.

menu karawanken

Jaargang 7 nummer 1

januari 2009

 

Van de voorzitter

Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik even terugblikken op 2008 een belangrijk jaar voor de Karawanken
 De eerste resultaten van de koorscholing, onder leiding van ons lid Cor de Koning, op gang gezet eind 2007, had tot resultaat dat er 8 nieuwe leden toetraden tot het koor. Het koor telt nu 81 zingende leden en in de wachtkamer zitten nog twee kandidaatsleden. De eerste stap tot verjonging van het koor  is daarmee ook gezet. 
In 2008 heeft het koor een aantal concerten en optredens gegeven, waarvan twee  met medewerking van andere koren. In totaal zijn we 17 keer actief geweest. Daaronder vallen onze optredens voor onze jubilarissen, ons optreden bij het uitreiken van de Penning van Verdienste aan onze beschermvrouwe José Huisman, maar ook het verzorgen van de  indrukwekkende uitvaartdienst begin februari voor ons lid  Petro van den Eijnde. 
Enkele evenementen wil ik naar voren halen:

1) Het optreden samen met het Astens en Meijels mannenkoor, solisten en het Helmonds/Brabants Symfonie Orkest. Het geeft een kick als je met 150 zangers in een tot in de nok gevulde kerk in zo’n entourage mag optreden.
  
2) De koorreis  naar Trier en Luxemburg. Niet alleen het mooie weer maak ook het grote aantal deelnemers maakten deze reis tot een grandioos succes. Ook het concert in Trier en het begeleiden van een Eucharistieviering in de kathedraal van Luxemburg met de Missa brevis van Haydn droeg daar toe bij, evenals de spontane “straatoptredens”.
 
3) Het optreden bij huldiging en uitreiking  van de Penning van Verdienste aan onze beschermvrouwe José Huisman-de Bie op 2 december.

4) En tenslotte het winterconcert  op 21 december in de Pauluskerk te Uden. Zelden hebben we zo mooi gezongen.
Ook dit jaar is de kalender is al weer goed gevuld: ik wil  u alvast attenderen op het optreden van  12 maart a.s. met  het strijkorkest Maximillicorde van Max Smeets en solist Bill van Dijk in theater Markant.
In mei krijgen we een tegenbezoek van het Handwerkerchor uit Weimar bij wie we te gast waren in 2006. In juni openen we  de Udense muziekweek en treden we op bij het  jubileum (44 jaar) van de Carnavalsvereniging de Piepers in Volkel.
Zeer waarschijnlijk zullen we begin oktober in de Udense zusterstad Lippstadt  met een of twee concerten acte de  présence geven.
Frans Bauer
     

