.

menu karawanken

Jaargang 6 nummer 4

oktober 2008

 

Van de voorzitterVan de voorzitter
In deze nieuwsbrief vindt u naast de bijdragen van onze redacteur Henk Hermelink informatie over activiteiten van de muziekcommissie en een uitvoerig artikel van onze concertcoördinator. Zelf wil ik nog even terugblikken op de koorreis en een kijkje nemen in de toekomst .
Volgens mij vertolk ik de gevoelens van praktisch alle leden wanneer ik stel dat ook deze reis kan worden opgenomen in de rij van zeer geslaagde reizen. Ik ben waarschijnlijk bevooroordeeld omdat ik in de reiscommissie zat (de laatste keer) maar gezien de vele handen en  bedankjes die de leden van de commissie gekregen hebben denk ik dat deze conclusie gerechtvaardigd is. Zie het zo: de dirigent heeft maar te maken met 4 stemmen en slaagt er niet in ze eenstemmig te laten klinken. De reiscommissie heeft te maken met ruim 70 stemmen. Om die eenstemmig te maken is nog veel moeilijker. Alle gekheid op een stokje, er bestaat zoiets als de grootste gemene deler. Aspecten als budget, beschikbaarheid van accommodatie, leeftijd reistijden en tijdsdruk verhinderen het bereiken van 100% tevredenheid.
We gaan weer een druk jaar tegemoet met veel optredens zoals u in de bijdragen van de muziekcommissie en van de concertcoördinator  kunt lezen. Het gast optreden in de productie Golden Musical Moments (zie hieronder) moet een van de hoogtepunten worden. Het zal ook helpen bij het vergroten van onze naamsbekendheid.
In het voorjaar is er waarschijnlijk weer een koorscholing. De details worden nog besproken maar waarschijnlijk zal de leeftijdslimiet voor deelname naar beneden worden bijgesteld.
Op 8 januari 2009 vindt de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst  plaats in de Schakel. Onze partners zijn van harte welkom. Het bestuur is druk bezig met de organisatie en invulling van de avond en zal een beroep doen op de leden om actief mee te werken aan het welslagen van die avond.
Ten slotte: onze beschermvrouwe José Huisman-de Bie is onderscheiden met de Penning van Verdienste van de gemeente Uden.
Namens het koor onze welgemeende felicitatie!
Frans  Bauer

 

Van de zijlijn.
De concertreis van 2008 zit er weer op. Luxemburg en Trier konden genieten van onze zang, spontaan op terrasjes en straten en pleinen, georganiseerd op de Bühne en in de kathedraal. Terugkijkend mag je vaststellen dat iedere reis zijn eigen charme had vanaf de eerste in 1994 naar Zell-Pfarre tot de recente. In de eerste reis vertrokken we ’s avonds met 41 leden om na een nacht- en dagreis in de avond aan te komen in Karinthië waar het Karawankengebergte ligt. De laatste jaren zijn we hoe langer hoe meer verwend geraakt door een volledig airconditioned touringcar en een- of tweepersoonskamers. Dit was ooit anders toen we bij de eerste reis in 2 slaapzalen van ca. 25 stapelbedden de nacht doorbrachten. Een gezamenlijke douche- en wasgelegenheid paste in deze entourage. Met enige nostalgische ondertoon hebben de meeste leden van die eerste reis prima en hilarische herinneringen aan deze reis. De charme van toen is niet meer te vinden in de moderne viersterren hotels met als omgeving beton, beton en nog eens beton. Voor de buitenmensen in ons midden geen goede gelegenheid om eens lekker een rondje te lopen of te wandelen.


