.

menu karawanken


Jaargang 8 nummer 4

december 2010

 

Het bestuur en de leden van
Het Mannenkoor De Karawanken
wenst iedereen gelukkige Kerstdagen en
een muzikaal en gezond 2011

 

 

Van de voorzitter


Het jaar 2010 is alweer bijna voorbij. Lief en leed hebben we met elkaar gedeeld. In dit jaar hebben we twee leden verloren: in mei verongelukte Han Urlings en in juli stierf Theo de Wolff aan complicaties van hart en bloedvaten. De Karawanken hebben hen waardig uitgeleide gedaan.
Maar 2010  was ook een goed jaar voor het koor.
We hadden weer een volle kalender met optredens in Ravenstein, in Veghel zelfs twee keer  op de korendag  in juni en ter gelegenheid van de viering van het jubileum van de Zonnebloem, het Carat concert Warande in Helmond en enkele optredens voor onze jubilarissen.
Het hoogtepunt was in mijn ogen de koor/concertreis naar de Harz. Ondanks  het slechte weer is er geen onvertogen woord gevallen. Integendeel de stemming was optimaal.
Rest ons dit jaar slechts het Winterconcert op zondag 19 december in de Petruskerk in Uden. We zullen er iets moois van maken en we hopen u allen om 15.00 uur te zien.
Maar de uitdagingen van het komende jaar liggen al op de loer: Op 30 januari 2011 geven de Karawanken acte de presence in Brussel ter gelegenheid van een benefit concert. In een eerdere nieuwsbrief heb ik daar al over bericht. Ook een aantal optredens staan al op de kalender. Ik zal daar in een volgende nieuwsbrief meer informatie over geven. Een uitzondering wil ik maken voor de winterconcerten van 2011-2012-en 2013. Dankzij een subsidie van de Rabobank en de te verwachte subsidie van de gemeente Uden zullen deze concerten plaats vinden in Theater Markant. De opzet wordt groots en, zoals het er uitziet, voor een aangename prijs. Op de foto ziet u het moment van de ondertekening van  het contract in aanwezigheid van Hans Keelens, de vertegenwoordiger van de Rabobank. De traditie van het winterconcert wordt hiermee voortgezet.
Ik hoop dat u geniet van deze nieuwsbrief en ik wens u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.
Frans Bauer
 

Uitnodiging Leden en partners

Nieuwjaarsbijeenkomst 2011
Donderdag 6 januari 2011 v.a. 19.30 u.
Gelet op de positieve ervaringen van vorige jaren zal er ook in 2011 weer een nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden voor de leden van het Mannenkoor De Karawanken en hun partners.
De bijeenkomst zal plaatshebben vanaf 19.30 uur  in Gemeenschapshuis De Schakel in Volkel, gelegen aan het Schakelplein. Na ontvangst door de voorzitter en het uitwisselen van goede wensen voor 2011 over en weer kan het programma om 20.00 uur beginnen. Als ceremoniemeester zal optreden Sjef van Esch.
Meerdere leden van ons koor zullen zich van hun beste kant laten zien en al dan niet met anderen een act opvoeren. En dat er veel talent onder de leden zit is wel gebleken op de laatste koorreis in de Harz.
Vergeet in ieder geval niet de liederenbundels mee te nemen. Om circa 23.30 uur zal de bijeenkomst worden afgesloten.
De eigen bijdrage is weer vastgesteld op € 10,00 per persoon (dus € 20,00 voor een koppel). U krijgt per persoon dan ook 5 consumptiebonnen en ook voor een lekker hapje tussendoor wordt zorg gedragen. Tijdens de avond worden ook de nieuwe leden voorgesteld. De kleding is “tenue de ville”.
Het bestuur rekent graag op een grote opkomst. Ook 2011 heeft weer veel te bieden aan het koor.
Wim van Beurden, secretaris.
 

De Karawanken in 2011.

