.

menu karawanken

Jaargang 7 nummer 3

september 2009

 

Van de voorzitter


Op het moment dat ik deze bijdrage lever is ons koor in zomerreces. Velen genieten van een welverdiende rust, anderen moeten zelfs gedurende het reces werken of kijken verlangend uit naar de eerstvolgende repetitie op 3 september.
Op die dag begint ook een nieuwe (gratis) koorscholing,  opnieuw onder leiding van onze repetitor Cor de Koning. Dankzij de inzet van de PR commissie is er veel reclame gemaakt in de media.
Het doel van de koorscholing is tweeledig: Enerzijds een poging het ledenaantal  in stand houden of iets te laten groeien, anderzijds een poging  een verjonging van het koor te realiseren. Vandaar dat  deelneming mogelijk is tot de leeftijd van maximaal 60 jaar.
Deelnemers aan de scholing hoeven geen “zangverleden” te hebben. Slechts de intentie om te willen zingen is voldoende. De vorige edities waren een groot succes. Hoewel deelname vrijblijvend is in de zin dat deelnemers niet verplicht zijn lid van de Karawanken te worden hebben we inderdaad via de scholing een aantal bevlogen leden in ons koor kunnen opnemen. Over het algemeen verloopt de aanpassing goed omdat ze als groep(je) binnenkomen en daardoor steun aan elkaar hebben. 
Ik wil daar nog aan toevoegen dat (ex) zangers die elders reeds in een koor gezongen hebben zich kunnen melden als kandidaatslid en bij gebleken kundigheid na 3 maanden lid van het koor kunnen worden. Voor deze categorie is er geen leeftijdslimiet.
Het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde bezoek van het Handwerkerchor uit Weimar in mei is inmiddels verleden. Dank zij onder andere de inspanningen van de reiscommissie die de regie heeft gehad in de voorbereiding  hebben we een mooi feest met elkaar gehad in een gemoedelijke sfeer. Vermeldenswaardig is dat onze beschermvrouwe José Huisman de Bie voor onze gasten als gids een fraaie rondleiding heeft verzorgd. Op de foto’s die ik onlangs heb ontvangen ziet u hoe ons geschenk, Udense zwarte in Weimar zijn glorie
In de afgelopen periode heeft het koor enige optredens gehad. Zo heeft het bijdragen geleverd aan de dodenherdenking, het concert met het Handwerkerchor, het jubileumconcert van de Piepers en heeft het de kop afgebeten van de Udense
De plannen om een CD te produceren lopen op hogen toeren. De ledenvergadering heeft met grote meerderheid ingestemd. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het oorspronkelijke idee, de CD te realiseren met een symfonie orkest, haalbaar is. We  zoeken ook naar alternatieven. Een van de zorgen is dat we in de problemen komen als de Mexicaanse griep dit najaar zou toeslaan.
Frans Bauer,
Voorzitter de Karawanken.

 

Limerick. 
  Onze gewaardeerde dirigent
  was eens aardig corpulent.
  Voor de hongerkuur lof!
  De vraag blijft nu of
  hij zich ook tot de lichte muziek wendt. 

Bep Claassens.

Een vierdaagse met een missie.
Dit jaar liep Wim Timmers, eerste tenor bij ons koor voor de 25e keer de Vierdaagse in Nijmegen. Deze keer met een bijzondere missie.
Na 19 keer de 50 kilometer gelopen te hebben liep Wim dit jaar de 40 kilometer en na 25  jaar dit jaar voor het eerst met zijn echtgenote Netty. Een bijzondere ervaring zoals hij aangeeft. Niet zozeer dat je nu samenloopt maar ook al die andere jaren gaf die week lopen tussen vele duizenden anderen hem het gevoel zich los te kunnen maken uit zijn dagelijkse beslommeringen. Je komt gelouterd terug en hebt alle dingen die je bezig houden weer op een rijtje.
Deze 25e keer bracht hem op het idee nu eens iets bijzonders te doen en dan voornamelijk voor anderen in dit geval voor de medemens  in Nicaragua.
Wat is namelijk het geval. Het echtpaar Van Os uit Mariaheide heeft een dochter Jet die samen met haar Nicaraguaanse man allerlei opbouwprojecten in Nicaragua ter hand neemt. Deze ouders brachten regelmatig een bezoek brachten aan hun dochter, zagen dat zorg, onderwijs en hygiëne in Nicaragua van zeer laag niveau waren. Marijn van Os, de moeder van Jet, begon thuis geld in te zamelen om het werk van haar dochter te ondersteunen. In 2006, op de terugweg van een bezoek aan Nicaragua, overleed Marijn plotseling. Familie en vrienden zetten het werk voort in de Stichting Marijn. Wim kent de vader van Jet als medezanger in Mariaheide en zo kwam het idee naar boven voor deze Stichting Marijn (www.stichtingmarijn.nl) als sponsor de 25e vierdaagse te lopen samen met Netty de vrouw van Wim. Op voorhand heeft Wim ruim €  2.500,00 als sponsorgeld ingezameld onder anderen ook bij Het Mannenkoor De Karawanken. Hij bedankt alle donateurs hiervoor.  Daarnaast ontving hij zowel buiten als tijdens de vierdaagse verschillende donaties door met een herkenbaar T-shirt  te lopen met de opdruk “Gelukszaaier Stichting Marijn”.
Hij rekent er nog op dat die leden van ons koor die pas `na gedane inspanning` wilden sponsoren, hem alsnog een bijdrage zullen toestoppen zodat zijn totaal bedrag op ruim € 3.000,00 uitkomt. Uiteraard is ook voor iedereen de mogelijkheid een bijdrage over te maken op zijn rekening 151 98 03 73 o.v.v. 25 jaar vierdaagse stichting marijn.
Overigens hij heeft samen met Netty de tocht prima volbracht. Ondanks het zeer wisselende weer  van buien, regen en zon hebben ze goed gelopen en genoten van de innerlijke rust die het lopen met zich brengt.
Wij mogen trots zijn op zo´n koorlid!