Op gebied van de verzorging van de inwendige mens hebben we al die reizen wisselende ervaringen gehad. De lunch met licht gerookte en gepocheerde zalm op de rondvaartboot bij Vadstena (Vätternmeer) zal menig lid zich nog herinneren als een perfect voorbeeld voor een lichte smakelijke lunch. Ook de culinaire verzorging in Weimar/Erfurt kreeg twee jaar geleden nog een pluim. Helaas zijn er in de recente reis weinig hoogtepunten te melden op dit gebied. De  maaltijden verdienen (helaas) geen verdere aandacht maar waren soms sober. De kwantiteit overheerste zeker de kwaliteit.
In de persoon van de chauffeurs troffen we deze keer een vriendelijke Hans die behulpzaam, correct en vriendelijk was. We hebben wel eens anders meegemaakt zodat we een extra pauze op een warme parkeerplaats in Colmar moesten doorbrengen. Ook de chauffeur op de eerste reis loodste ons langs afgronden en over smalle, gladde wegen. Hij liet ons versteld staan van zijn rijkunst toen hij even zijn bus wegzette tussen twee overstekende daken door. Een chauffeur met zijn bus blijkt toch een groot aandeel te hebben in het welslagen van de reis. Deze keer hebben we het positieve bewijs hiervan weer gemerkt.
De ruimte om de leden tijdens de reis meer te laten zien van stad en omgeving hebben we in bijna alle reizen goed ingevuld gezien. De rondrit door Zuid Zweden indertijd, evenzo als de rondleiding in München en later in Ieper en in Erfurt en Weimar waren hier goede voorbeelden van. Ook in Trier en Monschau konden we tijdens de rondwandeling genieten van cultuurhistorische monumenten en lokale bijzonderheden. Het is inmiddels een goede gewoonte geworden dit element in te vullen en gezien de deelname wordt dit zeer gewaardeerd. Het ging echter ooit goed mis toen we Basel door omstandigheden te laat bereikten en dus deze rondleiding nog ooit te goed hebben.


De reizen hebben uiteraard optredens en concerten als belangrijk doel. De invulling hiervan is bij iedere reis een aandachtspunt dat niet altijd goed uit de verf komt. In Zweden traden we ooit op in een kerk met ca 15 bezoekers om daarna in Vadstena nog eens zo’n ervaring te hebben.  Als compensatie hadden we hier het geweldige optreden onder een grote boom voor duizenden Zweden die wachtten op de komst van de Koninklijke familie bij de geloofsbelijdenis van Prinses Victoria.  De optredens in Trier en Luxemburg konden de leden bevallen en ook de publieke belangstelling was goed en naarmate het optreden vorderde groeiend. De spontane optredens op “pleinen en straten” trokken veel belangstelling en deed ons allen goed. Zeker de liederen die we mochten in zingen in de Basilika in Trier vielen bijzonder goed in de smaak, overigens ook bij onze dirigent!  
Ook als doel van de reis wordt het versterken van het informele contact gezien. Hiervoor zijn natuurlijk de reis en de maaltijden een goed middel maar ook de niet geplande periodes in het schema. Zo zijn er de terrasjes die ons uitdaagden in Luxemburg en Trier maar ook de periode na de avondmaaltijd. De bar van  het hotel was hier een goede gelegenheid voor maar hier bleef het dan ook bij. Ruimte om even een “groene” frisse neus te halen of een kroegje op de hoek op te zoeken is al meerdere jaren helaas niet meer aan de orde. Onze eerste reis kende maar één cafeetje maar ook de mogelijkheid even een ommetje te maken.
Nu wacht ons weer het zoeken van een goede bestemming, Groningen, Schwarzwald en Lourdes zijn al genoemd. Ook de commissie zoekt versterking door vertrek van 2 leden. Alle reden voor andere leden hier over na te denken.
Henk Hermelink

 

Vanuit de muziekcommissie.
De muziekcommissie en de dirigent hebben recent enkele afspraken gemaakt betreffende de komende periode.
Zo zal het kerstconcert voornamelijk bestaan uit bestaand repertoire inclusief een kerstverhaal dat Karel van Veijfeijken voorbereidt.
Op 12 maart 2009 treedt het koor in Theater Markant op samen met Bill van Dijk en het ensemble van Max Smeets. De muziek bestaat uit musicalnummers. Het zal de nodige voorbereiding van ons koor vragen en daarom is permanent repetitiebezoek van de leden noodzakelijk.
Ook in 2009 maar dan  in het najaar wil de muziekcommissie een CD voorbereiden. Hiervoor zullen een aantal concerten worden gepland waarvan integrale opnames worden gemaakt. Een selectie hiervan zal dan voor de CD kunnen worden gebruikt.
Cor de Koning is weer bereid een nieuwe koorscholing te starten. De PR-commissie zal hiervoor publiciteit verzorgen en Cor overlegt met onze dirigent over eventuele aanpassingen.
Ook is er aandacht voor de formele eisen waaraan de muziekbibliotheek moet voldoen. Zo moet er van alle muziek originele exemplaren in het archief zitten waarvan dan werkkopieën voor de leden kunnen worden gemaakt. Dit houdt verband met de eisen die BUMA/STEMRA stelt aan alle muziekgezelschappen.
Het repertoire van religieuze muziek zal in principe beschikbaar blijven voor passende gelegenheden. Mogelijk komen er nog enkele passende nummers bij.
Voor 2009 zijn er verder nog vele open vragen die om invulling vragen. Aan het bestuur wordt dan ook gevraagd hier actie in te ondernemen om een evenwichtige planning te maken voor het komende jaar.