Voor het komende jaar staat weer een aantal optredens gepland. Een van de meest interessante is het concert dat op zondag 30 januari in Brussel zal plaats vinden. Het betreft een benefietconcert, georganiseerd door de afdeling van  “Association Femmes d’Europe”.
De vereniging organiseert meerdere malen concerten ten bate van haar humanitaire projecten. Femmes d'Europe verleent steun aan instellingen die weinig overheidsgelden ontvangen. De bijeengebrachte fondsen worden verdeeld over projecten in Europa en ontwikkelingslanden die zich bezighouden met onder meer educatie en gezondheid. Bij de vereniging zijn 1250 vrouwen uit alle Lidstaten van de Europese Unie.
Dit benefietconcert van 30 januari komt ten goede aan projecten in Kameroen. In dit concert zullen Het Mannenkoor de Karawanken samen zingen en musiceren met Jean van Vugt – componist en pianist - en met de bas-bariton Jacques-Greg Belobo, afkomstig uit Kameroen en verbonden aan de Semperoper te Dresden. 
Op de website en You Tube vind je nadere informatie over het voorlopige programma en over Jean van Vught en Greg Belobo. Het concert vindt plaats in de zaal van het “Koloniënpaleis” te Brussel. Van dit concert zal ook een CD-opname gemaakt worden.
Deze dag – we vertrekken vroeg en zijn wellicht pas laat terug - zijn wij te gast bij de Femmes d’Europe. Hopelijk gooit Koning Winter geen roet in het eten.
Andere concerten die min of meer vastliggen zijn – in vervolg op het succesvolle optreden in september jongst leden  - deelname in de maand juni (datum moet nog exact vastgesteld worden) aan de Caratconcerten in de open lucht te Helmond.
In september (vrijdagavond 9 sept.) zal het koor een concert (met een luchtige toets) verzorgen voor de vrijwilligers van de H. Hartparochie te Oss.
En als wij op zaterdag 29 oktober deelnemen aan het korenfestival te Gemert – bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Gemertse mannenkoor “Van Wor Ik Ben” – met beoordeling door een vakjury, kunnen wij aan het juryrapport aflezen op welk niveau wij musiceren. Best spannend!
Het jaar 2011 sluiten wij muzikaal af met het winter/kerstconcert op zondag 18 december en wel in Theater Markant. De voorbereiding is in volle gang, zowel zakelijk als ook muzikaal. Wat dit laatste betreft: het belooft een bijzondere performance te worden, waarbij de mogelijkheden die een theater biedt ook ten volle gebruikt zullen worden.
Een vaste pianist
Al enige tijd is het bestuur op zoek geweest naar een pianist die ons op de repetities kan begeleiden. Wij prijzen ons gelukkig dat wij Peter Zimmerman bereid hebben gevonden onze vaste begeleider te worden. De bedoeling is dat hij een maal per maand bij de repetitie aanwezig is en – met een concert in het vooruitzicht -  een keer extra. En uiteraard zal hij – als het in zijn agenda past – ook de zang op de concerten begeleiden.
Sjef van Esch
 
 
 

Onze optredens:

** Zondag 19 december Winterconcert in Uden

Locatie Petruskerk 15.00 uur

** 30 januari 2011 Concert in Brussel.

 
 

Nieuws van de muziekcommissie

 
We beginnen met het nog eens duidelijk maken wat de werkelijke taak van deze commissie is. Aangezien we maar enkele keren per jaar bijeenkomen, zal dit nadrukkelijk moeten liggen op het gebied van langere termijn beleid, hoofdlijnen uitzetten voor de richting van ons repertoire etc.
De programma’s voor concerten worden besproken tussen de dirigent en de 2e dirigent.
Natuurlijk worden daarbij opmerkingen vanuit het koor meegenomen.
Verder blijft de commissie de spreekbuis van de leden. Vandaar ook het feit, dat per stemsoort een commissielid deelneemt.
We willen als koor zeer nadrukkelijk de algemene ontwikkelingen in de concertwereld volgen.
Dat betekent bijvoorbeeld, dat we ook anders moeten aankijken tegen de komende concerten.
Wordt 30 januari nog voor een groot deel bepaald door externe organisatoren, de programma’s  van de daarna volgende concerten moeten passen in het groeipatroon dat door de dirigent en de commissie is aangegeven.
Voor 2011 betekent dat, dat we alles zullen richten op het eindejaar concert in Markant.
Een grotere kans om onze goede naam verder omhoog te brengen kunnen we nauwelijks krijgen.
Dat betekent ook, dat we geen ouderwets conservatief concert willen organiseren, maar veel meer aansturen op een soort theater gebeuren, waarbinnen natuurlijk ons koor een zeer grote rol krijgt, maar ook andere inbreng mogelijk moet zijn.  U hoort hier later meer over
Gedacht wordt niet aan dansende en huppende Karawanken. Wel echter aan kleine kleding aanpassingen gedurende het concert. Te noemen zijn bijvoorbeeld: Gekleurde sjaal, andere kleur hemd, etc.
 