Nieuwjaars bijeenkomst 2009
Op donderdag 8 januari  hebben de Karawanken met hun partners in de Schakel  in Volkel hun Nieuwjaarsreceptie gehouden. Deze receptie, geïnitieerd door onze vorige voorzitter in 2006, lijkt een blijvertje te worden. Hoewel mede door het slechte weer en een aantal ziektegevallen de opkomst niet optimaal was, hebben de circa 100 deelnemers er een mooie feestavond van gemaakt. Het duo Nelis en Driekske, twee jongemannen samen amper ouder als ons jongste lid vrolijkten de stemming op met lichte dansmuziek en meezingers. Nelis en Driekske zijn lid van de hofkapel van de Knoerissen en spelen respectievelijk accordeon en drum. Onze dirigent deed ook een  duit in het zakje en de Karawanken lieten zich niet onbetuigd. Als voorzitter mocht ik openen met een overzicht van het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende jaar. Later in de avond  mocht ik José Huisman-de Bie toespreken vanwege de nieuwe termijn van drie jaar die ze op zich genomen heeft. Als dank voor de voorbije en als stimulus voor de toekomstige jaren mocht ik haar  een door de kunstenaar Jacq Merkx vervaardigd beeldje overhandigen. Uit de reactie van José en de warme woorden die er op volgden bleek dat José er zeer mee vereerd was. Tot slot zong het koor het lied dat het reeds bij de uitreiking van de penning van verdienste op 2 december jl. gezongen had met een op José toegesneden tekst : “José, what an evening”.
Ook de verdiensten van Cor de Koning werden door mij belicht en dat zijn er niet weinige. Naast het geven van de koorscholing geeft Cor soms stemrepetities en in geval van verhindering van de dirigent zelfs optredens. Daarnaast is hij woordvoerder van de muziekcommissie en ondersteunt hij de dirigent met repertoirekeuze en de bibliothecaris met het ordenen van de partituren. Het koor eerde hem met een goede fles en een (voor een Limburger) passend lied.
Tussen deze (noodzakelijke) onderbrekingen ontwikkelde zich een zeer gezellige avond. Mijn voorganger Henk Hermelink, gaf in tukkers dialect een zeer fraaie parodie op ons mannenkoor. Alhoewel parodie, het was heel herkenbaar. Dank je wel Henk. Ook werd er, voornamelijk voor de partners, een korte compilatie van de koorreis (via DVD) getoond. Ook wil ik de kunstfluiters Jan van de Laar en Nico den Hollander danken, wier tot voor kort onvermoede talenten voor een enthousiast publiek voor het voetlicht werden gebracht.
Tot slot mocht ik nog een zeer gemeende dank uitbrengen aan onze Dirigent Jos van Eyck onder wiens bezielende leiding we nu al vier jaren zingen en die ons zonder twijfel op een aanzienlijk hoger niveau heeft gebracht. Met een daverend applaus voor de dirigent werd het officiële gedeelte besloten.
Frans Bauer , voorzitter

 

“Golden Musical Moments”
Een korte vooruitblik op het optreden in Theater Markant op 12 maart a.s.
Het Mannenkoor De Karawanken bereidt zich op dit moment ook door middel van extra repetities voor op ons gastoptreden bij “Golden Musical Moments”. Op 12 maart 2009 wordt deze productie op de planken gezet in Theater Markant in Uden. Samen met solisten en het veertienkoppige orkest Maxamillecorde brengt het koor die avond toppers uit de musicals Jesus Christ Superstar, Grease, Chess en Hair.


Het orkest Maxamillecorde bestaat uit drums, bas en strijkers met aan de piano Max Smeets de muzikaal leider..
Enkele solisten waaronder de bekende musicalster Bill van Dijk zullen samen met het koor deze nummers brengen waarbij het koor als gast een zevental nummers meezingt..
Het is voor het koor een grote uitdaging en de lat ligt hoog. Naast de publicaties van Theater Markant zullen ook wij de nodige PR-activiteiten verrichten. Deze uitvoering zal ongetwijfeld een positieve bijdrage leveren aan de naamsbekendheid van het Mannenkoor De Karawanken.

 

Onze muziekmappen
Mogelijk ten overvloede nog maar eens de opzet van de muziekmappen. Als contactpersoon treedt in dezen op Henk Hermelink, 2e tenor.
Een zwarte concertmap A4 van 2 cm. voorzien van een zwart front met zilveren logo opdruk. Aan de zijkant bevindt zich de naam van de gebruiker. Deze map wordt alleen bij optredens en concerten gebruikt.
De repertoiremap A4 ook in zwart maar 7 cm. dik en bedoeld om alle niet actieve muziekbladen als in een archief op volgorde in te bewaren. De map heeft een zwart front met zwart logo en op de zijkant een geel blad met zwart logo. Deze map blijft thuis en wordt niet meegenomen naar repetities of optredens.
De repetitiemap A4 in rood uitgevoerd met zwart front en naamstikker op de voorzijde. Deze rode map is standaard voorzien van de repetitiestukken die door of namens de dirigent voor de lopende periode zijn vastgesteld. De repetitiemap wordt steeds alleen meegenomen naar de repetities.
De bladmuziek in de repetitiemap en concertmap wordt zonder plastic hoezen opgeborgen om het maken van aantekeningen (met potlood!) gemakkelijk te maken.
De bladmuziek in de repertoiremap kan per nummer in plastic hoezen worden opgeborgen.
Alle mappen worden eenmalig in bruikleen verstrekt.

