.

menu karawanken

NIEUWSBRIEF

Jaargang 12 nummer 2

november 2014

In deze Nieuwsbrief:
woord van de voorzitter
30 november winterconcert
terugblik op concerten
de concertagenda
de sponsors en de Vrienden
de vriendenloterij
open repetitie


Van de voorzitter

Voor de leden van een koor is het normaal om te zingen, daarom ga je immers bij een koor. Mooie muziek die goed ingestudeerd en uitgevoerd wordt geeft koorzangers een goed gevoel, zeker als dat bij uitvoeringen ook nog gewaardeerd wordt door een enthousiast publiek. Maar een koor blijft zich ook ontwikkelen. Niet alleen in nog beter en nog mooier, maar ook in het opzoeken van nieuwe uitdagingen en dingen doen die niet alledaags of gewoon zijn voor een koor. Daardoor blijft er zowel voor de zangers en de dirigent alsook voor het publiek steeds weer iets verfrissends te beleven. Mannenkoor De Karawanken probeert bovenstaande ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Afgelopen zomer heeft onze bijdrage aan het theaterstuk “Jeanne d’Arc, ons Sjan”  van theatergroep Het Groote Hoofd tijdens festival Fabriek Magnifique veel mensen positief verrast, niet in de laatste plaats de koorleden zelf. En ook de uitvoering van ons volgende concert op 30 november in de Kruisherenkapel is uitdagend en verrassend; we werken hierbij samen met harmonie St. Caecilia uit Volkel. Zo willen we als koor “in de breedte” groeien, maar ook trouw blijven aan muziek en repertoire dat bij ons hoort en wat u van ons kent: stoere mannenkoorklanken, maar ook sfeervolle en soms gevoelige koormuziek.

Om een koor organisatorisch soepel te laten lopen moet er best veel georganiseerd en geregeld worden.

Natuurlijk is daar in eerste en laatste instantie een bestuur voor, gekozen door de leden. Maar een bestuur kan dat beslist niet alleen. Binnen De Karawanken kennen wij een aantal commissies die zowel uitvoerend als adviserend het bestuur ondersteunen. Een organisatiemodel waar wij prima mee uit de voeten kunnen en wat zijn waarde in al die jaren meer dan bewezen heeft. Ook op dit moment werken wij met een viertal commissies en als voorzitter wil ik hierbij ook eens benadrukken hoeveel werk en inzet de mensen van deze commissies voor De Karawanken doen en hoeveel profijt wij daar als koor van hebben. Vele handen maken het werk licht(er) en het draagvlak groter.

Het afgelopen half jaar zijn enkele leden gestopt als koorzanger, veelal omdat leeftijd of fysieke ongemakken daartoe noopten. Enkele weken geleden kregen wij het bericht dat bariton André Joosten overleden is. Ook hij was jarenlang lid. Daarnaast treden gelukkig ook enkele nieuwe leden toe. Wij zullen ons blijven inspannen om ons koor niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief op niveau te houden. Mocht u als lezer van deze nieuwsbrief mannen kennen die wellicht geïnteresseerd zijn in mannenkoorzang laat het ons dan weten. Wij nemen graag contact met hen op om hen te interesseren in ons koor. In december houden wij weer een zgn. “open repetitie” , een prima gelegenheid om kennis te maken met ons koor!

Verderop in deze Nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten van het laatste half jaar en de komende tijd. We houden u op de hoogte.

Theo van Asseldonk, voorzitter

 

 

HARBA LORIFA   

gezamenlijk concert door Mannenkoor De Karawanken en Harmonie St.Caecilia op zondag 30 november

 

Op de drempel van herfst en winter – zondag 30 november - geeft mannenkoor De Karawanken uit regio Noord Brabant Oost samen met harmonie St. Caecilia uit Volkel een concert in de Kruisherenkapel, Lieve Vrouwenplein te Uden.  Beide muziekgezelschappen vinden hun oorsprong in Volkel: harmonie St. Caecilia

bestaat  al meer dan een eeuw (1909) en De Karawanken vanaf 1977.

 

Het harmonieorkest van Sint Caecilia bestaat uit 40 tot 50 muzikanten, en staat onder leiding van dirigent Will Veraa. Samen  repeteren zij iedere donderdag-avond van 19.30 tot 21.45 uur (met uitzondering van de zomervakantie) voor uitvoeringen. Door het  jaar heen geeft de harmonie diverse optredens, zoals concerten, serenades, muzikale wande-lingen, openingen enz......