Het repertoire zal een veel grotere variatie kennen, beter overeenkomend met de theaterontwikkelingen en zeer waarschijnlijk geschikt voor een nog breder publiek.
We zullen met de Karawanken 2011 geheel richten op dit hoogtepunt. Nieuwe stukken zullen hierin passen. Dat betekent niet, dat we het ons bekende repertoire zullen verwijderen. Integendeel. We zullen nog genoeg gelegenheid hebben om dit uit te voeren.
 
Voor 2011 staan al verschillende optredens vast:

 1. 30 januari. Concert te Brussel
 2. Juni of september, Carat concert te Helmond.
 3. 27 juni. Tuinconcert Huize St. Jan. ’s Avonds
 4. 9 sept. Concert in H.Hart kerk te Oss. Geheel profaan programma.
 5. 29 okt. Deelname aan korenfestival in Gemert.
 6. Herdenkingsdienst overledenen in Uden (Christien Veldhoen).
 7. 18 december. Winterconcert in Markant. Het programma hiervoor moet al begin 2011 bekend zij bij Markant in verband met de programmaboeken voor 2011.

Daarnaast komen mogelijk nog optredens bij jubilea van leden.
Al met al een nu al goed gevulde kalender.
 
Door de inhoud van deze concerten nu al op elkaar af te stellen, krijgen we een meer constante groei naar ons concert in Markant, iets wat ook rust binnen het koor zal brengen en houden.
De muziekcommissie wil voortdurend de vinger aan de pols houden. Dat betekent ook, dat we aan de leden vragen om hun gedachten uit te spreken tegen de afgevaardigden binnen hun partij. Maak hier gebruik van. U krijgt geen garantie dat al uw gedachten worden uitgevoerd, maar u hebt zeker de garantie dat het niet gebeurt, wanneer u niets zegt.
 
Tot het volgende bericht.
Cor de Koning

 

De reis van Christ naar Marokko


Hierbij het toegezegde reisverslag van Christ en Addy Bolwerk van hun reis naar Marokko. Zij wonnen deze reis o.a. dankzij de geweldige support bij de reisorganisatie Fox van alle leden van De Karawanken.

12-Daagse Koninklijke Steden en Oases in Marokko

Eindelijk is het dan zover, ik ga met mijn vrouw naar Marokko! Wat kan en mogen wij hiervan verwachten?  Op Schiphol aangekomen werden wij meteen voorgesteld aan de reisleiding. Onder het genot van een kopje koffie/thee werden we welkom geheten door de reisleidster Marja Holy en gefeliciteerd met deze reis die we hadden gewonnen naar Marokko FOX 4U. Het verloop van de reis liep voorspoedig. Addy heeft alles met Corry [haar eigen begeleidster] doorgesproken wat zij voor haar zou kunnen doen en betekenen. In Casablanca aangekomen werden we begeleid naar de bus die klaar stond om ons naar het hotel te brengen. Daar stond ons een goed diner te wachten. Omdat we deze reis hadden gewonnen mochten wij in een suite overnachten. Op tafel stond een geweldige fruitschaal voor ons klaar! De volgende dag hebben we met allen medereizigers kennis gemaakt, waarbij de reisleidster Marja bekend maakte dat wij deze reis hadden gewonnen!  Natuurlijk werden wij door iedereen gefeliciteerd waarna de rondreis kon beginnen. In de ochtend hadden wij een bezoek gebracht aan de Moskee van Hassan II, daarna naar Rabat. Daar hebben we genoten van een overheerlijke lunch [natuurlijk couscous] verder naar Meknes voor de overnachting. Bezoek oude stad Meknes.  We hebben vele hoogtepunten gezien zoals: het waterbassin, de Poort van Mansour en het Moulay Ismail Mausoleum. Daarna met de bus naar Volubilis waar we de ruïnes hebben bekeken. Later naar Fez gereden voor de overnachting. In de vroege morgen bezochten we de markten Labyrinth van Souks. Vele beklimmingen en verre uitzichten. De reis door pittoreske plaatsjes en het midden -Atlasgebergte naar Erfouden verder per Landrover met chauffeur naar Merzouga midden in de duinen gereden naar het prachtige Kasbah hotel. ’s Morgens een kleine wandeling gemaakt door de duinen van Merzouga. Ook de zonsopgang gezien.  We reden verder richting de prachtige Tinghir oase. Zeer veel mooie natuur gezien zoals: EL Kelaa, Ouarzazate en natuurlijk het Atlasgebergte.  Verder doorgereden naar Marrakech.  Hier hebben we de Menara tuinen, de Saadische graven,  het Bahia Paleis, de Koutoubia Moskee met de hoogste minaret van Marrakech en het Dar Si Said Museum gezien. Via een mooie route Marrakesch Essaouira kwamen we volledig tot rust. Het was een prachtige maar ook vermoeiende rondreis!  Na de terugreis van Essauira  Marrakech nog wat gewandeld en  gewinkeld. Tevens voorbereidingen getroffen voor de terugreis, die voorspoedig is verlopen. 
OP EEN DING NA onze koffer was  zoek. Twee dagen later werd deze alsnog thuisbezorgd!
Vaak werd in de groep aan Addy gevraagd:
Hoe heb je deze reis ervaren met je visuele beperking? Het antwoord is dan: Door de uitleg van Marja die de hele geschiedenis van Marokko zeer duidelijk heeft uitgelegd en ook de bezienswaardigheden door de gidsen verteld, de vertaling, het laten voelen en ruiken van voorwerpen door Corry hebben er toe bijgedragen dat deze reis voor mij geslaagd is!
Ook de rit in de woestijn met de Landrover en later de wandeling op de dromedaris hebben onuitwisbare herinneringen achter gelaten.
Dat we dit in ons leven mee mochten maken, is mede te danken aan jullie. Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die een stem op ons heeft uitgebracht.
Addy & Christ Bolwerk.

