.

menu karawanken

NIEUWSBRIEF

Jaargang 10 nummer 1

mei 2012

 

Van de voorzitter


Het is inmiddels al een tijd geleden dat u via een Nieuwsbrief wat gehoord heeft van Mannenkoor De Karawanken. Niet dat er niet iets te melden was, maar eerlijk gezegd hadden wij als bestuur onze handen vol aan allerlei ontwikkelingen. Er is sinds de laatste Nieuwsbrief (oktober 2011) nogal het een en ander veranderd.

Bestuurssamenstelling
Om te beginnen: dit voorwoord is van de kersverse voorzitter Theo van Asseldonk. Ik heb mezelf in de laatst verschenen Nieuwsbrief aan u voorgesteld. Tijdens de laatste ledenvergadering ben ik herkozen in het bestuur, samen met Wil Boley en het nieuw gekozen lid Willem Peters. Met de bestuursleden Sjef van Esch en Pieter Straatman zijn we als bestuur weer compleet en hebben we de bestuurstaken verdeeld. Sjef van Esch blijft  secretaris, Wil Boley onze penningmeester. Pieter Straatman blijft de koorregisseur en Willem Peters gaat de functie van concertcoördinator vervullen.

http://www.karawanken.nl/fotos/Pasfotos/bauer.gifDe laatste aanvulling was nodig omdat voorzitter Frans Bauer vanwege gezondheidsredenen gedwongen was te stoppen met bestuursfuncties. Wij vinden het heel jammer dat Frans deze stap moest zetten, maar hebben hier uiteraard respect voor. Frans heeft zich jarenlang binnen De Karawanken ingezet en verdienstelijk gemaakt in diverse functies (lid van de reiscommissie, bestuurssecretaris, voorzitter). Op zijn eigen aimabele en vriendelijke manier wist Frans leiding te geven aan het koor en het bestuur.

Wij zijn hem hier namens alle Karawanken dankbaar voor en gaan ervan uit dat Frans nog jarenlang samen met ons met veel plezier kan zingen en concerteren.

Als voorzitter zal ik mijn beste beentje voorzetten om de belangen van De Karawanken en haar leden zo goed mogelijk dienen. We zijn een groot, kwalitatief hoogstaand regionaal mannenkoor waar plezier in het zingen en concerteren voorop moeten staan. En natuurlijk willen we dat op zoveel mogelijk plaatsen en aan zoveel mogelijk liefhebbers graag laten horen.

 

Wisseling van dirigent
In oktober vorig jaar ontstond er verschil van mening tussen bestuur en dirigent Jos van Eyck. Het bleek dat zienswijze en werkwijze teveel en te vaak van elkaar afweken. Na ampel beraad hebben dirigent en bestuur, gefiatteerd door de ledenvergadering, besloten om uit elkaar te gaan. Het reeds geplande winterkerstconcert in december was de laatste uitvoering die Jos van Eyck dirigeerde. Hij deed dat op overtuigende wijze en met enthousiasme.  De Karawanken hebben in de zeven jaar dat ze hebben samengewerkt met Jos veel van hem geleerd. Jos leidde het koor enthousiast en bracht het op een hoger niveau. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor.

Voor de opvolging van Jos van Eyck heeft het bestuur samen met de sollicitatiecommissie  een aantal potentiële kandidaten meermalen gesproken. Uiteindelijk is met behulp van een tweetal proefrepetities, gevolgd door een proeftijd van twee maanden, door de leden op de laatste ledenvergadering van mei 2012 met overweldigende meerderheid Sophia Brink als nieuwe dirigent gekozen. Verderop in deze Nieuwsbrief kunt u nader met haar kennismaken.

Sophia is met veel enthou-siasme begonnen bij de Karawanken en zoals het er naar uitziet kunnen koor en dirigent uitstekend met elkaar overweg. Dat belooft veel voor de nabije en verdere (muzikale) toekomst van de Karawanken!

 

Terugblik

Tevens blikken we terug op enkele  uit-voeringen die wij hebben kunnen geven. Ons optreden bij de zangersdagen in Gemert in oktober 2011 was een beetje ”verstrooid”,  maar het winterkerstconcert was uitstekend.

PC184775B.jpg
Voor de eerste keer een eigen concert in zo’n professionele ambiance! En meteen een vol theater. Voor de jaren 2012 en 2013 hebben we ook al afspraken met Markant voor winterkerstconcerten. Zowel Markant als wij verheugen ons daar al op.

Met genoegen hebben we op 4 februari een serenade gebracht aan ons koorlid Wim van Lieshout en zijn vrouw vanwege hun 50-jarig huwelijks jubileum. Dit werd door Wim, lid van het koor vanaf het eerste uur, duidelijk gewaardeerd en na afloop was het erg gezellig.

Op 4 mei 2012 hebben wij, op uitnodiging van de Oranjevereniging, de dodenherdenking in Uden opgeluisterd. Dit was voor de eerste keer onder leiding van Sophia Brink. Een goed en waardig optreden van De Karawanken. Vooral het muziekstuk “Frieden”, gezongen bij het oorlogsmonument, was ingetogen en indrukwekkend.
Zoals u ziet: volop activiteiten en enthousiasme. We houden u op de hoogte.

