.

menu karawanken

NIEUWSBRIEF

Jaargang 10 nummer 2

november 2012

In deze Nieuwsbrief:
woord van de voorzitter
terugblik op concerten
het winterkerstconcert
nieuws uit de commissies
de sponsors
de vriendenloterij  


Van de voorzitter

Zingen in een koor is een manier om ontspannen en creatief bezig te zijn met muziek. Meestal gebeurt dat op een manier die redelijk vast omlijnd is: elk koor kiest zijn eigen repertoire en put daaruit bij de verschillende optredens.
Op 16 juni zijn wij daar als Karawanken eens een keer van af geweken. Op een concert van BZB (Band zonder Banaan!) hebben wij bij een paar nummers van deze rock-feestband als koor gezamenlijk opgetreden in natuurtheater De Kersouwe. Een hele ervaring! Compleet anders qua muziek en qua publiek. Maar wel leuk om een keer te doen en zoveel jonge mensen ook op onze inbreng enthousiast te zien reageren.
Na een pauze vanwege de zomervakantie zijn De Karawanken al begin augustus fris en uitgerust begonnen met de repetities, want 12 augustus was er een concert. Dit Carat-concert in het Warandepaviljoen in Helmond is voor De Karawanken een beetje een traditie aan het worden want we deden al voor de derde keer mee. Mooi weer, veel en enthousiast publiek en een gevarieerd programma. Het was voor onze dirigent Sophia Brink haar eerste officiële concert met De Karawanken. En met succes! Ook het volgende jaar weer voor herhaling vatbaar.
Om goed te kunnen repeteren is ondersteuning en begeleiding van een piano essentieel. Omdat ons eigen exemplaar ontstemd was, is er besloten om een andere piano te kopen. Nu hebben we de beschikking over een kwalitatief goed exemplaar, een gebruikte Yamaha. Hier kunnen we weer jaren mee vooruit.
Onze halfjaarlijkse algemene ledenvergadering op 18 oktober jl. is door de leden goed bezocht. Alle activiteiten, plannen en aandachtspunten zijn uitvoerig toegelicht en besproken.
Mannenkoor De Karawanken kent verschillende commissies die het bestuur adviseren en ondersteunen op diverse terreinen. In enkele van deze commissie waren wat vacatures ontstaan. In de laatste maanden hebben we weer een aantal leden bereid gevonden om deze lege plaatsen op te vullen. Alles is inmiddels weer compleet en iedereen is enthousiast en wil zijn beste beentje voor zetten om een en ander optimaal te laten verlopen.
Een hoogtepunt voor De Karawanken is elk jaar het winterkerstconcert, dit jaar op zondag 16 december in Theater Markant. Gevarieerd, sfeervol en van hoge kwaliteit. Verderop in deze Nieuwsbrief leest u hier meer over.
Bestel uw theaterkaartjes tijdig, zodat u niet teleurgesteld wordt.
Theo van Asseldonk, voorzitter

Terugblik op Carat-concert Helmond


Op zondag 12 augustus 2012 nam het mannenkoor de Karawanken alweer voor de derde keer deel aan het Caratconcert in het prachtige stadspark de Warande in Helmond.
Wederom waren de weergoden ons gunstig gestemd want ook deze keer zongen wij weer onder fantastische zomerse omstandigheden. Bijzonder aan dit optreden was het feit dat dit ons eerste concert onder leiding van onze
nieuwe dirigent Sophia Brink was. Enigszins verbaasd en tegelijkertijd verrast was het voor het paviljoen in park De Warande te Helmond het weer massaal opgekomen publiek dat een mannenkoor onder leiding van een vrouwelijke dirigent stond. Tijdens het concert zag je diverse dames best wel jaloers naar Sophia kijken hoe zij het toch voor elkaar kon krijgen om zo’n 70 kerels met subtiele gebaren naar haar hand te zetten.
Zoals gebruikelijk zongen de Karawanken weer een gevarieerd programma. We openden het concert met de Flieger Marsch en brachten vervolgens een ode aan het wijnproces, enkele Ierse Volksliederen, operanummers waaronder het Pegrimskoor uit de opera Tannhäuser en het indrukwekkende nummer Les Martyrs. Het laatste gedeelte bestond uit enkele gospel- en spiritual nummers.


