.

menu karawanken

NIEUWSBRIEF

Jaargang 11 nummer 2

november 2013

In deze Nieuwsbrief:
woord van de voorzitter
terugblik op concert Seniorendag
concert 24 november
concert 15 december
de Muziekcommissie
verslag van de koorreis
Beleidsplan
de sponsors
de vriendenloterij


Van de voorzitter

Het is alweer herfst.
Het jaargetijde waarin de natuur zich weer voorbereidt op de ruststand. Bladeren vallen na een mooi en zonnig najaar, geholpen door een forse wind. Voor De Karawanken allesbehalve ruststand. Er is momenteel veel werk te doen. Voor dit jaar hebben we nog twee grote uitvoeringen in voorbereiding.
Allereerst een concert in de H.Hartkerk in Oss op 24 november om 15.00 uur. Dit concert geven we ter ere van Cor de Koning, als dank voor zijn jarenlange inzet voor De Karawanken. De tweede uitvoering is ons traditionele winterkerst-concert op 15 december om 15.00 uur in theater Markant Uden. Over beide concerten leest U meer verderop in deze Nieuwsbrief.
Afgelopen juni werden in de tuin van huize St Jan in Uden een week lang verschillende concerten en optredens gegeven tijdens de Udense Muziekweek.
In deze mooie omgeving hebben De Karawanken een openlucht- uitvoering gegeven voor een aandachtig en spontaan publiek. We willen dit beslist op deze plaats nog wel eens vaker doen.
Op 9 oktober hebben we een optreden gehad tijdens de Seniorendag in de Udense kruisherenkapel. Geweldig! Een hele mooie ruimte met een goede geluidskwaliteit, een dankbaar publiek en De Karawanken die lieten horen wat ze echt in hun mars hebben. Heel erg mooi.
De Karawanken zijn gewend om om de paar jaar een koorreis te maken.
Dit soort reizen brengt je naar nieuwe omgevingen, je doet andere ervaringen op en leert de leden van het koor ook eens van een andere kant kennen. Deze keer ging de reis naar het zuiden van Limburg. Het muzikale
hoogtepunt was een optreden in de Abdij van Rolduc in Kerkrade. We waren hier te gast bij het Chévremonts mannenkoor. Samen hebben we hier een prachtig, ingetogen concert gegeven.
Tijdens ons bezoek aan Maastricht zongen we op verschillende plaatsen in de stad voor enthousiast publiek. De Zuid-Limburgers waardeerden onze spontane optredens.
Tijdens deze reis hebben we voor het eerst ons nieuwe kostuum gedragen. We hebben namelijk afgelopen zomer als Karawanken een nieuw, tweede kostuum gekocht: een lichte beigekleurige pantalon, een donkerrood overhemd en een blauwe pullover. Op deze manier kunnen we ons (aan)gepast kleden en presenteren voor elke gelegenheid en uitvoering. De reacties op de nieuwe outfit zijn: leuk, sportief en vlot. Een goede investering voor het koor.
Zoals u ziet zitten we als Karawanken zeker niet in de ruststand. En bij alle publieksactiviteiten bent u als trouwe “Karawanken-fan” natuurlijk van harte welkom.
Theo van Asseldonk, voorzitter

 

Concert Seniorendag 9 oktober 2013

Op uitnodiging van het Senioren Belang Uden verzorgde Mannenkoor De Karawanken een concert tijdens hun seniorendag in de Kruisherenkapel in Uden. Na ons Lenteconcert van afgelopen april alweer ons tweede concert dit jaar in deze kapel waar de klank van ons koor door de prachtige akoestiek volledig tot zijn recht komt. De vele aanwezige toeschouwers kregen op deze dag een heuse primeur voorgeschoteld.
De Karawanken traden voor de eerste maal in eigen regio op in hun nieuwe tweede kostuum. Het koor is bijzonder trots en verheugd dat zij zich naast het statige smokingkostuum ook in een sportieve en stemmige outfit kunnen presenteren.

