.

menu karawanken

NIEUWSBRIEF

Jaargang 11 nummer 1

april 2013

In deze Nieuwsbrief:
woord van de voorzitter
in memoriam Karel van Veijfeijken
in memoriam Beschermvrouwe mevr.  José Huisman-de Bie.
terugblik op het winterkerstconcert
het Lenteconcert
het verdere programma
de sponsors


Van de voorzitter

De laatste Nieuwsbrief die u ontvangen heeft dateert al weer van november 2012. Sinds die tijd heeft Mannenkoor De Karawanken niet stil gezeten. De hoogste tijd om weer even bij te praten.
Zoals u weet staan De Karawanken vanaf begin 2012 onder de muzikale leiding van dirigent Sophia Brink. We hebben inmiddels ruim een jaar met haar gerepeteerd en ook enkele uitvoeringen gegeven. We kunnen met voldoening en gepaste trots constateren dat het klikt. Zowel mevrouw Brink als de leden van het koor zijn enthousiast. We zijn er van overtuigd dat dirigent en koor samen  het muzikale niveau, de professionaliteit maar vooral ook het plezier in het musiceren op een nog hoger plan zullen brengen. Dit belooft veel moois voor de komende jaren.

Op 20 november 2012 mochten wij een aubade brengen aan ons koorlid Harrie Hendriks uit Odiliapeel vanwege zijn 50-jarig huwelijks-jubileum. Het werd door het echtpaar Hendriks zeer gewaardeerd.

In december hadden wij weer ons, inmiddels traditionele, winterkerstconcert. Voor een nagenoeg uitverkocht theater Markant met een enthousiast publiek gaven wij een heel erg mooi concert. Soms ingetogen, soms vrolijk en uitbundig, overtuigend  begeleid door o.a. de Vier “Dames van het hoornkwartet” en onze vaste pianist Peter Zimmerman lieten we het publiek het beste van De Karawanken horen en zien. Een ovationeel applaus en welgemeende waardering van het publiek was onze beloning.

Nadat we het nieuwe jaar 2013 zijn  begonnen met onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op donderdag 3 januari voor de leden van het koor en hun partner, hebben we voor het eerst op 24 januari een “open repetitie” gehouden.
Bij zo’n repetitie geven we iedereen die geïnteresseerd is in koorzang de gelegenheid om in een ongedwongen sfeer (hernieuwd) kennis te maken met ons koor en te ervaren hoe het is om in een mannenkoor te zingen. Een viertal mannen heeft hiervan ook gebruik gemaakt en is nadien gestart in onze koorschool.

Deze koorschool, gegeven door onze repetitor Cor de Koning (zie foto) is een groot succes. We hebben de afgelopen jaren reeds een zestal keer deze activiteit georganiseerd en zullen dit ook in de toekomst zeker blijven doen. Het werven van nieuwe koorleden blijft belangrijk om ook in de toekomst ons mannenkoor zowel getalsmatig alsook muzikaal op hoog niveau te houden.

Helaas moesten wij op 6 februari afscheid nemen van ons zeer gewaardeerd lid  Karel van Veijfeijken. Behalve enthousiast koorlid was Karel ook een aantal jaren bestuurslid voor De Karawanken. Karel was een respectvolle, integere en zeer gewaardeerde man. Wij hebben als koor in een waardige en warme uitvaartdienst afscheid genomen van Karel.

Jarenlang was José Huisman – De Bie de beschermvrouwe van De Karawanken. Vol overtuiging en met veel inzet behartigde zij waar ze maar kon onze belangen,  promootte zij ons koor en adviseerde zij bestuur en leden. Helaas werd zij getroffen door een ernstige ziekte. Hoewel zeer optimistisch en vol vertrouwen over de toekomst kon zij deze strijd niet winnen. Wij hebben op zaterdag 9 maart afscheid van haar moeten nemen. Mannenkoor De Karawanken blijft haar dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan heeft.

