.

menu karawanken

NIEUWSBRIEF

Jaargang 13 nummer 1

december 2015

In deze Nieuwsbrief:
Woord van de Voorzitter
Nieuw bestuurslid Martin Post
Terugblik op concerten
Komende concerten
Feestavond bij Plop
Nieuws uit de commissies
Vrienden van de Karawanken


Van de voorzitter

Het is best weer een tijd geleden dat u via onze nieuwsbrief geïnformeerd bent over het wel en wee van Mannenkoor De Karawanken. Onze excuses daarvoor. Want er is in 2015 toch wel  het een en ander gebeurd wat zeker het vermelden waard is.
Begin 2015 heeft onze dirigent Sophia Brink helaas te maken gekregen  met gezondheidsproblemen. Hoe graag zij ook wilde, het was het afgelopen jaar voor haar helaas onmogelijk om ons koor te leiden en te dirigeren. Ook op dit moment  werkt ze hard om haar gezondheid weer  in goede banen te krijgen, maar zoals het er nu naar uitziet zal dat waarschijnlijk nog wel enige tijd vergen.  Ze heeft alle energie nu nodig om het herstel te bespoedigen. Daarom hebben wij ook, in overleg met haar, het besluit moeten nemen om op zoek te gaan naar een nieuwe dirigent. Hoewel ze dit vanzelfsprekend erg jammer vindt, heeft ze volledig begrip voor het feit dat De Karawanken toch ook verder moeten. Wij zijn als Mannenkoor De Karawanken  Sophia Brink veel dank verschuldigd voor de vier jaren dat zijn onze dirigent was. Ze heeft het koor op muzikaal gebied op een hoger niveau getild en ons vooral ook geleerd dat dynamiek en bezieling de muziek pas echt mooi en aansprekend maken. Wij zullen blijvend profiteren van haar aanpak en benadering van mannenkoormuziek. Namens het hele koor wens ik vanaf deze plaats Sophia veel beterschap  toe.
Tijdens de afwezigheid van Sophia Brink hadden wij het geluk dat ons lid van verdienste en oud-repetitor Cor de Koning bereid was om haar plaats tijdens haar ziekte in te nemen. Cor heeft dat met heel veel inzet en enthousiasme gedaan. Hij is daar, ondanks zijn leeftijd, bijzonder goed in geslaagd. Alle leden  van De Karawanken hebben respect voor hoe hij het koor door deze moeilijke tijd heen heeft geholpen. De titel “lid van verdienste” had hij al verdiend, er is nu zeker nog een gouden randje omheen gekomen!
Maar het werd voor Cor toch ook echt teveel. Daarom heeft het bestuur besloten dat ter overbrugging naar een nieuwe vaste dirigent en als voorbereiding op ons Winterconcert 2015 (20 december)  een interimdirigent  nodig is. Deze hebben wij gevonden in de persoon van Ton Slegers, een veteraan binnen het dirigentencorps met veel kennis en kunde op het gebied van mannenkoren. Hij zal ons leiden en begeleiden tot en met ons Winterconcert.  Intussen is de zoektocht naar een nieuwe, vaste dirigent voor Mannenkoor De Karawanken in volle gang. Wij hopen aan het begin van het nieuwe jaar de nieuwe dirigent te kunnen presenteren.

Ook op het bestuurlijk front heeft er sinds onze ledenvergadering van 19 november een wijziging voorgedaan. Wegens drukke werkzaamheden was het voor onze secretaris,  de heer Ben Oosterhuis, steeds moeilijker om voldoende tijd vrij te maken voor deze functie. Op zijn verzoek zijn wij op zoek gegaan naar een vervanger en hebben die gevonden in de persoon van Martin Post (eerste bas). Verderop in deze Nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor. Wij danken Ben Oosterhuis voor zijn inzet en wensen hem nog veel plezierige jaren als zanger in ons koor De Karawanken toe.
Het aantal actieve zangers is in het laatste jaar wat afgenomen. Hoewel wij met ongeveer 65 leden nog steeds een behoorlijke omvang hebben en ook de stemmen over de stemgroepen redelijk verdeeld zijn, realiseren we ons bijzonder goed dat nieuwe aanwas noodzakelijk is om ons koor kwantitatief en kwalitatief op een hoog peil te houden. Wij zullen in het komende jaar extra aandacht geven en inzet plegen om nieuwe, enthousiaste zangers aan ons koor te kunnen toevoegen. Als u als lezer van deze Nieuwsbrief mensen kent die graag zingen of suggesties heeft op dit gebied dan horen wij dat graag!
Wij gaan ons best doen om u het komende jaar weer te verrassen met mooie mannenkoormuziek en goede concerten. Verderop in deze Nieuwsbrief leest u meer over onze activiteiten. Tot ziens op een van onze concerten en uitvoeringen!

Theo van Asseldonk
Voorzitter Mannenkoor De Karawanken.

