.

menu karawanken

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 5, nr. 2    

mei 2007

Van de voorzitter

Voor ieder lid maar ook voor een voorzitter is het een plezierige zaak als een concert slaagt en er goede reacties komen. Ook een tevreden dirigent en pianiste stralen hun enthousiasme over op het koor.
Dat nu was het gevoel dat ik had na de zaterdagmiddag 28 april in het centrum bij Markant in Uden. Bijzonder was ook de hoge opkomst van onze leden nl. 86%. Helaas halen we dat niet altijd hoewel het toch een goede zaak zou zijn voor ons koor en ook voor de vereniging.
We hebben nog twee optredens dit seizoen te gaan. Allereerst een optreden op de markt in Uden t.g.v. de opening van de nieuw aangelegde markt op vrijdagmiddag 22 juni a.s.
Het volgende is een laatste repetitie (in tenue) in het zorgcentrum Compostella in Zeeland. Ook deze beide optredens vragen om een hoge opkomst en een goede presentatie.
Na het zomerreces starten we met een nieuwe repetitie-opzet zoals verder in deze brief omschreven. Ik reken er op dat wij er in slagen de doelstelling van het sneller en geconcentreerder  instuderen van het repertoire halen. Wat daarbij hoort is overigens ook de discipline de repetitie te bezoeken. Noteer de data in je agenda en blokkeer op die manier andere afspraken, ik weet uit eigen ervaring dat het werkt!!

Henk Hermelink.

Koninklijke onderscheiding voor Jos van Eyck

Op vrijdag 1 juni j.l. voerde het streekkoor Canthonis samen met Het Brabants Orkest in de Sint Martinuskerk in Cuijk Die Jahreszeiten van Joseph Haydn uit. Het geheel stond onder de muzikale leiding van Jos van Eyck. Aan het slot van deze fraaie uitvoering werden velen maar zeker Jos van Eyck verrast door burgemeester Verbeeten van Sint Anthonis die Jos voor zijn veertigjarig jubileum als musicus, zanger, leraar en dirigent namens Hare Majesteit een koninklijke onderscheiding mocht opspelden. Vanaf deze plaats feliciteren wij hem van harte met deze eervolle uitverkiezing.

 

De nieuwe repetitie opzet.
Repetitie lokaal
Met het bestuur van De Sprong is Volkel is besproken onze wens om over twee gescheiden ruimten te kunnen beschikken. Wij kunnen vanaf september beschikken over de grote zaal en over de biljartkamer. Deze laatste ruimte dan voornamelijk voor de stemrepetities.
Cor de Koning: repetitor
Het bestuur heeft na het regelmatige overleg met de dirigent en met Cor de Koning aan Cor de functie repetitor toebedeeld. Het strookt met de opvattingen van de dirigent en ook met de ambitie van Cor iets voor De Karawanken te willen betekenen. Op de recente ledenvergadering heeft Cor een toelichting gegeven op de wijze zoals hij zijn rol binnen het koor ziet. Hij is nog steeds dirigent van enkele koren maar wil daarnaast  in goed overleg met de dirigent  met veel plezier de functie van repetitor van de Karawanken invullen. Hij wil zijn rol als coördinator bij de introductiemodule verder invullen door twee keer per jaar een aantal muzieklessen op te zetten (september en maart) Deze zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerde leden, voor kandidaatleden maar ook voor andere geïnteresseerden van buiten ons koor.
Stemrepetities
Daarnaast wil hij de stemrepetities gaan verzorgen zodat het instuderen van het repertoire sneller en kwalitatief beter kan. Onze dirigent neemt dan de stemrepetities van de andere partijen voor zijn rekening.
Cor de Koning neemt vanuit zijn functie deel aan de muziekcommissie samen met dirigent en de vier vertegenwoordigers, uit elke stempartij een.
Opzet repetities
Dit alles levert een ander beeld op voor de repetities vanaf september 2007.
Het ziet er dan als volgt uit:
19.00 uur: Muzieklessen op donderdagavond voor nieuwelingen en andere geïnteresseerden.
19.30 uur: Inzingen o.l.v.de dirigent (alle leden).
19.45 uur: Partijrepetitie. onder leiding van Cor in de biljartzaal. en onder leiding van Jos in de grote zaal.
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Repetitie voor alle leden in grote zaal.
22.00 uur: einde van de repetitie.

Doordat de ledenvergadering instemde met dit voorstel  is de indeling per september 2007 van kracht. Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een herzien jaaroverzicht aan voor de tweede helft van 2007.

 

Rectificatie
Helaas is door een foutje van de redactie de naam van een van onze sponsors niet vermeld in het overzicht van de vorige nieuwsbrief van februari 2007.
Onze excuses daarvoor.
Hier volgt de naam alsnog:
De Laat Assurantiën Uden
De heer Marcel de Laat.

 

Optreden 28 april met beiaard De Paltz.