 

Het repertoire
Onderstaand enkele vertalingen van werken die wij momenteel zingen.

'Ernani' van Giuseppe Verdi (1813-1901)
Als de opera begint is het kort voor zonsondergang. In de bergen van Aragon (Spanje) zit een groep bandieten te eten en te drinken. Ze zingen daarbij het lied:

” Evviva Beviam”
Proost! Laten we drinken! Laten we tenminste plezier beleven aan de wijn! Want wat rest bandieten, die door iedereen vervolgd worden, anders dan het glas? Laten we spelen! Want goud is een nutteloze schat die komt en gaat. Laten we spelen, als er niets moois meer is dat het leven aangenaam maakt! Tussen de struiken op de berghellingen zijn de musket en de dolk onze enige vrienden. In de nacht zijn de musket en de dolk ons hoofdkussen als we in afschuwelijke grotten slapen. Laten we vrolijk zijn en drinken en tenminste aan de wijn plezier beleven.

Ernani, hun aanvoerder. Hij is een jonge edelman, die zich op Don Carlos (de koning van Spanje) wil wreken, omdat deze koning de vader van Ernani heeft laten vermoorden. Ernani is verbannen en er staat een prijs op zijn hoofd. Ernani houdt van Elvira en die beantwoordt zijn liefde. Maar het probleem is dat er nog twee mannen zijn, die met Elvira willen trouwen: Don Carlos en Don Silva (Elvira's voogd). Ernani wil Elvira ontvoeren, maar ook Don Carlos is op datzelfde idee gekomen. Ernani ziet hoe Elvira Don Carlos afwijst.
Enige tijd later zoekt Ernani, die door Don Carlos vervolgd wordt, bescherming in het kasteel van Don Silva. De gastvrijheid verplicht Don Silva ertoe Ernani niet aan Don Carlos uit te leveren. Deze neemt wel Elvira als gijzelaar mee. Als Ernani aan Don Silva vertelt, dat Don Carlos Elvira tot zijn vrouw wil maken, besluiten ze gezamenlijk de koning aan te pakken. Uit dankbaarheid dat Don Silva hem uit de handen van Don Carlos gered heeft, geeft Ernani aan Don Silva een hoorn. Ernani belooft zichzelf te zullen doden als Don Silva op deze hoorn blaast.
De samenzweerders (Ernani en Don Silva) zijn door de koning op heterdaad betrapt, maar Don Carlos schenkt hun vergeving, omdat Elvira hem daarom smeekt. Ernani krijgt zijn landgoederen terug en mag met Elvira trouwen. Maar dan blaast de jaloerse Don Silva in hun huwelijksnacht op de hoorn en Ernani pleegt zelfmoord.

Ich weiss ein Fass in einem tiefen Keller.
Muziek  :  Eduard May,Tekst: Friedrich Schwarz
Een  hit uit de glorietijd van de Duitse  “Schlager” , de  twintiger jaren van de 20 ste eeuw ,(1928).

Als zorgen mij plagen en het verdriet aan mij knaagt,
omdat de zon wel eens niet schijnt,
Zeg ik : “Och kom,proost dan “.
En ik zoek troost bij mijn allerbeste vriend.
Refrein:
Ik weet een vat  te staan in een diepe kelder,
gevuld met heerlijke wijn.
Het is geen bourgogne en geen muskadel,
Het is een oude jaargang van de Rijn.
Ik heb daar beneden menige nacht gezeten
 met een lieftallig meisje in mijn armen.
 Ik ben de naam van de wijn
 en de naam van het meisje vergeten.      
Vrienden,luister naar mij,
Als ik eenmaal aan de buurt ben
En jullie laten mij diep  neer in het graf,
Zet dan dat vat vol edel vocht
Als een grafsteen op mijn  graf.
Refr. Ik weet
Wat ik niet vergat is dat mooie vat
Met die heerlijke wijn.
Neem het glas in de hand,
Vul het tot aan de rand
En drink op de gezondheid van het meisje
Refr. Ik weet…

Met dank aan Bep Claassens

 


Drie vertalingen van de bijdragen
die het koor zingt op 12 maart a.s.