Het concert werd zoals men van De Karawanken mag verwachten weer gevuld met de meest uiteenlopende muzikale werken.
Onder leiding van onze dirigent Sophia Brink werd het concert geopend met het a-capella nummer An Evenings Pastorale, een nummer waarin een groot mannenkoor kan laten horen dat zacht en ingetogen zingen een ware kunst kan zijn. Met begeleiding van pianist Peter Zimmerman hebben wij daarna laten horen dat operawerken zoals Chor der Gefangene en Les Martyrs eveneens op het lijf van De Karawanken zijn geschreven. Vol trots brachten wij het Karawankenlied ten gehore. De muziek is van de Engelse componist Karl Jenkins maar bijzonder is dat de tekst speciaal voor ons is geschreven door de vader van onze dirigent Theo Brink. In dit nummer wordt niet alleen het gebergte waar onze naam aan is verbonden beschreven maar ook het plezier dat wij met z’n allen aan het zingen beleven. Daarna zongen wij vol trots over onze eigen provincie in het lied “Edele Brabant”, eveneens van componist Karl Jenkins en tekstschrijver Theo Brink. Graag willen wij hierbij nogmaals aan Theo onze hartelijke dank uitbrengen. Natuurlijk hoort er in een concert uitsluitend door mannen gezongen een drinklied thuis. Deze keer Aus der Traube in die Tonne, een nummer waarin de totstandkoming van de wijn tot in de diepste ziel van de mens wordt bezongen. Met het zingen van Oh when the Saints werd het concert afgesloten, een nummer wat het koor al jaren op haar repertoire heeft staan maar telkens weer voor een daverend slot van een concert zorgt. Het koor mag terugkijken op een mooi concert met een enthousiast publiek waarin de zangers zich in grote getale in hun nieuwe kostuum hebben gepresenteerd. Na afloop van het concert zijn er in de tuin van de kapel nog foto’s gemaakt om deze presentatie vast te leggen.
Willem Peters, concertcoördinator

 

Vooruitblik op komende concerten

Ons eerstvolgend concert geven wij op zondag 24 november om 15.00 uur in de H. Hartkerk, Kromstraat 109 te Oss. Dit concert wordt gegeven ter ere van Cor de Koning als dank voor zijn jarenlange inzet voor De Karawanken als repetitor, als docent en leider van de koorscholing en niet in het minst als vervangend dirigent van ons koor. Wij willen hem op deze dag alle lof toezwaaien door voor hem liederen en stukken te zingen waarvan wij weten dat hij daarvan geniet. Het concert zal een mooie weerspiegeling zijn van het repertoire van De Karawanken met daarin vooral stukken waarbij Cor zijn medewerking heeft verleend aan de wijze van oefenen en instuderen . Het concert staat onder leiding van Sophia Brink en zal aan de piano worden begeleid door Peter Zimmerman.
De entree voor dit concert is gratis en kan door iedereen worden bezocht. Van harte welkom!

 


Winterkerstconcert zondag 15 december

Op zondag 15 december eveneens om 15.00 uur treden De Karawanken voor de derde keer in successie op in theater Markant in Uden. Harmonieuze klanken van een mannenkoor met herkenbare composities uit opera- en liedrepertoire. Met sfeervolle koorzang, close harmony en instrumentale intermezzo’s wordt u langzaam in kerststemming gebracht. Diverse commissies zijn al maanden bezig om een zo rijk en gevarieerd mogelijk programma te presenteren.

Na de voornamelijk instrumentale begeleiding van vorig jaar maken we dit jaar een mix van vocaal en instrumentaal. Naast zang van De Karawanken zal het vocale gedeelte mede worden verzorgd door Barbershopkoor Quadrupel. Een gezelschap van 12 mannen welke u in vervoering zullen brengen door hun close harmony muziek. Beide koren zullen ook gezamenlijk enkele nummers zingen.
Het instrumentale gedeelte zal dit jaar worden verzorgd door het blaaskwartet Dinamico. Vier charmante dames zullen op dwarsfluit, klarinet, fagot en saxofoon hun muzikaliteit ten gehore brengen en u meenemen in hun prachtige klanken. Natuurlijk zal ook nu weer een gedeelte van het concert met kerstmuziek gevuld worden. Met onder andere het Stille Nacht zult u in de kerstsfeer gebracht worden. De Karawanken worden op piano begeleid door Peter Zimmerman. Het geheel staat onder leiding van dirigent Sophia Brink.
Alle voorwaarden zijn geschapen voor een mooi en sfeervol concert, wij vragen uw aller medewerking om ons een bomvolle zaal te bezorgen.
Willem Peters, Concertcoördinator

 