 

Mannenkoor De Karawanken
is fiscale ANBI-Instelling
Onderstaand bericht ontvingen wij van Jan van den Heuvel die voor de inhoud gebruik heeft gemaakt van de documentatie van De Belastingdienst.

Met terugwerkende kracht  is het koor m.i.v.1 januari 2008 door de Belastingdienst gerangschikt en geregistreerd als een instelling die voldoet aan de normen van het algemene nut. Dit is goed nieuws voor het koor maar zeker ook voor die mensen die het koor financieel  ondersteunen.
Wat is een ANBI?
ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Instellingen kunnen aan de fiscus vragen om hen te registreren als ANBI. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangemerkt en geregistreerd.
Welke instellingen zijn een ANBI?
Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is geregistreerd als een ANBI? Dat kan met het programma ANBI opzoekenwww.belastingdienst.nl
Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Giften
Maakt u wel eens geld over aan een goed doel of een instelling? Dan is dat een gift. Er zijn 2 soorten giften:

 • gewone giften
 • periodieke giften (giften die u bij een notaris hebt laten vastleggen)

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone giften en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. Een voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat U deze gift enkel moet doen aan een ANBI instelling, zoals het Mannenkoor.
Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften
Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt de giften gedaan aan een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).
 • De instelling heeft geen tegenprestatie geleverd voor de giften.
 • U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
Uw gift is een aftrekbare periodieke gift, als:

 • u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
 • u regelmatig bedragen overmaakt naar een instelling of een vereniging
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 • het overmaken van deze bedragen uiterlijk bij uw overlijden eindigt
 • u de gift minimaal 5 jaar achter elkaar doet
 • de instelling of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift
 • Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

U kunt een periodieke gift doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan een vereniging die geen ANBI is. Dit laatste kan niet bij een gewone gift.
Periodieke gift aan een ANBI.

 • Een periodieke gift aan een ANBI mag altijd worden  afgetrokken!.

Jan van den Heuvel
Bron: documentatie Belastingdienst

 

Een terugblik.

 • Bezoek Handwerkerchor

In het weekend van 15 en 16 mei ontving Mannenkoor De Karawanken het Handwerkerchor uit Weimar. Waar wij drie jaar geleden door hen op een enthousiaste wijze waren ontvangen, hebben we ook geprobeerd dit op een eigen Udense/ Volkelse wijze inhoud te geven. Een eigen concert van de Handwerker voor de bewoners van Zorgcentrum St.Jan en de aanpalende seniorenwoningen viel bij de toehoorders in goede aarde. Het repertoire was dan ook prima aangepast aan het publiek. Het gezamenlijke concert in De Schakel in Volkel verliep zoals dat verwacht was. Helaas was de bereikbaarheid van De Schakel niet optimaal en mogelijk was dit de reden dat het publiek enigszins verstek liet gaan. Omdat het een concert was van de Handwerkerker namen zij het overgrote deel van het repertoire voor hun rekening. Samen konden we nog een herhaling brengen van optreden indertijd in Weimar. Hier was overigens nog minder publiek dan in Volkel maar wel meer van onze leden, we waren namelijk met zestig leden van een vereniging die uit ruim tachtig leden bestaat.
De rondgang door Volkel met de bedoeling een aantal foto’s te maken leverde een bizar gezicht op van in zwart en uniform geklede mannen die in ganzenmars door een heet Volkel naar het Dorpspark togen. Na de foto’s moest de Gingo Biloba boom bezichtigd worden die in de tuin van een van onze leden was gepland om te groeien. Deze boom ontvingen wij drie jaar geleden als geschenk in Weimar. Kennelijk groeit deze boom zeer, zeer langzaam want zowel onze leden als de Handwerker hadden moeite de boom te ontdekken.
Na een borrel en wat plichtplegingen in De Schakel wachtte ons een voortreffelijk buffet. Velen zullen meermalen de dis eer aan hebben gedaan voordat we onze dorst weer konden lessen.
Als dank voor hun bezoek kon het bestuur het koor uit Weimar een Ujese Zwarte kersenboom aanreiken die nu al groter was dan de Gingo boom die in Volkel voor ons groeit. Zie ook foto voorzijde!
De organisatoren kunnen met plezier terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.