solist bas-bariton Cor de Koning

Vooral het nummer How great thou art met als solist onze eigen bas-bariton Cor de Koning oogstte veel bijval.
Met als uitsmijter When the Saints eindigde dit concert waarbij we bij diverse nummers weer geweldig werden ondersteund door onze vaste pianist Peter Zimmerman.
Dat ons optreden door de organisatie bijzonder werd gewaardeerd blijkt uit het feit dat wij bij hun dankwoord direct werden uitgenodigd om volgend jaar terug te komen.
Op deze dag heeft het koor tevens van de mooie locatie gebruik gemaakt om een nieuwe presentatiefoto te laten maken, met als achtergrond de fontein in het Warande park.
Nadat we nog een welverdiende consumptie hadden gedronken zijn velen met een goed gevoel per bus weer naar Uden terug gereisd. Laten we hopen dat het Caratconcert een goede opmaat mocht zijn voor het komende Winterconcert dat gehouden zal worden op zondag 16 december in het theater Markant in Uden.
Willem Peters, concertcöordinator

Het Winterkerstconcert

Na het succesvol optreden van vorig jaar geeft het mannenkoor De Karawanken op 16 december voor de tweede maal haar traditionele Winterkerstconcert in theater Markant.
Succes oogst je alleen als je het publiek met een gevarieerd programma, goede kwaliteit en met een positieve uitstraling weet te boeien. Daar slaagt ons koor gezien de enorme publieke belangstelling ieder jaar opnieuw in. Maar ieder concert staat op zich en ook voor deze keer ligt er voor ons allen weer een geweldige uitdaging.
Deze uitdaging geldt dit keer in het bijzonder voor onze nieuwe dirigent Sophia Brink. Het Winterkerstconcert wordt haar eerste grote concert in Uden met de Karawanken. Samen met de muziekcommissie heeft zij veel variatie in de keuze van de muziek weten te leggen en ligt er een programma met alle aspecten van ons repertoire voor u klaar.
In het eerste deel van het concert hoort u stukken uit ons operarepertoire (Mozart, Beethoven, Wagner en Gounod) en enkele rustige liederen, o.a. van Schubert.
Na de pauze komen uiteraard een aantal sfeervolle kerstliederen aan bod.
In tegenstelling tot vorig jaar hebben we geen vocale maar instrumentale musici die ons zullen begeleiden en tevens eigen werken ten gehore zullen brengen.


De dames van het Hoornkwartet zullen ons bij enkele nummers begeleiden en vooral het nieuw ingestudeerde nummer “Nachtgesang im Walde” van Franz Schubert belooft spectaculair te worden.
Verdere medewerking aan het concert zal worden verleend door fluitist Harrie van Oirschot en Louis Houet op piano. Zij zullen ons niet alleen bij enkele nummers ondersteunen maar zij verzorgen ook samen enkele intermezzo’s.
Natuurlijk mogen we onze vaste pianist Peter Zimmerman niet vergeten. Hij zal ons op zijn welbekende virtuoze manier bij diverse nummers begeleiden.
Met al deze ingrediënten zijn de voorwaarden voor een geweldig concert geschapen.
Om werkelijk succesvol te kunnen zijn hebben we de volle medewerking en het enthousiasme van onze koorleden nodig.
Zeker om op 16 december je allerbeste zangkwaliteiten te laten horen maar ook om er mee voor te zorgen dat de zaal vol zal zitten. Probeer zo veel mogelijk mensen in je omgeving aan te moedigen om een kaartje te kopen. We hebben ze hard nodig!
Willem Peters, concertcöordinator

Serenade

Op dinsdagavond 20 november brengt ons koor een serenade b.g.v. het gouden huwelijksfeest van ons lid Harrie Hendriks en zijn vrouw Toos uit Odiliapeel.