Van de Concertcoördinator
Na de bestuurswisseling  in mei jl. kon ik vol aan de bak omdat De Karawanken vóór de zomervakantie nog twee optredens te verzorgen hadden nl. 1 juni deelname aan het Korenfestival in Veghel en 8 juni concert in Wychen samen met gemengd koor Alverna. Het waren twee zonnige zondagen en dat was wellicht ook de reden van de, helaas, matige koorbezetting. Toch kunnen we terugkijken op geslaagde optredens. Al tijdens het zomerreces moest full speed begonnen worden met het instuderen van de nieuwe mis. Daarvoor waren extra repetities ingepland die we ook heel hard nodig hebben gehad. Want zondag 14 september moest het staan als een huis, want toen was in de H.Hartkerk in Oss een optreden tijdens de eucharistieviering gepland als “generale repetitie” voor de koorreis eind september .Maar eerst was het koor ook nog present bij het kosterjubileum van Christ Bolwerk op 17 augustus in Heesch en het gouden huwelijksjubileum van Piet en Anny Rutten op 23 augustus in Volkel. Goede optredens met een grote opkomst.
Dat de koorreis inclusief onze optredens een groot succes is geweest, is in alle toonaarden al toegezongen aan het adres van de Reiscommissie. Debet hieraan was zeker ook het schitterende weer in Trier en Luxemburg waardoor iedereen zich, met veel ambitie en enthousiasme, van zijn beste kant liet zien. Chapeau!
Na deze korte terugblik nu een vooruitblik.
Het Winterconcert op zondag 21 december staat voor de deur. Op dit grote optreden  zijn nu onze ogen als eerste gericht. Muziekcommissie, dirigent en bestuur zijn druk bezig om dit inmiddels traditionele concert weer tot een succes te laten worden. De locatie is voor het laatst de Pauluskerk in Uden. Het heeft er nog even om gespannen of al dit jaar de Pauluskerk niet meer gebruikt kon worden. Maar na overleg met het kerkbestuur konden er toch goede afspraken worden gemaakt voor 21 december. Als soliste zal wederom optreden de sopraan Clara de Vries. De pianobegeleiding wordt verzorgd door Annemieke Beelen, omdat Rosemarie met haar “Reizende Beiaard de Paltz” in Praag verblijft.
Maar vóór dit Winterconcert brengen de Karawanken eerst nog een serenade bij het gouden bruidspaar Frans en Hanna van Wely op zondagmiddag 26 oktober.
Waar het koor heel erg naar uit mag zien is ons gastoptreden tijdens de productie “Golden Musical Moments” dat op 12 maart 2009 op de planken wordt gezet in Theater Markant in Uden. Het veertienkoppige orkest Maxamillecorde bestaat uit drums, bas en strijkers met aan de piano Max Smeets, die tevens de muzikale leider is. Het orkest zal een concertavond brengen met toppers uit 4 verschillende musicals, nl.: Jesus Christ Superstar, Grease, Chess en Hair. 4 solisten waaronder de bekende musicalster Bill van Dijk zullen deze nummers brengen. Het koor zal als gast een zevental nummers meezingen. Met deze hoogtepunten uit deze topmusicals wordt deze avond één groot swingend meezingfeest.
Wat de kleding betreft, daarover krijgen we nog details, maar zeker is al wel, dat we niet in smoking optreden, maar iets kleurrijker. En het zingen zal naar alle waarschijnlijkheid uit het hoofd moeten....
We hebben gemerkt dat de partituren aan het binnenkomen zijn. Een start met het instuderen is gemaakt. Willen we goed voor dag komen dan zal er de komende maanden keihard gewerkt moeten worden. Dat kan ook want de uitdaging is groot en de lat ligt hoog. Naast de publicaties van Theater Markant zullen ook wij de nodige PR-activiteiten moet verrichten. Met onze deelname aan deze productie moet dat een hoogst positieve bijdrage leveren aan de naamsbekendheid van het Mannenkoor De Karawanken.
Na dit hopelijk geslaagde optreden staat het weekend van 15-17 mei 2009 in het teken van het tegenbezoek van het Handwerkerchor uit Weimar. Zaterdagmiddag 16 mei zal samen een concert worden uitgevoerd in de Schakel in Volkel, met ’s avonds een verbroederingsavond wat we nog kennen uit ons eigen verblijf in Thüringen. De Reiscommissie treedt namens het koor op als gastheer.
Vóór de zomervakantie staat gepland dat De Karawanken op maandagavond 29 juni muzikaal de opening zullen verrichten van Uden Muziekweek. Het is een initiatief van de Wijkraad Uden-Centrum en wordt gehouden in de week van 29 juni t/m 3 juli in de tuin van Huize St.Jan. Het thema van de maandagavond is: “Uden is Klassiek”.
Kortom: Er is veel werk aan de winkel maar met een gezamenlijke inspanning moet het zeker lukken.
Jan van den Heuvel - Concertcoördinator