 

Vooruitblik
Voor de rest van dit jaar wachten ons in ieder geval nog twee concertuitvoeringen en een aubade.
Op 12 augustus zullen wij optreden in Helmond voor het Caratconcert - een concert in de open lucht op de kiosk van De Warande in Helmond - en zoals gezegd op 16 december een winterkerst-concert in Markant.
Samen met onze dirigent Sophia Brink moeten De Karawanken het komende half jaar flink aan de slag om e.e.a. optimaal te laten slagen.

 

Koorreis
De Karawanken zijn gewend om elke twee
jaar een koor/concertreis te maken. Omdat bij de voorbereiding van komende reis bleek dat de animo om mee te gaan wat tegenviel, vond het bestuur het beter om eerst via een enquête bij de leden eens te inventariseren wat men eigenlijk wil en hoe men vindt dat zo’n reis er uit moet zien.
De uitslag is duidelijk: graag een reis die ongeveer drie dagen duurt en die bij voorkeur naar het buitenland gaat, waarbij de activiteiten evenwichtig zijn verdeeld over het geven van concerten/uitvoeringen en andere activiteiten. In het najaar van 2013 zullen we weer met elkaar op reis gaan. De reiscommissie is al weer volop aan de slag.
Theo van Asseldonk, voorzitter

 

Sophia Brink,
nieuwe dirigent De Karawanken

Zoals de voorzitter reeds memoreerde, zijn
bestuur en leden van mannenkoor De Karawanken blij te kunnen melden dat zij sinds kort een nieuwe dirigent hebben,  Sophia Brink. Graag stellen wij haar aan u voor.
Een eerste uitdaging voor Sophia was het leiden van de zang van de Karawanken tijdens de Dodenherdenking op 4 mei.  Een proeve van bekwaamheid, die veel belooft voor de toekomst. Een vakmusicus met grote liefde voor muziek.

Wie is Sophia Brink?
Van jongs af aan is Sophia Brink vaste pianist en organist in de parochiekerk in Reek en begeleider van diverse koren en instrumentalisten in de regio. Aanvankelijk kiest ze voor een studie Spaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Nijmegen en schoolt ze zich in administratieve en logistieke richting. Maar de muziek blijft lonken.

Tijdens een amateuropleiding koordirectie bij Wil Barten en Jan Buil ontwikkelt zich een grote passie voor het dirigeren van koren. Na enkele jaren bij haar eerste leermeesters begint ze een fulltime studie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Op 1 juni 2001 studeert ze af in de hoofdvakken Koordirectie bij Martien van Woerkum en Louis Buskens en Kerkmuziek bij Jeroen Felix. Tevens wordt zij bevoegd in datzelfde  jaar als Docent Koristenopleiding.
sophia, 2006-04-22, 1, deel, groot
Hierna volgt deelname aan diverse (inter)nationale workshops op het gebied van zang en koordirectie. Als docent koordirectie is ze enige jaren verbonden aan het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg. Daarnaast maakt ze regelmatig deel uit van regionale en landelijke werkgroepen en organisaties op het gebied van liturgie, kerkmuziek, (kinder)koordirectie en koorzang.

Sophia heeft afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en uiteenlopende koren onder haar hoede gehad. Tevens is ze ruim 12 jaar als dirigent en kerkmusicus verbonden geweest aan de Cenakelkerk van Heilig Landstichting, waar ze leiding gaf aan drie koren.

Vanaf de oprichting in 1993 is Sophia dirigent van Kamerkoor Muzimare in Grave. Daarnaast organiseert ze sinds 2001 jaarlijks een aantal Allerzielenconcerten met een steeds nieuw geformeerd groot Projectkoor Heilig Landstichting. In 2011 is ze gestart met “Sophia’s Meezingconcerten”.

Als dirigent specialiseert Sophia zich onder andere in het werken met amateurs.
Ze probeert manieren te vinden om hen te laten delen in de enorme rijkdom van de koormuziek en hen muzikaal boven zichzelf te laten uitstijgen. Zo hoopt ze hen extra te laten genieten van (samen) zingen en het publiek daarin te laten delen.

Tevens is het haar passie om in binnen- en buitenland op zoek te gaan naar bijzondere teksten, zettingen en muziek en besteedt ze buitengewoon veel aandacht aan zorgvuldig samengestelde programma’s die vaak een heel verhaal vertellen. Hierdoor neemt ze zowel haar zangers als de luisteraars steeds weer mee op een muzikale reis.

Gezien haar opleiding, ervaring en enthousiasme hopen en verwachten wij een
goede muzikale toekomst voor ons koor.
Sjef van Esch, secretaris

 

Even voorstellen
                   Willem Peters

IMGP4541B

Ondanks het feit dat ik toch al weer 6 jaar lid ben van mannenkoor De Karawanken wil ik me na tot bestuurslid te zijn gekozen even nader bij jullie voorstellen.

