.

menu karawanken


Jaargang 9 nummer 2

oktober 2011

 

Van de voorzitter


Het is alweer oktober maar bij het schrijven van deze tekst lijkt het of de zomer nu echt begonnen is. Het kan verkeren.
Deze nieuwsbrief geeft u informatie over het wel en wee van de Karawanken in de afgelopen maanden sinds de laatste nieuwsbrief van april/mei en een vooruitblik op komende uitdagingen.  Natuurlijk zijn de koorleden grotendeels op de hoogte van de komende gebeurtenissen maar de nieuwsbrief richt zich speciaal op de leden van Het Sympathie Orkest, de vrienden van de Karawanken en de partners en huisgenoten van onze leden.
In de jaarvergadering in mei hebben we een bestuurswisseling gehad. Afgetreden zijn Wim van Beurden, secretaris en Karel van Veijfeijken, koorregisseur. Gelukkig hebben zich twee capabele koorleden bereid verklaard in het bestuur plaats te nemen. Theo van Asseldonk voert de functie van concert-coördinator uit en Pieter Straatman wordt de nieuwe koorregisseur. Beide heren zijn soepel geïntrigeerd in het bestuur. Sjef van Esch is nu de secretaris  (voorheen Wim van Beurden). In de nieuwsbrief vindt u een bijdrage van Theo van Asseldonk over zijn achtergronden. Wat zijn profiel betreft een uitstekende bestuurder die we in de aanloop van het winterconcert hard nodig hebben.
In de nieuwsbrief geeft Sjef van Esch een terugblik op de drie laatste concerten, in Volkel,  Helmond en Oss. Stuk voor stuk fraaie optredens met  een enthousiast publiek. Op 29 oktober treden de Karawanken op tijdens het Korenfestival in Gemert. U kunt van 12 uur tot half zeven genieten van wel 12 koren. Sjef van Esch geeft u ook hier over nadere informatie.  De Karawanken verzorgen het laatste optreden. Lest best?
En dan komt de uitsmijter: het winterkerstconcert op 18 december in Theater  Markant. Komt dat zien, komt dat horen. Theo van Asseldonk geeft in deze nieuwsbrief een voorproefje van wat u te wachten staat. Als lid van Het Sympathie Orkest of als partner van een koorlid krijgt u 50% reductie op de toegangsprijs. Aan de kassa van Markant ligt een lijst met uw naam erop. Neem wel uw legitimatiebewijs mee.
Ik wens u veel leesplezier.
Frans Bauer
Voorzitter de Karawanken

 


Korenfestival

29 oktober 2011 Gemert

Op zaterdag 29 oktober  geeft het koor acte de présence bij het korenfestival te Gemert bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Gemertse mannenkoor “Van Wôr Ik Ben”.
Aan dit festival nemen 12  mannenkoren uit de regio deel. Het betreft voor ieder koor een optreden van een 20 minuten. Een uitstekende gelegenheid om te horen wat en hoe andere koren zingen.
Om 12.00 uur bijt het Gemerts Mannenkoor het spits af en om 18.30 uur sluiten De Karawanken de rij. De concertcoördinatie vinds plaats onder auspiciën van het Koninklijk Nederlands Zangers verbond KNZV.
 Dit concert is voor ieder vrij toegankelijk en vindt plaats in “De Eendracht” in de St. Annastraat te Gemert.


Het Winter-Kerstconcert

18 december 2011.