 
Nieuwe mappen.
Het bestuur heeft onlangs uitvoering gegeven aan een bestuursbesluit tot vervanging van de “oude” (concert)mappen.
Ieder lid heeft ondertussen ontvangen:
Een zwarte concertmap A4 van 2 cm. voorzien van een zwart front met zilveren logo opdruk. Aan de zijkant bevindt zich de naam van de gebruiker. Deze map wordt alleen bij optredens en concerten gebruikt.
De repertoiremap A4 ook in zwart maar 7 cm. dik en bedoeld om alle niet actieve muziekbladen als in een archief op volgorde in te bewaren. De map heeft een zwart front met zwart logo en op de zijkant een geel blad met zwart logo. Deze map blijft thuis en wordt niet meegenomen naar repetities of optredens.
De repetitiemap A4 in rood uitgevoerd met zwart front en naamstikker op de voorzijde. Deze rode map is standaard voorzien van de repetitiestukken die door of namens de dirigent voor de lopende periode zijn vastgesteld. De repetitiemap wordt steeds alleen meegenomen naar de repetities.
De bladmuziek in de repetitiemap en concertmap wordt zonder plastic hoezen opgeborgen om het maken van aantekeningen (met potlood!) gemakkelijk te maken.
De bladmuziek in de repertoiremap kan per nummer in plastic hoezen worden opgeborgen.
Alle mappen worden eenmalig in bruikleen verstrekt.
De muziekbibliothecaris zal de bladmuziek verspreiden via persoonlijke hangmappen in een verrijdbare kast die bij het begin van de repetitie in de hal staat opgesteld. Kijk iedere keer of er een nieuw exemplaar in je persoonlijke map zit en berg deze dan op in betreffende persoonlijke map. De bladmuziek is steeds van 4 perforaties voorzien en past dus in de vier-ring-mappen zoals boven genoemd.

 