Naast het harmonieorkest heeft St. Caecilia een  slagwerkgroep, een opleidingsorkest en een  opleidingstraject. Het biedt voor iedereen de mogelijkheid  om een instrument te leren bespelen  en op een gezellige manier muziek te maken.

 

Mannenkoor De Karawanken geeft dit jaar op een andere wijze inhoud aan zijn jaarlijks winterconcert. Het koor en de harmonie hebben elkaar dit jaar gevonden om samen te musiceren.

Het programma belooft een prachtige mix te worden van instrumentale en vocale muziek, in een evenwichtige balans tussen blaasinstrument en menselijke stem.

Naast het sprookjesachtige “Dance of the Selkies”, dat de harmonie ten gehore brengt, begeleidt  dit orkest een aantal liederen van het mannenkoor in een gevarieerd programma. Daarnaast brengt het koor liederen a capella.

In verstilde klanken, in gedegen  opera-fragmenten  en met uitbundige vrolijkheid wordt gespeeld en gezongen: dromen over land van belofte en een vredevolle toekomst, over de liefde en het leven, over het dorp en het Brabantse Land. 

Aan het lied ‘Edele Brabant’ werd ook het motto van dit concert ontleend: “Harba Lorifa”, een refrein uit een Middeleeuws minnelied. Medewerking wordt verleend door Ron Gloudemans, die landelijke bekendheid kreeg door het duet met Claudia de Breij ‘Mag ik dan bij jou’ in het TV-programma  Knoopgala 2013.

 

Gezamenlijk optreden 2 november te Venhorst

De afgelopen weken is er door beide muziekverenigingen druk gerepeteerd. Het belooft een verrassend concert te worden.

De harmonie staat onder leiding van dirigent Will Veraa en het mannenkoor  o.l.v. Sophia Brink.

Het gaat op zondag 30 november om 2 optredens:

 ’s middags om 15.00 uur

 ’s avonds   om 19.30 uur.

 

De prijs van de toegangskaartjes bedraagt in de voorverkoop € 8,50, maar Vrienden van de Karawanken betalen slechts € 5,00 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle leden van De Karawanken en de Harmonie en verder kunnen Vrienden van De Karawanken hun kaartjes bestellen via de Secretaris van het koor:
Ben
Oosterhuis

van Mookstraat 13, 5344 KV Oss

telefoon 0412 658 250

Secretariaat@karawanken.nl

 

Voor verdere informatie: zie de websites

www.karawanken.nl;

www.sintcaecilia-volkel.nl

 

 

 

TERUGBLIK OP CONCERTEN

 

We hebben dit jaar al diverse mooie concerten/optredens mogen doen.


Ik denk terug aan een zonovergoten ‘Carat concert’ van 15 juni in Helmond. Overigens spreek je niet van karat maar van karaat (als bij goud). Dit werd door de scheidende voorzitter, Dhr. Charel Nuyen, nog even rechtgezet. Het moderne paviljoen waar wij ons concert hebben gezongen, heeft een geweldige akoestiek en staat, omringd door een waterpartij, midden in een mooi park. Het was niet de eerste keer dat we daar zongen en de ambiance daar blijft aantrekkelijk, ook al vanwege de goede organisatie en een grote publieke opkomst. En hier doen we het tenslotte voor.

 

‘Fabriek Magnifique:

Jeanne d’A van Veghel: ‘Ons Sjan’    11- 12 – 13 juli.

Een evenement voor ons koor waaraan we duidelijk even moesten wennen. Het voelde als een experiment waar we in beginsel een onwennig gevoel bij hadden.

Maar naarmate de uitvoering dichterbij kwam tot de Try-out op 10 juli werd het steeds uitdagender en was het na afloop van alle zes (!) optredens een succes te noemen.

 

Rijen dik stonden bezoekers voor de toegangsdeur te wachten tot ze binnen mochten. Bij de laatste voorstelling werd zelfs het toegestane publieksaantal overschreden om iedereen binnen te kunnen laten. Het gevolg van dit succes was dat de regisseuse ons heeft gevraagd om dit evenement nog eens te herhalen.

Ik beschouw dit als een compliment! Het zal wel in ons programma van volgend jaar moeten passen, aangezien we nu al kunnen zeggen dat er volgend jaar al weer het een en ander op stapel staat.