De muziekcommissie

Binnen de Karawanken zijn verschillende commissies actief.
Een van deze commissies is de muziek-commissie bestaande uit zes personen die samen met de dirigent zo’n zes tot acht keer per jaar bij elkaar komen.
De muziekcommissie is als volgt samengesteld: een vertegenwoordiger uit iedere stempartij, de repetitor, de bibliothecaris en de concertcoördinator.
In nauw overleg met de dirigent is de muziekcommissie verantwoordelijk voor:
a. Het ontwikkelen van beleid over een langere termijn met betrekking tot het repertoire;
b. De invulling van uit te voeren werken tijdens concerten en uitvoeringen.
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren laten de leden van de muziekcommissie zich graag voeden door wensen en opvattingen die bij de koorleden leven. Dit is voor de muziek-commissie een belangrijk uitgangspunt omdat draagvlak in het koor één van de voorwaarden is om met plezier te kunnen werken aan het instuderen van nieuwe stukken.
Tegelijkertijd dragen de leden van de muziekcommissie en/of de dirigent vanuit hun bredere koorervaring en/of vakkennis nieuw materiaal aan en geven ze nieuwe ideeën voor toekomstige muziek en optredens.
Bij ons functioneren als muziekcommissie is met name de beleidsnotitie 2014 – 2017 ten aanzien van het repertoire, die door de ledenvergadering is goedgekeurd, een belangrijk referentiekader. In deze beleidsnotitie staat dat we streven naar een exclusieve klank en een wisselend repertoire, dat we vernieuwend willen zijn en dat we onze toehoorders durven en willen verrassen. Om hierin te slagen streven we niet alleen naar vernieuwing, verbreding en verdieping van ons koorrepertoire, maar zoeken we ook naar samenwerkingsverbanden met andere gezelschappen, groepen en individuen. Hoewel we bij de door ons zelf georganiseerde optredens altijd de nadruk leggen op het eigen koor, durven we daarnaast ook soms verrassende combinaties aan te gaan, waardoor onze concerten een heel nieuwe dimensie krijgen. Daarnaast hebben we al enige stukken aan ons repertoire kunnen toevoegen op basis van hedendaagse koorliteratuur, maar waarbij speciaal voor ons koor Nederlandse teksten geschreven zijn.
Tegelijkertijd blijven we de traditie koesteren en zorgen we ervoor dat ook de gangbare en meer bekende muziek voor mannenkoren zijn plaats binnen ons repertoire behoudt en verder verfijnd en zelfs uitgebouwd wordt.
Een goede balans tussen enerzijds vernieuwing en anderzijds het koesteren van de traditie moet altijd in de gaten gehouden worden.
De muziekcommissie ziet dit als een enorme uitdaging om de uitgangspunten uit deze beleidsnotitie, in nauw overleg met onze dirigent, verder te concretiseren in het zoeken naar nieuwe werken en in de wijze waarop concerten worden vormgegeven.
Nico den Hollander

 

DE KOOR-REIS 27-29 SEPTEMBER

Na drie jaren was het weer zover: mannenkoor De Karawanken op reis. Ditmaal geen vier dagen en niet zo heel ver weg, doch drie dagen en in eigen land. De organisatie van de reis was in de vertrouwde handen van de reiscommissie: Wim du Maine, Biek van Beek, Johan van Kleef, Willem Peters en Pieter Straatman. Met dirigent Sophia Brink had de commissie regelmatig overleg over de muzikale invulling.
Vrijdag 27 september.
Klokslag 8.30 uur nam de reis een aanvang in een bus van Biesmans Tours met een chauffeur van C&O Travel met 51 leden aan boord. Behalve de smoking ging deze keer voor het eerst ons nieuwe ‘lichtgewicht ‘kostuum mee. Het weer beloofde mee te werken en hield zich aan zijn woord. Doorheen de mist in het Limburgse land brak geleidelijk de zon door die ook de dagen daarna onze metgezel was.
Het eerste reisdoel was – hoe kan het eigenlijk anders bij een zanglustig koor - de Alfa brouwerij in Thull (Schinnen). Na ontvangst in het proeflokaal, met koffie en uiteraard een stuk Limburgse vlaai, werden wij in 2 groepen – na het zien van een bedrijfsfilm met o.a. de geschiedenis van de brouwerij - rondgeleid door medewerkers van de brouwerij, die ons lieten kennis maken met de traditie van de Alfa-Brouwerij, waar - naar eigen zeggen - het lekkerste bier van Nederland in het hart van Limburg wordt gebrouwen.
Hoewel het nog tamelijk vroeg op de dag was, werd ons de gelegenheid geboden enkele van de Alfabieren te drinken. Onder leiding van Sophia zongen wij uiteraard enkele luchtige liederen.
Tijdens de lunch in Panorama Restaurant ´De Bokkerijder` in het Drie Landenpunt in Vaals, vertaalde de sfeer van onderlinge saamhorigheid van de koorleden zich in amusante gesprekken en lachsalvo´s. Dat beloofde wat voor de rest van de dag.
Na de lunch bracht de bus ons naar Chocoladefabriek “Jacques” in Eupen, een stad in de Voerstreek, Wallonië. Wij werden rondgeleid door Nederlands sprekende Walen, die ons inleidden in de kennis van de productie van chocola. Na een tocht door mooie stukjes land van België en Zuid-Limburg kwamen wij rond 5 uur in de namiddag aan bij hotel Schaepkens van St. Fijt.