Natuurlijk zien we als koor uit naar onze tweejaarlijkse koorreis, ons winterkerstconcert enz., maar hierover kunt u in deze Nieuwsbrief verderop meer lezen. Ik wens u veel leesplezier en vertrouw erop dat u een fervent aanhanger van ons mooie koor blijft.
Theo van Asseldonk, voorzitterIm Memoriam Karel van Veijfeijken

Op 6 februari 2013 namen wij in de Kruisherenkapel afscheid van Karel van Veijfeijken. Mannenkoor De Karawanken zong bij zijn afscheidsviering in de Kruisherenkapel een aantal zeer toepasselijke liederen. 
Karel was een echte Karawank, al zeven jaar lid van ons mannenkoor. Hij begon in oktober 2005 bij De Karawanken als tweede tenor en werd 12 januari 2006 officieel aangenomen als lid. 
Karel was een trouwe bezoeker bij onze repetities en uitvoeringen. Ook al ging het niet altijd even gemakkelijk, hij was er wel! Al na een jaar kwam Karel in het bestuur. Niet dat hij dat nu zo erg ambieerde, maar Karel kon moeilijk nee zeggen als er een beroep op hem werd gedaan. Vier jaar lang vervulde hij binnen het bestuur de functie van koorregisseur. Toen moest hij vanwege zijn gezondheid zijn bestuursfunctie neerleggen.
Karel was iemand waar je gemakkelijk mee om kon gaan. Hij had binnen ons koor met bijna iedereen een goed contact. No nonsens, praktisch en vooral hulpvaardig. Je deed eigenlijk nooit tevergeefs een beroep op hem.
Zingen deed Karel erg graag. Hij zong al als cantor tijdens zijn opleiding. “Al had ik het nog zo druk met mijn werk, zingen en muziek kon er altijd nog wel bij. Dat ontspande me”, zei hij nog tegen me toen ik bij hem op bezoek was.

Toen Karel een aantal maanden geleden moest stoppen met zingen had hij het daar erg moeilijk mee. Het bezoeken van de repetitie werd teveel. “Maar ik wil wel lid blijven,” zei hij tegen me. “En ik kom ook naar het winterkerstconcert.”  En dat lukte. Hij en Antoinette hebben er van genoten en hij moest zo nu en dan een traantje wegpinken.
Karel van Veijfeijken was samenbindend en niemand kende zo goed de waarde van relativeren als hij. Hij  was een lieve, respectvolle man.
Theo van Asseldonk, voorzitter

 


Im Memoriam José Huisman-de Bie

Op zaterdag 9 maart namen wij in de Petruskerk te Uden afscheid van José Huisman- de Bie, die vanaf januari 2006 beschermvrouwe van ons koor geweest.
José gaf een eigentijdse invulling aan haar taak als beschermvrouwe van ons mannenkoor.  Zij stond midden tussen mensen en midden in het leven door zich in te zetten voor sociale en  culturele doelen.  Zij deed dat kundig én met passie. 

Bijna altijd woonde zij de bestuursvergaderingen bij, met een eigen inbreng, niet alleen vanuit haar ervaring als bestuurder, maar ook als vrouw, vanuit wat we noemen: “de zachte krachten.” Een eigen geluid in een mannenwereld.

Zij bezocht onze  concerten en soms ook repetities, want zij wilde weten wat er leefde. Zo heeft het koor enkele malen een bezoek gebracht aan Lippstadt, mede dankzij de contacten die José daar had opgebouwd. José opende voor ons deuren. Een van de taken die zij op zich nam was het zoeken van sponsors.

Wij als Karawanken hebben bewondering voor de wijze waarop José met haar ziekte omging. Zeker ook de laatste paar maanden toen haar toestand uitzichtloos bleek.
Ze hield de moed er in, zo positief mogelijk. Tot het laatst toe wilde zij leven en betrokken blijven.  Op maandag 4 maart is zij overleden.
Jammer dat zij de geboorte van haar tweede kleinkind Mats, zoontje van Yvonne en Paul, eind maart niet heeft mogen mee maken.