 

Ziekentriduum in Odiliapeel   4 september. 

Een mooi en warm concert met dankbaar publiek. Je zag de mensen genieten en met aandacht luisteren. De gelegenheid om mee te zingen, terwijl het koor tussen de toehoorders stond, werkte als een leuke verrassing.

Vooral de echt Oud-Hollandse liedjes zoals: Ik hou van Holland, de klok van Arnemuiden, Ketel-binkie, Het kleine café aan de haven en Nie kniezen nie zeure gingen erin ‘als  koek’.

Na afloop zijn we nog even blijven hangen en hoorden alleen maar lovende woorden. Ik wil dan ook niet vergeten Sophia en de muziekcommissie voor al hun inzet te bedanken.

 

Optreden met harmonie St Caecilia (Volkel)  in Venhorst 2 november.

Als voorproefje voor ons winterconcert werd onze medewerking gevraagd voor het Jumbo Muziekfestival voor de wisseltrofee. De Harmonie St. Ceacilia, hoopte door onze medewerking voor een verrassing te zorgen bij de jury. In het juryrapport kwam dit tot uiting.

Bij de Battle Hymn stond b.v. over ons koor: “Sprankelende opening, goede homogene koorklank, die het ook met het orkest samen goed doet. Goede articulatie, de balans met het koor blijft okay.” Bij Ernani: “Iets meer articuleren, het koor kan hier iets meer kern bezitten en de uitspraak  aanscherpen. De begeleiding van het orkest geeft goede ondersteuning en blijft waar nodig, bescheiden.”

De opkomst van ons koor verliep vlekkeloos, wat zeker een compliment verdient, aangezien de harmonie een groot deel van het podium besloeg.

 

Wim du Maine, koorregisseur

 

 

 

KOMENDE CONCERTEN

 

In voorbereiding zijn o.a.:

  • zaterdag 21 maart 2015

gezamenlijk concert met mannen-koor De Nachtegaal uit Someren

  • zondag 3 mei 2015: lenteconcert

 

KOORSCHOLING

 

In de afgelopen periode heeft er weer een koorscholing plaats gevonden. Cor de Koning, eerder repetitor van het koor en nu lid van verdienste, heeft een  aantal mannen kennis laten maken met muziek in het algemeen en met zingen in het bijzonder. Van de deelnemers treden er 2 toe tot ons koor. Onze dank gaat speciaal uit naar Cor voor zijn bijzondere inzet.

 

 

 

 

OPEN REPETITIE

 

Op donderdag 18 december houdt mannenkoor  De Karawanken een openbare repetitie. Mannen die interesse hebben om te gaan zingen bij ons  mannenkoor zijn van harte welkom bij deze open repetitie. Hebt u ervaring met zingen en/of bent u jonger dan 60 jaar dan is uw stem zeer welkom.

U kunt zich melden bij het secretariaat:

email:          secretariaat@karawanken.nl;

telefonisch:  (0)412  658 250

nadere informatie op de website: www.karawanken.nl

 


 

DANK                      

 

Bestuur en leden van De Karawanken danken de “Vrienden van De Karawanken” hartelijk voor  hun financiële ondersteuning.

Mede door deze bijdrage kan het koor kwaliteit blijven leveren.

 

Onze dank gaat eveneens uit naar onze Sponsor: Webergh Mode in Oss

 

 

 

 

 

DE VRIENDENLOTERIJ:

 

Elke deelnemer speelt mee met zijn mobiele telefoonnummer als lotnummer. Er zijn 14 trekkingen per jaar, te weten 12 maandelijkse trekkingen en een extra-trekking in juni en november. Elk lot kost per trekking € 12,--. De helft hiervan is voor De Karawanken  en bedraagt dus per jaar € 84,--. Bovendien hebben de deelnemers kans op mooie prijzen.

 

Aanmelden kan via onze website:

www.karawanken.nl

of via de secretaris: 

          secretariaat@karawanken.nl

 

Wil Boleij, penningmeester

Secretariaat De Karawanken:
Ben Oosterhuis
van Mookstraat 13
5344 KV Oss
tel. +31 (0)412 - 658250
secretariaat@karawanken.nl
www.karawanken.nl
KvK. Brabant Nr. 40219339
Bank:Rabobank 154910104