 

 

NIEUW BESTUURSLID MARTIN POST STELT ZICH VOOR

Ik ben geboren (in 1947) en getogen in Veghel. Na het Klein Seminarie ging ik naar het gym in Heeswijk-Dinther en vervolgens naar de kweek in Veghel.
Als onderwijzer begon ik op de Mariaschool in Veghel, ging later naar de Lambertusschool als waarnemend hoofd en werd directeur van de Bunders, een snel groeiende school in een nieuwbouwwijk. In die tijd werd ik ook secretaris van het Hoofdenoverleg.
Na de schaalvergroting en fusies van schoolbesturen werd ik Algemeen Directeur, eerst nog met de verantwoordelijkheid als directeur van De Bunders, later zonder verantwoordelijkheid voor die school.
Inmiddels was ik getrouwd met Anne-Mieke Post-Smetsers, zij heeft haar eigen Bureau voor Zang, Woord en Presentatie als ZZP-er, en wij kregen 2 dochters: Marieke en Hanneke.
Marieke is na haar studie Algemene Letteren in Utrecht blijven hangen en heeft daar Sander ontmoet. Hanneke is na haar studie Pedagogiek in Utrecht met Quincy naar Zwolle verhuisd.
We hebben 2 kleinkinderen: Reinout van ruim 4 jaar en Julia van bijna 3 jaar !
Na mijn loopbaan in het basisonderwijs heb ik bijna 7 jaar met veel plezier gewerkt bij de gemeente Heusden en de laatste 3 jaren bij de gemeente Gemert-Bakel.
Omdat ik vervroegd met pensioen ben gegaan ben ik van alles gaan ondernemen. Ik werd lid van het Kernbestuur van de Lambertusparochie, voorganger bij Joachim en Anna en in de Heilig Hartkerk, en werd bestuurslid van de Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch, waar ik verantwoordelijk was voor de website, de PR, de persberichten en het muziekprogramma.
Als hobby’s heb ik tuinieren, zingen, koken, reizen, schilderen met Acryl, lezen etc. Teveel om op te noemen dus. Maar vooral geniet ik van het zingen bij de Karawanken, en doe daar als secretaris graag iets voor terug !

Martin Post, secretaris

 

 

 

 

TERUGBLIK OP CONCERTEN

 

2015, EEN BEWOGEN CONCERTJAAR

een verslag door Willem Peters, concertcoördinator
en lid van de muziekcommissie

Na onze succesvol verlopen Harba Lorifa concerten in samenwerking met harmonie St. Caecilia stonden we naar een goed bezochte open repetitie eind december aan de vooravond van een nieuw muzikaal jaar.
Met dirigent en diverse commissies waren al verschillende concerten gepland en in voorbereiding. Op onze eerste repetitie avond van het nieuwe jaar kwam het trieste bericht dat onze dirigent Sophia Brink was getroffen door een ernstige maagbloeding en wellicht enige tijd uit de running zou zijn. Een zware domper op wat een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst had moeten worden. Gelukkig had het bestuur Cor de Koning ( ons lid van verdienste) bereid gevonden Sophia tijdelijk te vervangen. In ieder geval tot aan ons eerstkomend concert.

Zaterdag 21 maart Sociaal Cultureel in centrum De Ruchte in Someren.

Op uitnodiging van Mannenkoor De Nachtegaal hebben we samen met hen en het Somerens Dameskoor een concert gezongen. In een gevarieerd programma stonden wij als laatste voor de pauze op het podium. In alles was te merken dat het koor uiterst gemotiveerd was om niet alleen voor het publiek maar vooral ook voor Cor een prima prestatie neer te zetten.

Vooral het nummer Les Martyrs kreeg buitengewoon veel bijval en was hét gesprek tijdens de pauze. In het tweede deel van ons optreden brachten we nog een vijftal nummers waarbij we met Mala Moja een mooi concert afsloten. Na afloop werd er met alle koren nog gezellig na geborreld waarna we rond elf uur met de bus terug naar Volkel reden.

Ons volgend concert stond voor zondag 12 april in zorgcentrum Catharinahof in Grave gepland. In het theater van dit centrum zouden we met het kamerkoor Muzimare een gezamenlijk optreden verzorgen. Helaas was Sophia, die beide koren dirigeerde, nog niet hersteld en moest het concert tot ieders spijt geannuleerd worden.
Gelukkig had Cor inmiddels aangegeven ons koor tot aan de zomervakantie te willen blijven dirigeren wat prima aansloot bij de verwachting dat Sophia dan weer hersteld zou zijn. Met veel enthousiasme werd er hard gewerkt richting het Lenteconcert. Al in het najaar van 2014 had Sophia samen met de muziekcommissie het uitgangspunt voor dit concert bepaald: klassiek, grote operawerken het liefst samen met een sopraan.


Zondag  3 mei, Lenteconcert Kruisherenkapel Uden.

Een concert op het lijf van de Karawanken geschreven, met medewerking van  de Duitse sopraan Kerstin Jansen-Verhoeven. Samen zongen wij enkele nummers uit de opera La Forza del Destino van Guiseppe Verdi. Op prachtige wijze vertolkte zij de rol van Eleonara in het La Vergine degli Angeli en het Monnikenkoor uit bovenstaande opera.

