni 2004 om 15:45 uur staan we dan eindelijk bij het begin van de stad Santiago, even een fotootjes maken, je kent dat wel en dan op weg naar de Kathedraal en het Pelgrimsbureau voor het verkrijgen van ons Compostelaat. Dit is een oorkonde in het Latijn die pelgrims krijgen als zij aan kunnen tonen, door middel van hun pelgrimspas vol met stempels, dat zij inderdaad de tocht ook hebben volbracht.

Dit was dan in het kort mijn verhaal over mijn Pelgrimstocht van Uden naar Santiago de Compostela. Een tocht van 2638 km in 24 dagen gefietst met 2 rustdagen.
Ik hoop jullie via dit verhaal een klein beetje inzicht gegeven te hebben over het wel en wee.
Voor meer informatie over deze tocht kunnen jullie altijd bij mij terecht.

Tiny Vrenssen – 1e Tenor

Ook een hobby….
Meerdere leden van het koor zingen niet alleen, zijn ook actief in andere verenigingen en met andere hobby’s.

(Raden wie dit is? Stuur je oplossing naar Webmaster... Of schrijf de oplossing in het gastenboek, samen met je mening of zomaar...)

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over koken als bijzondere hobby van diverse leden van ons koor. Een uitdaging op culinair gebied.
Maar er leeft meer onder onze zangers. Een uitdaging van een ander kaliber!
Hakken in hout en steen oftewel beeldhouwen is zo’n creatieve uiting die een aantal van onze koorleden beoefent.
Met oneindig veel geduld wordt met beitels en hamer uit een ruw blok steen of hout een object gemaakt. Er ontstaat een vorm, geïnspireerd door de steen of naar eigen ontwerp een beeld uit een recht blok. Naar eigen inzicht van de ‘kunstenaar’ kan zo’n object of beeld een uitstraling krijgen, waar je de slag van de beitel nog duidelijk in ziet of helemaal glad gepolijst door eindeloos schuren met waterproof schuurpapier.
Wil je meer weten over deze inspirerende hobby, dan zullen de ‘kunstenaars’ onder onze zangers u er graag over vertellen. Het zijn Adriaan van den Akker, Pierre van Hemert, Ferry van Oort, Ad van der Made en Ben de Graaf.

Optredens in 2004


Optredens in België (Ieper, Boom, Gent)
10 tot 12 september 2004

Najaarsconcert zondag 31 oktober 2004
Avondconcert in Theater Markant Uden

Uitwisselingsconcert Nachtegalen te Someren
zaterdag 6 november 2004

De repetities in 2004.

Zomerreces
Het zomerreces is vastgesteld van
22 juli tot 12 augustus 2004.
Op de donderdag 22 en 29 juli en 5 en12 augustus zijn er dus geen repetities.

De eerste repetitie na dit reces is dus op donderdag 19 augustus vanaf 20.00 uur.

De Karawanken repeteren verder iedere donderdagavond in Jeugdhuis De Sprong in Volkel.
De repetitie begint om 20.00 uur en eindigt om ca. 22.15 uur. Om 21.00 uur pauze. Mocht u interesse hebben een repetitie bij te wonen, u bent van harte welkom. Het is wel plezierig als u dit vooraf aan de secretaris (Tel. 0486-450404) kenbaar maakt
Jeugdhuis De Sprong vindt u aan de Aert Willemsstraat in Volkel. (Tel. 0413-272956)

De volgende nieuwsbrief kunt u in september 2004 verwachten. Kopij inleveren bij een van de bestuursleden.
Bijdragen zijn van harte welkom.

Het bestuur wenst alle leden van Het Sympathie Orkest en Het Mannenkoor De Karawanken een prettige vakantie.