Het was jammer dat de bestrating van de Markt in Uden nog niet klaar was. Door allerlei omstandigheden was dit vertraagd.
Dit was overigens het enige smetje op die zonovergoten zaterdagmiddag in April. Het weer was uitermate goed, de beiaard De Paltz was een groots instrument op een mogelijk nog imponerendere truck, de beiaardierster Rosemarie was optimaal gemotiveerd en het Hässleholms Kyrkas Vocalensemble was een perfect klinkend koor. Voeg daar een groot mannenkoor als De Karawanken aan toe en je alle componenten voor een unieke happening.
Het Mannenkoor De Karawanken onder de leiding van Jos van Eyck zong buiten enkele mooie bewerkingen die begeleid werden door de beiaard. De vraag is hier wie wie begeleidde. Het was weliswaar warm, maar het koor zorgde voor een goede performance. Ook het optreden nadien op de bühne van Markant oogstte lof. Dit gold zeker ook voor het Zweedse koor dat in getal weliswaar de mindere was van de Karawanken maar zeker niet op muzikaal gebied. De theaterzaal van Markant is en blijft moeilijk te bezingen voor koormuziek ondanks de elektronische systematiek. Overigens merkten de koorleden dit meer dan de toehoorders die afhankelijk van hun plaats een fraai concert hoorden.
Er is verhoudingsgewijs veel werk verzet voor dit concert omdat meerdere componenten tot een geheel moesten worden gesmeed. Daarbij was er de afhankelijkheid van de tijd dat het Zweedse koor beschikbaar was, de beiaard er kon zijn en last but not least Rosemarie Seuntiëns kon spelen.
Het klopte uiteindelijk allemaal. Velen hebben genoten van dit ongewone optreden.


Het repertoire
Het past mannenkoren naast liefdesliederen ook drinkliederen te zingen. Een ervan vertaalde Bep Claassens voor ons.

Trinklied im Mai.
Versier de tonnen en schenk mij wijn.
De mei is begonnen, laat ons vrolijk zijn
De wind wordt zachter, hij is nog nauwelijks merkbaar.
De bijtjes zoemen rond de bloeiende bomen
Hij schenk het bos een lieflijk gezang
En de glazen bij de wijn een melodische klank.
Hij geeft de meisjes en jongens een verliefd gevoel
En heerlijke gaven om te kussen en te spelen.

De nachtegaal fluit in het groene struikgewas
Het avondrood kleurt voor ons de glazen en de tafel
Versier de glazen en schenk mij wijn
De mei is begonnen, laat ons vrolijk zijn.
Gij jonge mannen en gij schonen,dankt en prijst hem
Laat de glazen klinken ter ere van de mei.
Laat het prieel groen worden,dat kussen verbergt
Laat de druiven groeien,waaruit nectar vloeit

Zet de flessen bij de maaltijd op tafel
Twee volle bokalen horen bij de mei
Hij druipt op de bloesems zijn rood en zijn wit
De vogels broeden in de schaduw van de mei
De grasperken gaan bloeien,waarop de verliefden wandelen.
Waar tantes en kletskousen de kussen niet zien
Lachende hemel,blijf helder en licht
En bloesem vol geuren,verwelk niet zo snel.

Over de componist Franz Schubert is al eerder geschreven. De tekstdichter van bovenstaand lied, Ludwig Hölty, wordt door Bep Claassens aan ons voorgesteld:

Ludwig Christoph Heinrich Hölty werd geboren in Mariensee bij  Hannover op 21-december 1748, als zoon van een predikant. Hij studeerde in Göttingen theologie en talen. Meer aangetrokken tot de letterkunde sloot hij zich met een aantal studenten aan bij de Göttinger Hainbund,een vereniging van Noordduitse studenten,opgericht in 1772. De vereniging bestond niet lang ( tot 1776), maar had  wel betekenis voor en invloed op de Duitse letterkunde. De leden waren bewonderaars van Klopstock,een piëtist en voorloper van de romantiek. Zij beoefenden evenals hij de gevoelige, antirationalistische, eenvoudige, dicht bij het volk staande dichtkunst, die echter ook steeds meer nationaal getint werd.
Veel van Hölty’s gedichten werden door bekende componisten  o.a. Mozart, C.F.Bach, J.C.F.Bach, J.Brahms, F.Schubert getoonzet.
Hölty werd niet rijk van zijn dichtkunst,maar door huisonderwijs te geven en vertaalwerk te doen kon hij een zeer karig bestaan voeren.Hij stierf op 01-09-1776, pas 28 jaar oud.
B.Claassens

 

1977          -                 2007
30 jaar karawanken


OPTREDENS IN  2007.
Vrijdag 22 juni
ca. 17.00 uur Opening Markt Uden
Donderdag 5 juli
19.30 uur optreden
Zorgcentrum  Compostella Zeeland
Woensdag  3 oktober
Ca. 16/17 uur Optreden
Dag van de Ouderen Uden
Zaterdag 3 november  
jubileumconcert in Uden/Volkel
Zondag 11 november
Namiddag receptie Toon van Beek
Zondag 23 december
Winterconcert Uden.

(Het jaaroverzicht staat elders op de site)

De repetitie is van 19.30 tot 22.00 uur
In het repetitielokaal De Sprong in Volkel ( 0413 272956
Een dringend verzoek voor de leden om zich bij verhindering af te melden

Afmelden tenoren ( 0413  261540) henkhermelink@hetnet.nl,

Afmelden bassen ( 0413-262721) Cor van de Lokkant (lokrooij@hetnet.nl)

 

Huwelijk.

Het bestuur ontving de huwelijksaankondiging van onze muziekvriendin
MarieChristien Verstraten
en ons kandidaatlid Ad Schuurmans
Zij trouwen op 7 juli a.s..
Bij voorbaat wensen wij hen veel geluk.
Receptie: 7 juli van 16.00 tot 18.00 uur
Hoge Randweg 18 in Volkel.