Meerdere aspecten van de smoking.
Onderstaande informatie is o.a.  gebaseerd op enkele standaard werken op gebeid van etiquette w.o.” Etiquette” en “Hoe hoort het eigenlijk”.
Een smoking is gelegenheidskledingstuk dat zoals de naam zegt bij (bijzondere) gelegenheden wordt gedragen.
De smoking ontstond ooit in Engeland in aristocratische kringen waar men zich voor het diner omkleedde in een avondjasje met wit hemd, pochetje en strik om eerst het aperitief en daarna het diner te gebruiken. Dit kledingstuk was min of meer de informele versie van het formele rokkostuum bestaande uit een speciaal overhemd met gesteven front, dubbele gesteven manchetten, een pantalon met zwarte zijden bies en een zwarte ingesneden slipjas (de zgn. slipjas) met zijden revers. In het formele karakter van het rokkostuum paste het dragen van insignes en medailles in klein formaat aan de bovenrand van het pochetzakje. Draaglinten van decoraties worden onder de slipjas gedragen.
De smoking heeft langzaam maar zeker de plaats van het rokkostuum overgenomen en daarmee is ook het dragen van insignes en medailles aan de bovenzijde van het pochetzakje geïntroduceerd. Op de zijden revers worden geen insignes e.d. gedragen tenzij er een knoopsgat is uitgespaard.
Een smoking is gemaakt van een fijne kamgaren stof en zijde. De zichtbare knopen zijn bekleed met betreffende stof, het jasje wordt gesloten met twee knopen die d.m.v. een band of lint met elkaar verbonden zijn. Oorspronkelijk was de kleur van het kostuum geheel zwart maar bij een zgn. tropensmoking is er sprake van een licht wit jasje..Ook het strikje was van oorsprong zwart maar hier doen allerlei fantasiekleuren hun intrede. Het pochetje is van oorsprong ook wit maar verschiet ook in deze tijd van kleur.
Bij een smoking worden speciale smokingoverhemden gedragen met blinde sluiting of opvallende knoopjes en dubbele manchetten. Men draagt zwarte sokken en effen zwarte (lak)schoenen met dunne zool.
Een smoking wordt altijd in zijn geheel gedragen dus inclusief jasje, strik en gesloten overhemd.
Onze smoking bestaat voor 96% uit pure wol en 4% elastan. Het is een kamgarenweefsel  met fijne structuur. De shawlrever is bekleed met zwarte zijde.
In principe is onze smoking niet geschikt om hier een hele dag in rond te lopen. Nood breekt bij concertreizen helaas wet, waardoor het uniform intensief belast wordt.
Het is goed te beseffen dat dit intensieve gebruik ook intensief onderhoud vraagt. Een maal per jaar laten reinigen en goed laten persen, uithangen en uitborstelen na gebruik en vlekjes met lauwwarm water verwijderen zijn minimale eisen m.b.t. een goed onderhoud.
Doordat de stof voor bijna 100%  uit wol bestaat, herstelt de stof zich in een matig vochtige omgeving prima (b.v. doucheruimte). De 4% elastan zorgt er voor dat de elasticiteit van de stof behouden blijft maar kan (bij intensief gebruik en geen of weinig onderhoud) er voor zorgen dat de smoking uitzakt en er uit komt te zien als een voddenbaal.
De kosten van de smoking die de vereniging de leden in bruikleen verstrekt zijn ca. € 600 per lid. In bruikleen betekent dat het lid de smoking goed en ordentelijk onderhoudt.
TIP:
De pochetjes die de vereniging verstrekt kunnen wegzakken in het borstzakje. Om deze beter tot hun recht te laten komen wordt geadviseerd de onderzijde te verlengen door er een stukje hard karton of plastic met nietjes aan te bevestigen. De benodigde extra lengte zal ca. 2 cm. bedragen.
Of: je steekt de speld dr de pochet, dan zit alles goed vast en blijft zowel de speld als de pochet op zijn plaats!

 

 

Mijn 25 jarig jubileum als Koster
Het was voor mij een onvergetelijke dag .
Het begon met een mooie goed verzorgde H Mis.
Met een volle kerk gelovigen en veel leden van  de Karawanken. Na de viering heb ik vele felicitaties gekregen, zeker ook van mensen waarvan ik het niet had verwacht. We hebben allemaal samen in de dagkerk nog koffie gedronken, en ik heb hierdoor de indruk gekregen dat ik mijn werk als Koster in de afgelopen periode goed heb doorlopen. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken, die hoe dan ook heeft bijgedragen tot het welslagen van deze dag!
Christ Bolwerk

 

Zondag 26 oktober 2008 ca. 16.00 uur
50 jarig huwelijk Frans van Wely
Zondag 21 december 15.00 uur
Winterconcert Uden in Pauluskerk
Donderdag 12 maart 2009
Golden Musical Moments Theater Markant
Weekend 15-17 mei 2009
Tegenbezoek Handwerkerchor Weimar
Maandag 29 juni 2009
Uden is Klassiek