Haar nadrukkelijke wens was dat De Karawanken zouden zingen bij haar uitvaartdienst. Wij hebben dat van harte toegezegd.  Bij haar afscheid, konden wij volmondig zeggen dat wij blij waren met beschermvrouwe José Huisman - De Bie, en zij met ons, die zij noemde: “mijn mannen”. We zullen haar missen.  In het lied “Frieden” dat wij in de afscheidsviering zongen, wensen wij haar  vrede toe,  de vrede voorbij de grenzen van de dood.
Sjef van Esch, secretaris

 


Terugblik Winterkerstconcert 2012

Zondag 16 december zong Mannenkoor “De Karawanken” voor het tweede opvolgende jaar zijn winterkerstconcert in theater Markant in Uden. Er lag voor het koor een enorme uitdaging, immers het eerste concert in Markant was een geweldig succes geweest.
 
Wat vooraf ging……
Vele maanden van voorbereiding, muziekkeuzes, wijze concertuitvoering, repetities gingen aan ons optreden vooraf. Diverse keuzes zijn de revue gepasseerd maar uiteindelijk werd voor een zeer gevarieerde uitvoering gekozen. Nieuwe nummers werden toegevoegd en het koor moest stevig aan de bak om alles op tijd ingestudeerd te krijgen.
Gedurende de voorbereiding kwam de muziekcommissie op het idee om met instrumentale solisten te werken. Vrijwel direct werd gekozen voor fluitist Harrie van Oirschot die als vaste begeleider Louis van Houët meebracht. Geruime tijd werd nagedacht  om eens met een totaal afwijkende instrumentale begeleiding te komen. Dit werd gevonden  in een variant van een van onze nieuwe nummers Nachtgesang im Walde. Van dit nummer bestond ook een versie met hoornbegeleiding.
Er werden 4 charmante dames  (‘De Dames van het Hoornkwartet’) gevonden die met veel plezier samen met ons dit nummer wilden spelen. Daarmee waren alle voorwaarden voor een boeiend en afwisselend concert geschapen.

Nadat er voorafgaand aan het concert nieuwe foto’s van ons koor waren gemaakt, stonden we om 15.00 uur  gereed om ons concert te starten.
De gordijnen gingen open en we zongen direct een nieuw nummer: het Matrozenkoor uit der Fliegende Holländer. Een nummer waar het koor onder leiding van dirigent Sophia Brink met als vaste begeleider pianist Peter Zimmerman hard aan had gewerkt. Na het welkomstwoord van onze voorzitter Theo Van Asseldonk vervolgden wij ons concert met een opera gedeelte, nummers die het koor als het ware op het lijf zijn geschreven.
Na het mooie fluit intermezzo “La Traviata”van Verdi zong het koor Les Martyrs van Gounod, een waarlijk kippenvel moment.
Hierna kwamen “de Dames van het hoornkwartet”voor de eerste maal op het podium. Dit ging met de nodige hilariteit gepaard omdat onze eigen toneelmeesters Wim en Johan wel erg veel werk maakten van het klaar zetten van de stoelen voor de dames. Een gedeelte van het concert was getiteld  “als de avond valt.” Nummers als Eveningspastorale, Abendruhe en Nachtgesang im Walde werden op voortreffelijke wijze ten gehore gebracht, niet in het minst door de grandioze hoornbegeleiding.
Na de pauze hadden we een verstild gedeelte met nummers als Guter Mond, opgewekte en vrolijke nummers  waar onder Der Fliegermarsch, afgewisseld door intermezzo’s van Harrie van Oirschot en Louis Houët.
Als laatste zongen we onze kerstnummers. Natuurlijk het Stille Nacht met een prachtige begeleiding van de fluitist, Canso de Nadal, niet in het Catalaans maar in onze eigen taal en het gedeelte werd afgesloten met Cantique de Noël waarbij onze eigen solist Marius Wijdeven de sterren van de hemel zong.