Na een smakelijk dinerbuffet werd het samen zijn in de avonduren ingezet door het ten gehore brengen van een aantal a capella nummers onder leiding van Sophia. Kunstig werd o.a. “der Traube aus der Tonne in den Magen…..” tot een begeesterend lied bezongen. Toehoorder was een groep zieken en gehandicapten van het Rode Kruis uit Oss. Een aantal leden gaf acte de présence door het zingen van een lied
Zaterdag 28 september
De volgende morgen werden wij rond 10.00 uur verwelkomd in het projectbureau “Ondertunneling A2” in het stadion van MVV, waar wij door middel van film en maquette een uiteenzetting kregen over de ondertunneling van de A2, ter oplossing van de continue verkeersopstopping in Maastricht.
Onder leiding van gidsen van VVV Maastricht namen wij vervolgens ter plekke poolshoogte van de aanleg van de tunnels.
Na de lunch in Lunchroom Brasserie “Van Alles Get’ in Berg en Terblijt, uiteraard ook onderbroken door enkele van onze evergreensongs, vertrokken wij rond 3 uur in de middag naar het hotel in Valkenburg, waarna de bus ons naar de aloude en grote abdij Rolduc bracht.
Na een korte rondleiding in de abdijRolduc, rondgeleid, o.a. in de schitterende bibliotheek, de bisschopskamer en andere eerbiedwaardige vertrekken met enkele mooie kunstwerken, legden we na een broodmaaltijd een stevige basis voor het concert van deze avond.


Na het inzingen, eerst met ons eigen koor en daarna met het CMK, het Chèvremonts Mannenkoor, dat als gastheer optrad volgde om 20.00 uur het concert. De begeleiding was in handen van de pianiste van het CMK 1912, Augustine Boshouwers. Het aanwezige publiek genoot zichtbaar van de geboden zang.
Het repertoire, zowel van De Karawanken als van het CMK was speciaal aangepast aan de gewijde ruimte van de abdijkerk en bevatte hoofdzakelijk religieuze muziek.
Door het zingen van Ecce Quomodo en In Remembrance werden Karel van Veijfeijken en beschermvrouwe José Huisman herdacht die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Uiteraard promootten wij Brabant door het zingen van Edele Brabant.
Na De Karawanken trad het CMK aan, een bijzonder goed mannenkoor, eveneens onder leiding van een vrouwelijke dirigent, Véron Jongstra. Indruk maakte Cantata Infiammata, een werk gecomponeerd door R. Moens bij gelegenheid van het eeuwfeest van het CMK 1912 vorig jaar. Tot slot dirigeerde Véron “Im Abendrot” en Sofia de uitsmijter “When The Saints”.
Na een door beide koren uitstekend uitgevoerd concert volgde een gezellig samenzijn in de ‘kroeg’ van Rolduc.
Zondag 29 september
Aan het ontbijt verschenen De Karawanken voor het eerst in de nieuwe outfit. Dat was even wennen, maar het voelde al direct goed: je een hele dag bewegen in smoking of in een lichtgewicht kostuum maakt een groot verschil. Met de bus gingen we op bezoek op de Luikse markt “La Batte”.


Na de lunch bij Minckelers in Maastricht werd daarna volgde ons eerste optreden in de open lucht op de Markt.
Vervolgens togen wij naar de voormalige Dominicanenkerk, boekhandel Polare, voorheen Selexyz. Het publiek beloonde ons met applaus.
Onder leiding van twee gidsen maakten wij kennis met de historie en belangrijke gebouwen van Maastricht. De muzikale rondwandeling werd besloten met een optreden vóór en op de trappen van het VVV Maastricht.