Al enige jaren houden we als mannenkoor De Karawanken in december een winter-kerstconcert. Met veel succes, want de belangstelling en waardering hiervoor is groot. Ook dit jaar komt er weer zo’n concert op 18 december maar nu in een echt professionele omgeving. We geven een uitvoering in Theater Markant! Dit geeft natuurlijk optimale mogelijkheden om te laten zien wat we kunnen.
Maar dat is niet alles. Voor het eerst zullen we op dit jaarlijkse concert een tweetal andere groepen uitnodigen om met ons mee te concerteren. Deze groepen zijn Angels Rule (drie vrouwelijke en een mannelijke zanger(essen) ondersteund door een pianist en de barbershopgroep Quadrupel, bij de meesten van u inmiddels wel bekend. Alle groepen brengen eigen werken, maar er wordt ook gezamenlijk opgetreden. Onze dirigent Jos is, in samenspraak met de andere twee muzikale leiders, volop bezig om arrangementen en bewerkingen te maken. Ook wordt er gewerkt aan een mooie presentatie en goede promotie. Het wordt een fantastisch sfeervol optreden.
Voor ons als koor betekent dit natuurlijk dat we stevig moeten repeteren. U bent inmiddels via de site op de hoogte gesteld van extra repetities.
Als dit winter-kerstconcert succesvol wordt, zullen we ook de twee daaropvolgende jaren gebruik maken van Markant. Daarvoor is het natuurlijk wel nodig dat we, behalve goed zingen, er ook voor zorgen dat de zaal vol zit! We kunnen maximaal 685 bezoekers hebben en daarom is het nu al tijd om familie, kennissen, buren en andere mensen uit je netwerk aan te sporen om kaartjes te bestellen. Beloof ze maar een gevarieerd winter-kerstconcert van hoge kwaliteit, een concert De Karawanken waardig!
Theo van Asseldonk
Concertcoördinator

 

Informatie uit de website van Theater Markant, Markt in Uden

Mannenkoor De Karawanken,
m.m.v. Angels Rule en Quadrupel
Winterkerstconcert
Mannenkoor De Karawanken is een begrip in de regio en heeft de laatste jaren een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Een uitstekend concert in 2011 in Brussel was daarbij een van de muzikale hoogtepunten. Hun winterkerstconcert vindt dit jaar plaats in Theater Markant. Ze presenteren een afwisselend programma: van opera en klassieke liederen tot eigentijdse muziek. Vanzelfsprekend staan er ook klassieke en swingende moderne kerstliederen op het programma. Het quartet ‘Angels Rule’ en de Udense Vocalgroup ‘Quadrupel’ zijn uitgenodigd om er samen een geweldige muzikale happening van te maken. Een voorstelling die u absoluut in de kerstsfeer zal brengen. Het concert staat onder leiding van dirigent Jos van Eyck.

Genre: Amateurproductie
Datum: zondag 18/12/2011
Prijs 1e rang: 11,50 euro
Reductieprijs: 5,75 euro voor vrienden,
huurders SVUwonen en partners van leden.
Aanvang: 15.00 uur
Adresgegevens Theater Markant
Bezoekadres: Markt 32, 5401 GP, Uden
Postadres: Postbus 450, 5400 AL, Uden

Voor bestellen en informatie over ons programma, kunt u terecht bij het Bespreekbureau.
De balie is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur en 45 minuten voor aanvang van iedere voorstelling.
Telefoon: 0413 25 61 10 (maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur )
E-mail: bespreekbureau@theatermarkant.nl

 

 