Nadat de dankwoorden waren uitgesproken, de welverdiende bloemen waren uitgereikt aan onze dirigent Sophia en alle solisten kwam er nog een toegift.  Letterlijk goedgemutst zongen we met begeleiding van alle solisten een Medley van Christmas songs, waarna we onder luid applaus ons concert afsloten. Een concert om trots op te zijn, goed gevuld theater, mooie kritieken van ons publiek en voor het koor een uitdaging om op dit niveau te blijven presteren.
Willem Peters, concertcoördinator

 

Lenteconcert 28 april 2013

Na ons succesvol winterkerstconcert in Markant treden wij  zondagmiddag 28 april om 15.00 uur op in de Kruisherenkapel in Uden. In deze kapel met een prachtige akoestiek brengen wij een lenteconcert met lichte en luchtige klanken. Zoals u van de Karawanken gewend bent, brengen wij weer een zeer gevarieerd programma, operawerken, verstilde en opgewekte liederen zullen elkaar afwisselen.
Natuurlijk worden er ook weer enkele nieuwe nummers gepresenteerd. Bijzonder vermeldenswaardig  is het nieuwe nummer “Edele Brabant”. Dit nummer van de bekende Engelse componist Karl Jenkins met de oorspronkelijke titel Cantilena (Spirit of the Mountains) werd speciaal voor de Karawanken vertaald door Theo Brink (vader van onze dirigent). Daarnaast zingen we nog een ander nieuw stuk The Miller of Dee waar we alvast een voorschot nemen op de aanstaande troonswisseling.
Het geheel staat weer onder de zeer deskundige leiding van dirigent Sophia Brink en het koor zal zoals gebruikelijk weer worden begeleid door pianist Peter Zimmerman. Al met al een concert wat zeker de moeite van een bezoek waard zal zijn maar kom op tijd want de ruimte is beperkt tot 275 toeschouwers. De toegang is vrij; er wordt uitsluitend een vrije gift gevraagd om de kosten van een dergelijk concert te dekken.  Na afloop is er nog gelegenheid om met elkaar een drankje te nuttigen en na te praten over het concert.
Willem Peters, concertcoördinator

 

 

Het verdere programma in 2013

Zondag 19 mei serenade b.g.v. het 40-j. huwelijksjubileum van Gerard Spierings.

Op maandag 24 juni treedt mannenkoor De Karawanken  in de vroege avond  op in het kader van de Udense Muziekweek. Dit vindt plaats in de tuin van  Zorgcentrum St. Jan, van 19.00 – 19.30 uur.

In het weekend van 27-29 september gaat mannenkoor De Karawanken op reis.  Deze driedaagse reis gaat naar Zuid-Limburg, waar o.a. een concert plaats vindt op zaterdag 28 september in Rolduc, samen met het Chévremonts MannenKoor, dat eveneens onder leiding staat van een vrouwelijke dirigent, Véron Jongstra.

Op zondag 15 december vindt voor de derde maal het winterkerstconcert plaats in theater Markant te Uden.

 

 

Dank aan de sponsoren

Op deze plaats past ook een woord van hartelijke dank aan al degenen die het koor een warm hart toedragen en financiële steun verlenen:

 • De sponsors van De Karawanken
  met hun jaarlijkse bijdrage :
  • - Schepers & van Nunen Netwerk Notarissen
  • - Van Tilburg Mode en Sport, Nistelrode
  • - Toyota Autocenter Oostendorp
 • De Vrienden van de Karawanken
  (voorheen het Sympathieorkest)
 • De projectsponsors van het Winterconcert
  • Rabobank Uden/Veghel
  • Woningcorporatie Area
  • 4 andere sponsors
 • Deelnemers aan de Vriendenloterij:
  Elke deelnemer speelt mee met zijn mobiele telefoonnummer als lotnummer. Er zijn 12 maandelijkse trekkingen en een extra trekking in juni en november. Elk lot kost per trekking € 11,--. De helft van dit bedrag is voor ons koor. Als elk lid één familielid, vriend of kennis benadert om met één lot mee te doen dan verbreedt dat de financiële basis van ons koor.

Wil Boleij, Penningmeester