.

menu karawanken

Jaargang 6 nummer 1

maart 2008

 

Van de voorzitter


In de voorbije maanden had ik veel contact met ons overleden lid Petro van den Eijnde.  Als vriend en voormalig buurtgenoot troffen wij elkaar vaak maar de laatste periode intenser dan voorheen. In onze contacten viel ook de naam van de Karawanken bijzonder vaak. Hij miste de kameraadschap, het zingen en de humor. In mijn laatste gesprek met hem over de te zingen liederen bij zijn uitvaart vroeg hij mij expliciet alle kornuiten van De Karawanken te groeten en hoopte dat we bij zijn uitvaart ons best zouden doen.
Ook dat was Petro!
En dan ga je weer over tot de orde van de dag. Bestuurlijke activiteiten vragen weer je aandacht, de toekomst van het bestuur van ons koor is onderwerp van gesprek en er komen weer aanvragen voor optredens. Zo lijkt het er nu toch op dat het korenfestival op de Markt in Veghel op zondag 1 juni definitief doorgaat. We zijn gevraagd de dag af te sluiten met een spetterend optreden tussen 19.00-20.00 uur. 
Voor het winter/kerstconcert hebben we weer de Pauluskerk kunnen vastleggen. Hierbij blijft een rol spelen dat deze kerk op termijn niet meer beschikbaar zal zijn omdat hij aan de eredienst wordt onttrokken. Het is al enkele jaren een onzekere factor.
Uit gesprekken met leden van de reiscommissie mag ik opmaken dat de concertreis een groot succes zal worden. Voornamelijk de contacten in Trier duiden op een muzikaal en toeristisch hoogtepunt. Niet onvermeld mag uiteraard ook de opluistering in de Kathedraal van Luxemburg blijven.
Geleidelijk aan vult het jaar zich in met geplande en onverwachte gebeurtenissen.
Henk Hermelink.


In memoriam
Petro van den Eijnde.
Dinsdag 29 januari 2008 overleed thuis bij zijn familie ons lid Petro van den Eijnde. Op zaterdag 2 februari 2008 deden wij hem met vele Karawanken uitgeleide in een overvolle Pauluskerk in Uden. Petro werd 69 jaar.
Als lid van Het Mannenkoor De Karawanken zong Petro sinds begin 1997 bij de baritons. Hij was een verdienstelijk koorzanger maar voegde daar altijd aan toe dat hij vanuit het onderwijs zingen met de paplepel had meegekregen.
Meer nog dan zanger was Petro een verenigingsman. Hij bezat eigenschappen die hem bij uitstek geschikt maakten binnen een groep een eigen en aimabele rol te spelen. Zijn humor, zijn gevatheid zullen velen zich blijven herinneren. Zoals zijn broer Ad dit aan het einde van de uitvaartmis aangaf, hij had ogen (en oren) op stokjes, hem ontging niets en hij kon zware zaken vaak een humorvolle wending geven door slechts één opmerking.
Helaas was hem tijdens zijn (pre)-pensioenperiode weinig gezondheid beschoren. Toch wist hij steeds weer te herstellen en was dan ook snel weer bij “zijn” koor. Hij verheugde zich op de concertreizen en genoot intens van de onderlinge kameraadschap, de onderlinge humor en de anekdotes die de ronde deden. Zijn laatste ziekte overwon hij helaas niet.
Zowel als zanger maar ook als mens zal het koor hem missen. De opluistering van zijn uitvaartplechtigheid was indrukwekkend en getuigde van veel respect voor deze Brabantse mens.
Henk Hermelink

 

Dankbetuiging.
Heel graag willen wij jullie als Karawanken danken voor de mooie gezangen tijdens de uitvaartmis van Petro.
Zijn koor was zijn alles. Toen hij na  zijn eerste operatie in augustus weer enigszins op de been was, stapte hij weer op de fiets om naar de repetitie te gaan. Zelden sloeg hij er een over.
Jammer genoeg was zijn ziekte onomkeerbaar. Heel fijn is het daarom dat wij veel van zijn wensen hebben kunnen uitvoeren. Uiteraard was een van zijn wensen dat zijn koor zou zingen en heel aandoenlijk was het dan ook dat hij vanaf zijn ziekbed thuis dit samen met Henk heeft kunnen uitzoeken.
Jos van Eyck schreef nog een kaartje waarop stond dat jullie je best zouden doen om hem een waardig afscheid te geven. Nou, dat was het dan ook. De intensiteit straalde er van af. Heel mooi, heel waardig.
Paul, Pascalle en de kleinkinderen Floor en Thijs en ikzelf zijn jullie daar heel dankbaar voor.
Lieve groeten,
Francine van den Eijnde.