Terugblik op de concerten in juni en september

Na het bijzonder geslaagde optreden op 30 januari in Brussel, waar  mannenkoor De Karawanken een benefietconcert heeft gegeven ten bate van een muziekproject in Kameroen, is het een tijd rustig geweest en konden wij ons voorbereiden op twee concerten waarmee wij vóór het reces het seizoen afsloten, op 24 en 26 juni, telkens met nagenoeg hetzelfde programma.
Allereerst concerteerden wij in de tuin van Zorgcentrum Sint Antonius in Volkel voor de bewoners van dit huis en andere belangstellenden op vrijdagavond 24 juni. De Karawanken stonden opgesteld in een tent en  zongen een vrij licht repertoire, passend bij deze ambiance onder een aangename zomertemperatuur. Na ons “lijflied” Mala Moja en een Zweeds lentelied volgden o.a. het lied “The lions sleeps tonight”, waar twee mondfluitisten uit het koor Jan van de Laar en Nico den Hollander, die de vogelgeluiden uit het oerwoud verklankten,  de handen op elkaar kregen. Zangers en dirigent, bewoners en andere luisteraars konden terugkijken op een gezellige avond.
Twee dagen later, op zondag 26 juni, volgde een optreden in stadspark De Warande, het groene hart van Helmond.  Op het water van de grote vijver bevindt zich een piramidevormige muziekkiosk: het Carat-paviljoen, waarnaar de concerten die hier gedurende de hele zomer plaatsvinden, worden genoemd: de Caratconcerten. Ook dit jaar hadden wij het weer mee. Veel bezoekers  zaten in een grote kring rondom de kiosk, waar de Karawanken wederom een luchtig programma zongen, met o.a. de Fliegermars, het drinklied uit de opera Ernani van Verdi (Eviva Beviam) en enkele nummers uit Musicals, waarmee we de aanwezigen een plezierige middag bezorgden.
Ook volgend jaar zal het koor in juni deelnemen aan deze Caratconcerten.
Na het reces stond op vrijdagavond 9 september 2011  een concert gepland in Oss, in de H. Hartkerk, waar de Karawanken een optreden verzorgden voor de vrijwilligers van deze actieve parochie.
Met een uitgebreid programma – we zongen liefst 21 nummers – werd een avondvullend programma verzorgd. Wij zongen nummers uit het Slavische taalgebied, uit operawerken, negrospirituals en musical, en sloten af met een blok hedendaags repertoire. Twee zangers uit ons eigen koor Marius Wijdeven en Cor de Koning traden bij enkele nummers als solist op, en met succes! Hoewel de kerk met zijn vrij grote galm het zingen enigszins bemoeilijkte,  was het enthousiasme zowel bij koor als bezoekers er niet minder om. Wederom een geslaagde avond.
De drie concerten stonden onder de bezielende leiding van dirigent Jos van Eyck en werden uitstekend begeleid door onze vaste pianist Peter Zimmerman.
Sjef van Esch

 

Een koorreis op de helling.

Begin juli inventariseerde de reiscommissie binnen De Karawanken de belangstelling voor een koorreis naar de lichtstad Parijs. Deze reis zou plaatsvinden eind september 2012.
Hoewel de commissie reeds veel voorbereidingen op stapel had staan, moest de voorzitter van de commissie na het zomerreces de leden meedelen dat er onvoldoende belangstelling voor de reis en de bestemming was. Weliswaar waren er voldoende zangers geïnteresseerd maar verdeeld over de vier stempartijen was er een groot onderling verschil. Hierdoor was serieus optreden niet meer aan de orde. Hierop heeft bestuur en reiscommissie deze reis moeten annuleren.
Momenteel wordt naar een alternatief gezocht. De tijd om binnen een jaar een geheel nieuwe reis en bestemming te ontwikkelen is zeer kort.
Zodra er meer bekend is zal dit worden gecommuniceerd met de leden.

 

Een unieke mezzosopraan:

Florieke Beelen.
In het winterkerstconcert van 2010 mochten we kennismaken met een sopraan die solo en samen met het koor concerteerde. Haar naam is   Florieke Beelen. Hoewel bijna alle koorzangers onder de indruk waren van haar zangkwaliteiten, waren we zeer (en bijzonder aangenaam) verrast bij haar eindexamen aan het Utrechtse Conservatorium. Voor deze 24-jarige zangeres was de hoogste eer weggelegd bij haar bachelor-examen  nl. een 10!!
Vijftig minuten lang vertolkte zij op een unieke wijze o.a. Habanera uit Carmen, Una voce poco fa uit de Barbier van Sevilla en werken van Mozart. De jury was unaniem in haar oordeel, het publiek opgetogen. Na haar bachelor vervolgt zij haar muzikale studie voor haar Mastertitel. Dat zij meer pijlen op haar boog heeft blijkt uit het feit dat zij ook dit jaar haar bachelor Bedrijfseconomie heeft afgerond en ook hier verder gaat voor de Mastertitel Marketing Management.
Op muzikaal gebied zullen we in ieder geval nog veel van haar horen.