 

Foto interpretatie

Klik op de foto en je gaat naar Chronologie 1994...

De geschiedenis van ons koor wordt door ons lid Will van den Heuvel in zijn Chronologie zeer gedetailleerd en geordend bijgehouden. Toen ik hem dan ook informatie vroeg over een foto van 1994 (zie boven), die mijn werkkamer nog steeds siert, kon hij mij snel en accuraat weergeven wie op deze foto stonden.
De foto werd gemaakt op29 september 1994 in Ter Aa in Erp voorafgaande aan ons bezoek aan de bakermat van onze naam De Karawanken i.c. Zell Pfarre. Er waren toen exact 50 leden die ook allemaal op de foto staan. Een prestatie die zich nadien niet meer voordeed.
We spraken toen over

 • 13 1e tenoren,
 • 10 2e tenoren,
 • 14 1e bassen,
 • 12 2e bassen en
 • 1 dirigent.

Als we de situatie van nu nemen zijn er nog

 • 18 leden/zangers waarvan 1 niet zingend.
 • 3 zijn lid van verdienste,
 • 12 leden van toen zijn overleden
 • waarvan 8 overleden als actief zanger,
 • 1 overleden als buitengewoon lid en
 • 3 na opzegging van het lidmaatschap.
 • 17 leden zijn vertrokken na opzegging.

Deze cijfermatige opsomming wil niet meer pretenderen dan een globaal inzicht in de ontwikkeling van een koorgemeenschap dat nu 88 leden telt, toen 50 en de wijzigingen tussentijds.
De huidige situatie is overigens als volgt:

 • 83 leden/zangers
 • 1 kandidaat-lid/zanger
 • 1 lid/niet-zingend
 • 3 leden van verdienste.

Will attendeerde mij er terecht op dat deze foto niet het eerste “staatsieportret” is. In oktober 1987 is de eerste echte foto van het koor gemaakt in De Schakel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. Het koor telde toen 21 leden die allen op de foto staan.. Van deze leden zijn

 • 4 leden zijn nog actief koor als zanger,
 • 3 zijn lid van verdienste,
 • 4 zijn er overleden als actief zanger,
 • 2 overleden als buitengewoon lid en
 • 1 na opzegging van het lidmaatschap.
 • 7 leden zegden hun lidmaatschap op.

Er waren toen 21 leden:

 • 1e tenoren: 5,
 • 2e tenoren: 6,
 • 1e bassen: 5,
 • 2e bassen: 4
 • en 1 dirigent.

 Klik op de foto... en je gaat naar Chronologie 1987
Henk Hermelink