 

Bericht vanuit Karinthië.
Bij zijn afscheid als notaris in Uden konden wij Notaris Schepers een aardige muzikale verrassing bezorgen.

Als voorzitter van het koor en als vriend van Martin Schepers kreeg ik van hem vanuit zijn vakantieadres in het Karawankengebergte een onverwachte brief uit Die Kanzelhöhe in Karinthië. Hij dankt daarin het koor, de dirigent en het bestuur van ganser harte voor het onverwachte optreden bij zijn afscheid op 11 januari j.l in Theater Markant. Zowel hij als zijn echtgenote Lilian hebben het optreden van het koor een bevestiging gevonden van het gevoel dat Uden een warme gemeenschap is. Naast de fantastische natuur die zij in Karinthië aantroffen, ervoeren zij het gebied ook als muzikaal inspirerend. Getuige hiervan is de afdruk van het briefhoofd waarop naamgenoten van ons staan, namelijk Engelbert Stubinger & seine Karawanken.
Henk Hermelink.

 

Het logo
Het bestuur heeft  recent besloten het onderstaande  logo te kiezen.
Na her en der de nodige reacties gekregen te hebben op de restyling van “oude” logo heeft het bestuur de knoop doorgehakt vanwege de eigentijdse uitstraling, het plezierige lettertype en de joyeuze K.
Geleidelijk aan zullen alle onderdelen in de vereniging aan dit nieuwe logo worden aangepast.

 

Operaconcert Asten
Dit jaar 2008 viert het Astens Mannenkoor zijn 40 jarig bestaan. In dit kader heeft het koor een aantal muzikale uitvoeringen gepland welke onder leiding staan van drie voormalige dirigenten van dit koor. Jos van Eyck behoort ook tot deze drie. Zo dirigeerde hij begin van dit jaar een deel van de jubileummis in de kerk van H.Maria Presentatie in Asten.
Als jubileumuitvoering heeft het Astens Mannenkoor een groots operaconcert gepland op zondag 27 april 2008  in de kerk van H. Maria Presentatie in Asten. Hierbij zijn de mannenkoren uitgenodigd welke onder de directie staan van de drie dirigenten die recent ook het Astens Mannenkoor leidden. Het zal uiteindelijk dan gaan over een koor van ruim 150 zangers!
De koren die deelnemen zijn Het Meijels Mannenkoor onder leiding van Wim Hofstra, Mannenkoor De Karawanken onder leiding van Jos van Eyck en uiteraard het jubilerende Astens Mannenkoor onder de leiding van Poul van Rooij. De begeleiding van het concert is toevertrouwd aan het Symfonieorkest Helmond Venray (SHV)
De uit te voeren werken zitten al in onze repetitiemappen. Wij studeren deze in onder de leiding van onze dirigent Jos van Eyck. Welke dirigent uiteindelijk op het concert de directie voert is nu nog niet geheel duidelijk. Wel zullen zij roulerend de dirigentenrol op zich nemen.
De bekende sopraan Catharina Jansen zal ook deelnemen aan dit concert .
Op het programma staan gedeelten uit de operettes en opera’s Der Freischutz (Von Weber), La forza del destino, Il Trovatore en Ernani (allen van Verdi), Die Zauberflöte (Mozart), Faust (Gounod) en Der Waffenschmied (Lortzing).
Sopraan Catharina Jansen en tenor Poul van Rooij zingen een aantal duetten. Rosemarie Seuntiëns en het Symfonieorkest Helmond Venray (SHV) zorgen voor de muzikale ondersteuning.

 

 


Molen Oostenwind
Asten

Uiteraard is het belangrijk dat de genoemde koren apart de gekozen werken instuderen maar ook het oefenen in gezamenlijkheid weegt in deze zwaar. Vandaar dat er afspraken zijn gemaakt over een gezamenlijke repetitie op zaterdagochtend 5 april a.s. van 10.00 tot 12.30 uur in De Sprong in Volkel. De Karawanken treden dan als gastheer op voor de andere twee koren.
Op donderdag 10 en 17 april repeteren wij weer gezamenlijk maar dan van 20.00 tot 22.30 uur in Asten. Voor deze repetities heeft het bestuur een bus voor 60 personen gereserveerd die om 19.00 uur uiterlijk vertrekt op het Schakelplein in Volkel en om ca. 23.30 weer terug is. Leden die met eigen vervoer willen kunnen dat uiteraard.
De uitvoering vindt plaats op zondag 27 april 2008 vanaf 15.30 uur. Het ligt in de bedoeling dat de koren en musici om 13.30 uur  allen in de kerk aanwezig zijn. Voor deze gelegenheid heeft  het bestuur een extra grote bus (75 personen) gereserveerd die om 12.00 uur vertrekt vanaf het Schakelplein in Volkel. De verwachting is dat deze bus om ca. 18.00 uur à 18.30 uur weer terug is in Volkel.
Uiteraard rekent het bestuur op een optimale deelname zowel in getal als in kwaliteit. Bij dit laatste hoort vanzelfsprekend ook de deelname aan de geplande repetities.