Nieuws uit de verschillende Commissies

In diverse commissies gonst het weer van allerlei activiteiten mét daarbij een duidelijke behoefte naar de toekomst!
De Muziekcommissie is samen met dirigent Sophia Brink actief met o.a. de voorbereiding op het Winterconcert, een verantwoorde samenstelling van het repertoire, mogelijke optredens in andere plaatsen en samenwerking op concertbasis met kleine muziekgroepen o.i.d.
De Reiscommissie, vooral actief op het gebied en de uitwerking van de reizen met het koor, reserveringen, keuze van de muziekpartners, de begroting enz. van de bijkomende kosten.
De commissie is druk doende een koor-concert-reis te organiseren. De reis is in september 2013 – naast het Winterconcert – een der hoogtepunten in het koorgebeuren.
De P.R.-Commisssie: zij wil vooral streven naar een duidelijkere herkenbaarheid, betere contacten met de plaatselijke- en regionale media en vooral: ledenwerving. Ons koor ‘vergrijst’ en er zullen dringend activiteiten moeten worden ondernomen om de bezetting optimaal te houden.
De commissie logistiek altijd in de weer om dingen klaar te maken voor repetities, vervoer of concerten.
Jan Karel Raaymakers, PR-commissie


De bezetting van het koor

Al eerder is aangegeven dat dit een blijvend punt van aandacht is voor bestuur en leden. Met z’n allen zijn we aan het bekijken waar en hoe we meer nieuwe leden kunnen aantrekken waardoor ook op langere termijn de voortgang is gewaarborgd.
Bestuur en leden doen dan ook een dringend beroep aan belangstellenden om zich aan te melden!!


Allerzielenconcert

 

Naast haar dirigentschap van kamerkoor Muzimare uit Grave, de Volharding uit Valkenswaard en mannenkoor de Karawanken, organiseert dirigent Sophia Brink sinds 2001 jaarlijks een aantal Allerzielenconcerten met een steeds nieuw geformeerd groot Projectkoor Heilig Landstichting.
Ook dit jaar heeft zij in het weekend van 2-4 novermber op 4 plaatsen (Kranenburg, Grave, Heilig Landstichting en Beuningen) een Allerzielenconcert gegeven met dit projectkoor.
Enkele Karawanken zongen mee en verscheidene andere leden van ons koor woonden het concert bij. Een aansprekend concert met passende en soms ontroerende liederen rond de thematiek van dood en leven.
Sjef van Esch, secretaris

 

 

Dank aan de sponsoren

Op deze plaats past ook een woord van hartelijke dank aan al degenen die het koor een warm hart toedragen en financiële steun verlenen:

 • De sponsors van De Karawanken met hun jaarlijkse bijdrage :
  • - Schepers & van Nunen Netwerk Notarissen
  • - Hotel-Brasserie Verhoeven, Uden
  • - Van Tilburg Mode en Sport, Nistelrode
  • - Toyota Autocenter Oostendorp
 • De Vrienden van de Karawanken (voorheen het Sympathieorkest)
 • Deelnemers aan de Vriendenloterij

 

Vriendenloterij

De oproep in de vorige Nieuwsbrief om familie, vrienden en kennissen trachten te werven om deel te nemen aan de vriendenloterij t.b.v. ons koor, heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. Het aantal verkochte loten bedraagt slechts 15.
Het moet toch mogelijk zijn dat door actie van de leden het aantal deelnemers aan deze loterij in ieder geval wordt verdubbeld tot 30. Het aantal leden van het Sympathieorkest neemt af, laat het aantal deelnemers daartegenover toenemen.
Ter herinnering: Hoe werkt deze loterij?
Elke deelnemer speelt mee met zijn mobiele telefoonnummer als lotnummer. Er zijn 12 maandelijkse trekkingen en een extra trekking in juni en november. Elk lot kost per trekking € 10,--. De helft van dit bedrag is voor ons koor en dat bedraagt per jaar per lot € 70,--. Als elk lid één familielid, vriend of kennis benadert om met één lot mee te doen dan is dit aantal zeker haalbaar.
Bovendien kan elke deelnemer die een prijs wint deze delen en beleven met vrienden of familie en bij een “prijs naar keuze” kun je deze uitdelen via www.vriendenloterij.nl
Dus onderneem na het lezen van dit artikel actie en benader familie, vrienden en kennissen. Het is een kleine moeite en wellicht wordt deze nog beloond.
Wil Boleij, Penningmeester