 • De Piepers 44 jaar (26 juni 2009).

Al heel vroeg hadden Volkelse leden ons er op voorbereid dat het Carnavalsjubileum van 44 jaar van de Volkelse Carnavalsvereniging De Piepers niet zonder ons kon doorgaan.  We traden dan ook op tijdens het lange feestweekend dat De Piepers met veel enthousiasme en goed hadden georganiseerd. Het repertoire hadden we aangepast aan de feestelijke en carnavaleske gelegenheid en zo konden we besluiten met een Carnavalslied van ruim dertig jaar geleden dat onze dirigent indertijd mede had gecomponeerd. Wat we wisten maar toen nog eens extra ervoeren was een onrustige zaal met publiek dat uit was om feest te vieren en niet naar een concert te luisteren. Mogelijk dat de middag er aan voorafgaand, bedoeld voor Volkelse senioren, geschikter zou zijn geweest.
We hebben ons van onze goede kant laten zien  en bijgedragen aan een vereniging waar we ooit ons bestaan aan te danken hadden.

 • Uden is Klassiek (29 juni 2009)

In dit nieuwe initiatief van Wijkraad Centrum Uden mochten wij als  Mannenkoor De Karawanken het spits afbijten met een sprankelend optreden. Het decor en de entourage (de binnentuin van Zorgcentrum St.Jan in Uden) leende zich bijzonder goed voor een optreden, de weersomstandigheden waren perfect en het publiek was geïnteresseerd. In het driedaags evenement was de maandag aan de klassieke muziek gewijd en de Karawanken hadden zich daar ook goed op voorbereid.  Alle nummers kwamen perfect op het publiek over en we konden ervaren dat de akoestiek in deze prachtige tuin prima is om vergelijkbare optredens te geven. Dit is overigens ook bij de andere optredens in die drie dagen zo gebleken.  Het weer speelde deze keer een positieve rol. We hebben dit ooit op de Markt in Uden anders meegemaakt!

 

Gedragsregels bij repetities
Al vele jaren repeteren wij in Jeugdhuis De Sprong in Volkel waar het koor zich iedere donderdag verzameld om van 20.00 uur tot 22.15 uur te repeteren.
*    Stoelopstelling
Volgens afspraak met de beheerder van De Sprong worden er vier groepen van ca. 20 à 24 stoelen klaargezet gegroepeerd om het centrale punt waar de dirigent staat. Ieder lid heeft in principe een vaste plaats (zie hiervoor de kooropstelling) maar kan daar geen rechten aan ontlenen.
*    Stapelen van stoelen.
Aan het einde van de repetitie stapelen de leden de stoelen per kleur en per 10 stoelen. Vanwege de bereikbaarheid met een steekwagen is het plezierig als de stoelen op enige afstand van de muur/wand  staan.
*    Bar
Afspraak is dat De Sprong iedere repetitie minimaal 30 minuten voor aanvang geopend is. Dit geldt ook voor de bar. Om 20.00 uur als de repetitie begint sluit de bar tot aan de pauze die om ca.21.00 uur begint en eindigt om 21.15 uur. De bar sluit dan weer tot het einde van de repetitie om 22.15 uur.
*   Koffie.
Tijdens de pauze is er koffie vanaf de buffettafel te verkrijgen tegen een bijdrage ter plekke van €1,20 contant. De gebruikte koffiekopjes worden aan het einde van de repetitie weer op de buffettafel teuggezet om extra geloop en geluidsoverlast te voorkomen. De barbeheerder telt na afloop het geld en de gebruikte kopjes als controle. Helaas is er meermalen een tekort dat de vereniging moet aanzuiveren.
*    Consumpties
Deze worden aan de bar ook contant afgerekend. Het is niet de bedoeling dat er consumpties tijdens de repetitie worden meegenomen naar de repetitiestoel. Vanaf het einde van de repetitie kan er weer genuttigd worden!
*    Naambadge
Tijdens de repetitie draagt ieder lid zijn naambadge om de onderlinge naamsbekendheid te vergroten. Zeker voor de nieuwe leden is dit een plezierige wijze de namen en gezichten te leren kennen. Niemand is uitgezonderd..
*    Piano
Aan het begin van iedere repetitie zetten een  aantal leden de (elektronische) piano klaar voor de dirigent. Zij ruimen deze na afloop ook op. Hulp van andere leden wordt niet afgeslagen!
*   Extra repetities
Bij extra ingelaste (dag)repetities kan er sprake zijn van een gesloten bar.

Optredens 2009
Zaterdag 3 oktober 2009
           
Concert in Lippstadt
Zaterdag 10 oktober 2009
            Jubileum Cor de Koning
Zaterdag 7 november 2009 (OPTIE)
            Operaconcert Markant
Zondag 20 december 2009
            Winterconcert
Het is mogelijk dat er nog nieuwe optredens gepland worden.