Anthem uit de Musical Chess
Geen mens – geen gekte, hoewel hun trieste kracht het hart van mijn land kan
overheersen, bezitten, veroveren
Ze doemen op om te mislukken
Lang voordat landsgrenzen werden getrokken, toen er geen vlaggen wapperden,
toen er geen legers stonden werd mijn land geboren en jij vraagt mij waarom ik van haar hou. Door oorlogen, dood en wanhoop. Zij is de constante factor. Wij die er niet om malen.
En je vraagt je af zal ik haar verlaten. Maar hoe?
Ik steek grenzen over, maar ik ben nu nog steeds daar.
Hoe kan ik haar verlaten? Waar zou ik moeten beginnen.
Laat de kleine landen van de mens zichzelf  uiteenscheuren.
De enige grenzen van mijn land liggen rond mijn hart.
Met dank aan Ton Koenen

3-5-0-0 uit de Musical Hair
Opengereten door metalen explosie
gevangen in prikkeldraad
kogelschok, bajonet, elektriciteit
kloppend vlees
granaatschreven, elektronische voortgang
zwarte uniformen, blote voeten, karabijnen
postordergeweren schieten op de spieren
tweehonderd zesenvijftig Vietcong

{fluisterend)Gevangenen in negerstad
het is een kleine vuile oorlog  3-5-0-0
Pak de wapens op en begin te doden
Kijk naar de lange, lange legers die doelloos huiswaarts zwalken
Gevangenen in negerstad het is een vuile kleine oorlog 3-5-0-0
Pak de wapens op en begin te doden
Kijk naar de lange – lange legers die doelloos huiswaarts zwalken

Opengereten door metalen explosie gevangen in prikkeldraad
Vuurbal, geweerschok, bajonet, elektriciteit
Granaatscherven, kloppend vlees, elektronische gegevens.
Met dank aan Ton Koenen


Aquarius (Waterman)
Als de maan in het zevende  huis staat (bepaalde maanstand) en Jupiter zich gelijkricht met
Mars dan zal de vrede de sterren sturen.
Dit is het ontluiken van de eeuw van de waterman, waterman, waterman...
Eensgezindheid en begrip, sympathie en vertrouwen zijn in overvloed aanwezig, geen leugens
meer  of bespottingen, gouden, levende dromen, geheimzinnige kristallen openbaringen, de
ware bevrijding van de geesten, waterman
Als de aquarius, aquarius etc……etc
Met dank aan Ton Koenen

 

Optredens 2009

Donderdag 12 maart 2009
Golden Musical Moments Theater Markant
Maandag 4 mei
Optreden bij Dodenherdenking  Uden
Weekend 15-17 mei 2009
Tegenbezoek Handwerkerchor Weimar
Matinee op zaterdag 16 mei
Vrijdag 26 juni 2009
Concert Jubileum CV de Piepers Volkel
Maandag 29 juni 2009
Uden is Klassiek
Zondag 6 september 2009
Jubileum Gerard Bouwman
Zaterdag 10 oktober 2009
Jubileum Cor de Koning
Zondag 20 december 2009
Winterconcert

Het is mogelijk dat er nog nieuwe optredens
gepland worden.

 

Nieuwe contactpersoon uniformen.

Na jarenlange “trouwe dienst” heeft Gerard van Heck zijn functie als contactpersoon naar het Modehuis Estivo (v/h Zomers Kleding) in Veghel overgedragen aan Karel van Veijfeijken.

Met dank aan Gerard voor zijn inzet!.