 

 

Even voorstellen

Theo van Asseldonk
Hoewel ik al een aantal maanden in functie ben als bestuurslid van mannenkoor De Karawanken heb ik me via de Nieuwsbrief nog niet voorgesteld.
Ik ben Theo van Asseldonk en mijn vrouw heet Anneke. Wij hebben samen twee zoons die inmiddels zo groot (“oud”) zijn dat ze zelf kinderen hebben(tenminste een van de twee).
Gedurende mijn arbeidzaam leven heb ik altijd gewerkt als manager. In mijn laatste functie was ik vennootschapsdirecteur van een bedrijf met ong. 110 FTE dat zich bezig hield/houdt met het genetisch optimaliseren en verbeteren van varkensrassen en het produceren en vermarkten hiervan, ook internationaal. Hierbij worden de modernste technieken en methoden gebruikt, zowel op het gebied van data-analyse alsook embryo- en dna-techniek, (diepvries)sperma enz.
Muziek heeft me altijd geweldig geïnteresseerd, maar als je een dergelijke functie hebt valt het niet mee om voldoende tijd vrij te maken voor dit soort dingen. Nu kan dit wel, en sinds een aantal  jaren zing ik bij De Karawanken en bij barbershop Quadrupel. Daarnaast vind ik het leuk om regelmatig als gids mensen rond te leiden op het Boerenbondmuseum in Gemert en ben ik commissaris van een bedrijf van Nederlandse ondernemers in Canada.
Over de vraag of ik een bestuursfunctie zou willen vervullen bij De Karawanken heb ik toch wel even moeten nadenken. Alleen maar onbezorgd zingen heeft eigenlijk mijn voorkeur, maar het is natuurlijk wel zo dat iemand dit soort dingen moet doen. Dus heb ik toch ja gezegd en zit nu in het bestuur als concert coördinator. Een leuke functie. Binnen een collegiaal en constructief bestuur, waar een goede sfeer heerst. Als het aan mij ligt zullen De Karawanken in de regio nog meer dan nu al het geval is hét toonaangevende koor zijn waarbij hoog niveau hand in hand gaat met het durven aangaan van nieuwe muzikale uitdagingen. Daar gaan we voor!
Theo van Asseldonk  
Concertcoördinator

Terug in de Harz.

Eind augustus waren mijn echtgenote en ik even een paar dagen terug in De Harz, in de omgeving en het hotel waar we ook als Karawanken tijdens onze koorreis verbleven in september 2010. Spontaan namen we de beslissing een lang weekend te gaan ook omdat de weersvooruitzichten goed waren. Regen hadden we vorig jaar al genoeg gehad, we wilden  ook de Harz bij zon en warmte weleens zien.
Het welkom in Hotel Niedersachsen in Bockwiese Hahnenklee was warm en zeer hartelijk. Henk en Wilma en Klaus hadden hun herinneringen paraat en het voelde als thuiskomen. Overigens hadden Frans en Bertie Bauer het hotel de dag van onze aankomst ’s ochtends verlaten na ook  enkele dagen daar gelogeerd te hebben. Als je dan enkele dagen op eigen gelegenheid de omgeving verkent, vallen je zaken op die we toen niet gezien, niet bezocht maar ook niet gebruikt hebben voor optredens. Zo bezochten we in Clausthal een enorme houten kerk met 2000 zitplaatsen verdeeld over de begane grond en een fraai rondlopend balkon. Een ruimte waar je zo zou willen zingen, ook gezien de fraaie akoestiek.
Naast Wernigerrode waar wij als koor het kasteel bezochten, zijn er fraaie plaatsen als Braunlage, Bad Harzburg en niet te vergeten Goslar.
Bij ons bezoek dit jaar bezochten we hier de Kaiserpflaz met de grote kroningszaal. Een accommodatie die geweldig in omvang en uitvoering is en ook gebruikt wordt voor muzikale optredens. Ook alleen al het bezoek aan dit grootse en unieke kasteel was zeer de moeite waard.
We hebben indertijd op de koorreis veel gemist en dan voornamelijk ook omdat de regen ons parten speelde. Mogelijk komt er nog eens een herkansing, in Hotel Niedersachsen zijn we meer dan welkom, onze naam is in ieder geval daar gevestigd.
Henk Hermelink