De bus bracht ons weer naar het Brabantse Land, naar Soerendonk (in de volksmond ‘Soerik’), waar wij in Partycentrum “Antoine” het afscheidsdiner genoten, een waardige afsluiting van drie mooie dagen.
Voorzitter Theo van Asseldonk memoreerde in zijn dankwoord de onderlinge saamhorigheid van de driedaagse koorconcertreis. Hij bracht met name dank aan dirigent Sophia Brink en de reiscommissie die een uitstekende organisatie had neergezet.
Even na half negen in de avond wachtte het thuisfront de mannen van De Karawanken op
bij busstation Uden. Een reis om bij te schrijven in de annalen van De Karawanken.
Sjef van Esch

 

 


Beleidsplan 2014-2017

Bij mannenkoor De Karawanken maken we al jaren gebruik van het werken met beleidsplannen. Om de drie á vier jaren wordt er door het bestuur een nieuw beleidsplan opgesteld en later bediscussieerd in de algemene ledenvergadering. Nadat deze vergadering er zijn goedkeuring aan geeft is dit plan uitgangspunt bij de verdere muzikale en organisatorische uitbouw en ontwikkeling van het koor.
In onze laatste algemene ledenvergadering is het plan voor de jaren 2014 tot en met 2017 vastgesteld. De hierin afgesproken beleidsuitgangspunten willen richting geven aan onderwerpen en aandachtsgebieden die de komende jaren, voor zover we nu kunnen overzien, aan de orde komen. De belangrijkste onderwerpen hieruit zijn de volgende: repertoire, koorsamenstelling, koorniveau, koorscholing en koorrepetities. Rode lijn hierbij is: we willen vernieuwen en vernieuwend zijn, durven te verrassen maar ook voldoende aandacht blijven geven aan ons huidige repertoire. En we willen dit het liefst doen met een koor waarbij er tijdig voldoende nieuwe leden toetreden. En deze zullen we dus moeten zien te interesseren in onze muziek en onze clubsfeer. Hier willen we de komende jaren nog meer aandacht aan gaan besteden.
Daarnaast wordt er in het plan aandacht besteed aan organisatorische zaken zoals uitvoeringen, (werk)commissies, lidmaatschap, sponsoring enz.; allemaal zaken die goed doordacht en geregeld moeten zijn. Veel zaken uit voorgaande beleidsplannen zijn de afgelopen jaren al gerealiseerd. Dit nieuwe plan geeft ons weer volop werk en motivatie om mannenkoor De Karawanken muzikaal op een steeds hoger plan te brengen. Dit is leuk en motiverend voor de koorleden, maar natuurlijk ook voor ons publiek. We moeten samen kunnen blijven genieten van het beste mannenkoor uit de regio en hier zullen we hard aan werken.
Theo van Asseldonk, voorzitter

  

Dank aan de sponsoren

Op deze plaats past ook een woord van hartelijke dank aan al degenen die het koor een warm hart toedragen en financiële steun verlenen:

 • De sponsors van De Karawanken
  met hun jaarlijkse bijdrage :
  • - Schepers & van Nunen Netwerk Notarissen
  • - Van Tilburg Mode en Sport, Nistelrode
  • - Toyota Autocenter Oostendorp
 • De Vrienden van de Karawanken
  (voorheen het Sympathieorkest)
 • De projectsponsors van het Winterconcert
  • Rabobank Uden/Veghel
  • Woningcorporatie Area
  • 4 andere sponsors
 • Deelnemers aan de Vriendenloterij:


Deelname aan de Vriendenloterij.

Via de nieuwsbrief is in het verleden al getracht om deelname aan deze loterij te promoten. Helaas is het aantal deelnemers teruggevallen van 15 naar 10. Dat is voor ons koor erg jammer, want van elk lot ontvangen wij € 77,-- per jaar. In 2012 ontvingen we ruim € 1000,-- en ook dit jaar zal dit bedrag wel gehaald worden. Nu het aantrekken van sponsoren erg moeilijk is zou door actie van de koorleden het aantal deelnemers aan deze loterij wellicht kunnen worden vergroot.
Elke deelnemer speelt mee met zijn mobiele telefoonnummer als lotnummer. Er zijn 14 trekkingen per jaar, te weten 12 maandelijkse trekkingen en een extra-trekking in juni en november. Elk lot kost per trekking € 11,--. De helft hiervan is voor het koor en bedraagt dus per jaar € 77,--. Bovendien hebben de deelnemers kans op mooie prijzen. Aanmelden kan via onze website.
Nogmaals doe ik een oproep om familie, vrienden en kennissen te benaderen om met een lot mee te doen.
Wil Boleij, Penningmeester.

 

Secretariaat De Karawanken:
Antoon van der Heijden
Hendrik van Nassaulaan 21
6585 KL Mook
tel. +31 (0)24 696 2500
secretariaat@karawanken.nl
www.karawanken.nl
KvK. Brabant Nr. 40219339
Bank:Rabobank 154910104