Concertreis Luxemburg, Trier

Tijdens onze concertreis van 26 september tot en met 29 september 2008 zal het koor overnachten in Luxemburg.
In de kathedraal van Luxemburg zullen de Karawanken op zondag 28 september de H.Mis opluisteren.

 

 

Kathedraal
Luxemburg

 

 

Luxemburg

is de hoofdstad van het hertogdom Luxemburg en heeft zelf ca. 85.000 inwoners. De regeringsgebouwen bevinden zich er plus de nodige Europese kantoren. Deze laatste overigens in een nieuwbouwkwartier buiten de oude stad. Het is een bijzonder aardige stad met vele fraaie oude gebouwen waaronder het hertogelijk paleis. Het ligt aan de vaak steile oevers van de rivier de Alzette. Vele bruggen en paadjes verbinden de stadsdelen met elkaar. In Luxemburg worden drie talen gesproken. Allereerst Frans en Duits maar ook hun eigen taal het Luxemburgs, enigzins verwant aan het Limburgs.
Tijdens ons verblijf zullen we verscheidene keren naar Trier vertrekken om daar ook op te treden.

Blik op de Alzette

 

Trier

telt ca. 120.000 inwoners en is de oudste stad van Duitsland. Het stond al in de Romeinse tijd bekend als oversteekplaats van de Moezel..

 


Porta
Nigra

 

Zowel in gebouwen (Porta Nigra, Basilica, Dom) als in kerken en musea wordt Trier hierdoor gekenmerkt. In beide plaatsen en omgeving is er sprake van wijnbouw met soms voorreffelijke resultaten. Trier is het centrum van de  wijnbouw  en handel langs de Moezel. Zo heeft men ook hier inmiddels ontdekt dat het niet alleen de zoetere wijnen zijn die gevraagd worden maar in toenemende mate de drogere varianten. Al met al een toeristische omgeving die een goede basis biedt voor een aangenaam verblijf.
Domkerk St.Peter

 

Koorscholing.
Op 21 februari j.l. waren er 11 kandidaten aanwezig voor de koorscholing door Cor de Koning. Zoals eerder ook het geval was, kon Cor zijn enthousiasme vanaf het begin overbrengen op de deelnemers. Voorafgaand aan deze tweede sessie had het bestuur een evaluatie met hem om te leren van de ervaringen in de eerste sessie.
Vooral de overgang van de koorschool naar het koor is als problematisch ervaren. De opvang door de collegae was zeker niet optimaal. Bij de volgende keer zal het bestuur voor het kandidaatlid zorgen voor een vaste plaats in het koor, een mentor in de stempartij die het kandidaatlid daadwerkelijk begeleidt en die bij voorkeur de buurman van de nieweling is. Hier ligt een taak die door de zittende leden moet worden ingevuld en daar zal medewerking voor worden gevraagd. Het betekent ook dat leden geen rechten kunnen ontlenen aan een vaste plaats in het koor maar mee moeten bewegen. Verder zal er binnen de koorschool ook de naambadge worden geïntroduceerd om leden aan elkaar te laten wennen. Ook voor de zittende leden wordt weer de oproep gedaan de naambadge te dragen. Het vergemakkelijkt het onderlinge contact.
De map met het repertoire zal verder in een vroegtijdig stadium aan de kandidaat worden gegeven. Aan de mentor is het dan om de kandidaat wegwijs te maken in de map. Zangtechnisch wordt er overigens niets aan begeleiding van de mentor verwacht, het gaat voornamelijk om praktische zaken.
 


OPTREDENS IN  2008.


Vrijdag 18 april 2008
Gouden huwelijk Wil Boley bij De  Pier op Bedaf


Zondag 27 april
Operamatinee in Asten


Zondag 1 juni 2008
Korenfestival in Veghel


Zaterdag 16 augustus
Repetitie in Heesch en aansluitend Serenade t.g.v. Gouden huwelijk Piet Rutten in Volkel


Zondag 17 augustus
Jubileum viering (H.Mis) Christ Bolwerk in Heesch


Zondag 21 september  
Opluistering H.Mis in Oss


26 t/m 29 september
Concertreis Luxemburg en Trier


Zondag 21 december
Winterconcert Uden in Pauluskerk