Mijn naam is Willem Peters en ben getrouwd met Antoinette, samen hebben we 2 kinderen een dochter en zoon en  zijn we trotse opa en oma van 4 kleinkinderen, 2 jongens en 2 meisjes. Ik ben een geboren en getogen Gravenaar maar woon sinds 1999 in Velp. 
Sinds oktober 2009 geniet ik van de vut en ben daarvoor 30 jaar, waarvan 20 jaar als bedrijfsleider, werkzaam geweest bij de betonfabriek van het aannemersbedrijf IBC  uit Best later samengegaan of overgenomen door Heijmans uit Rosmalen. Ik heb in die periode de fabriek uit zien groeien met een omzet van 5 miljoen gulden naar 25 miljoen euro hetgeen niet altijd zonder groeistuipen gepaard ging. Er staan in Nederland heel wat kantoorgebouwen, ziekenhuizen en woningen waarin prefab betonelementen zijn verwerkt die in onze fabriek geproduceerd zijn.  
 Mijn hobby’s zijn zingen, tuinieren, fietsen, wandelen en vooral in de winterdag lezen. In 1999 hebben wij een boerderijtje met een aardig lapje grond in Velp  kunnen kopen. Na een grondige verbouwing van bijna drie-kwart jaar zijn we aan de tuin begonnen en kunnen daarin onze hobby van tuinieren naar hartenlust uitleven.

In die tijd ben ik ook pas met zingen in een koor begonnen. Allereerst bij de gemengde zangvereniging Grave,  later bij de Karawanken en ook nog bij Canthonis in St. Anthonis. In die periode heb ik nog bijna 3 jaar zangles bij Jos van Eyck genoten maar na diens verhuizing naar Duitsland ben ik daarmee gestopt. Bij het koor in Grave heb ik een aantal jaren in het bestuur gezeten en ben daar geruime tijd koorregisseur geweest.           
 Bij de Karawanken zit ik nu 3 jaar in de reiscommissie en heb daarin pieken en dalen beleefd. Maar de samenwerking binnen zo’n commissie geeft uiteindelijk zo veel plezier en voldoening dat ik niet lang heb hoeven twijfelen toen het bestuur mij vroeg om me kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.
Na onderling overleg in het bestuur ga ik de functie van concertcoördinator vervullen. Ik zal mijn uiterste best doen om het vertrouwen wat de leden door mij te kiezen te hebben gesteld waar te maken. 
Willem Peters, concertcoördinator

Beschermvrouwe
         José Huisman-de Bie

IMG willem peeters.jpgMevrouw José Huisman-de Bie was op 1 januari 2012
6 jaren bescherm-vrouwe van de Karawanken. Het bestuur heeft haar gevraagd voor een nieuwe termijn van 3 jaar, waarop zij van harte ja gezegd heeft.
Door haar contacten in de gemeenschap van Uden e.o. en haar inzet in de sponsorcommissie is zij een grote steun voor ons koor. Wij zijn haar daar uitermate dankbaar voor.

 

 

Dank aan de sponsoren

Op deze plaats past ook een woord van hartelijke dank aan al degenen die het koor een warm hart toedragen en financiële steun verlenen.

Dat zijn de sponsors met hun jaarlijkse bijdrage, de projectsponsors (denk maar aan het winterkerstconcert) en de leden van het Sympathie-orkest (Vrienden van de Karawanken)

 

Sponsoring via de Vriendenloterij?

Sinds enige tijd is het aantal leden van het Sympathie-orkest  sterk afgenomen. 
Momenteel is er nog een aantal van 27.
Daarnaast is het aantrekken van sponsoren via bedrijven/ondernemers bij de huidige economische situatie erg moeilijk.
De Vriendenloterij is bij uitstek geschikt voor individuele sponsoring.

Hoe werkt deze loterij?
Elke deelnemer speelt mee met zijn mobiele telefoonnummer als lotnummer. Er zijn 14 trekkingen per jaar:  12 maandelijkse trekkingen en een extra trekking in juni en november. Elk lot kost per trekking € 10,--.
De helft  van dit bedrag is voor ons koor en dat bedraagt per jaar per lot € 70,--.
Tot op heden is het aantal loten dat nu  via het koor is verkocht slechts 13.
Het moet toch kunnen dat via de koorleden het aantal deelnemers aan  deze loterij minstens tot 45 toeneemt. Als elk lid één familielid , vriend of kennis benadert om met één lot mee te doen dan is dit aantal  zeker haalbaar.
Bovendien kan elke deelnemer die een prijs wint deze delen en beleven met vrienden of familie en bij een “prijs naar keuze” kun je deze uitdelen via www.vriendenloterij.nl
Deze prijzen variëren van boeken  en dvd’s tot fietsen en LCD-tv’s.
Ook  € 1 miljoen winnen is mogelijk , zelfs met een reischeque van € 50.000,-- om te vieren met vrienden.

Dus onderneem na het lezen van dit artikel actie en benader familie, vrienden en kennissen. Het is een kleine moeite en wellicht  wordt deze nog beloond.
Wil Boleij, Penningmeester.