Voor het koor stonden grote operawerken op het programma waaronder O Isis und Osiris, Les Martyrs, het Soldatenkoor uit de opera Faust, het Pilcherchor van Richard Wagner. Uit de opera Le nozze di Figaro van Mozart zong Kerstin nog een wonderschone aria. Een concert waarin de Karawanken zich van hun beste zijde hebben laten zien. Na afloop was er met het publiek nog een gezellig samenzijn in Villa  de Lieve Vrouwe aan de overkant van de kapel.

In juni hadden we nog het volste vertrouwen dat Sophia na de vakantie weer hersteld zou zijn. Hoe groot was de teleurstelling , in het bijzonder voor haar zelf, dat er zich in de vakantieperiode nieuwe complicaties hadden voorgedaan. Opnieuw moest de herstelperiode bijgesteld worden en zou ze zeker tot het einde van het jaar rust moeten houden. Gelukkig bleek Cor wederom onze reddende engel te zijn en verzekerde ons zijn steun tot aan het eerstkomend concert van 4 oktober. Wat zou er van  2015 zonder zijn steun zijn geworden, wij zijn hem als koor veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor ons gedaan heeft! Inmiddels had het bestuur in de persoon van Ton Slegers een vervangend dirigent voor de rest van het jaar gevonden.

Zondag 4 oktober Vriendenconcert Petruskerk Uden

Op verzoek van de stichting Vrienden van de Petruskerk hebben wij ten behoud van de kerk dit benefietconcert gezongen. Het concert was een mooie doorsnede van het repertoire van de Karawanken. Rustige nummers als An eveningspastorale  en Deep River werden afgewisseld met Russisch Orthodoxe liederen. Musicalnummers waaronder Anthem stonden tegenover operawerken als het Chor der Gefangenen van Ludwig von Beethoven en Les Martyrs van Charles Gounod.

Daarnaast kon het publiek genieten van enkele door Cor gezongen solo liederen van Frans Schubert. Het geheel werd op piano, zoals bij al onze concerten, meesterlijk begeleid door onze vast pianist Frans van Tuijl. Met When the Saints kwam een einde aan een voor alle partijen geslaagd concert.

Als laatste onderdeel nog een vooruitblik:

Zondag 20 december Winterconcert Kruisherenkapel Uden.
Dit jaar staat het traditioneel Winterconcert onder leiding van onze interim dirigent Ton Slegers. Wij zijn enorm blij met hem een geweldige vakman in huis te hebben. Vanaf begin oktober staat het koor onder zijn leiding en in die periode hebben we 3 nieuwe nummers ingestudeerd die we in dit concert zullen zingen.  Daarnaast wordt medewerking verleend door het instrumentaal trio Quo Vadis. Samen met het koor zal onder andere het Nachtgesang im Walde van Schubert uitgevoerd worden.
Het trio speelt ook enkele eigen nummers en het koor wordt bij enkele liederen door eigen solisten ondersteund. Hoewel geen hoofdmoot worden er natuurlijk ook enkele kerstnummers gezongen. Een concert om naar uit te kijken en met de wens een volle kapel te trekken eindig ik hiermee mijn bijdrage.

Willem Peters

 

 

 

 

KOMENDE CONCERTEN

Het winterconcert vindt plaats op zondag 20 december, in de Kruisherenkapel, Lieve Vrouwenplein 44, Uden. Aanvang 15.00 uur
De prijs van de toegangskaartjes bedraagt
€ 8,50. Voor de Vrienden van De Karawanken is dat € 5,00
De toegangskaarten zijn te verkrijgen op de volgen de adressen

En verder:

  • bij Rokado Tabakspeciaalzaak, Mondriaanplein 26, Uden              
  • bij Wijnhuis Uden, Sint Janstraat 44  Uden
  • In Volkel  bij Drogisterij Hurkmans, Schakelplein 18 
  • In Odiliapeel bij Drogisterij Betsie Wijnen, Oude Dijk 51
  •  

FEESTELIJKE BIJEENKOMST VOOR LEDEN VAN HET KOOR EN HUN PARTNERS.

In het verleden werd in het begin  van  januari een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor de koorleden en hun  partners. Het bestuur besloot het roer om te gooien  en een andere vorm te kiezen, dit maal niet georganiseerd door de mannen, maar door drie partners van leden.
Hieronder volgt een verslag, gemaakt door een van de drie dames.

Feestavond van de Karawanken (vrijdag 9 oktober 2015) Een verslag

Het Petit Comité, bestaande uit 3 vrouwen (Marjolijn Maas, Tonny Oosterhuis en Marianne du Maine), heeft vanaf 23 juli intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor de feestavond.
Voor een goede communicatie tussen het Petit Comité en het bestuur van de Karawanken nam Wim du Maine deel aan de voorbereidende vergaderingen.
Ondanks de korte voorbereidingstijd was al snel de basis voor de invulling vastgelegd.
Nadat de afspraken met de Jeu de Boulesclub ‘PLOP’ en de catering T. Verstraten waren vastgelegd konden, na instemming van het bestuur, de uitnodigingen worden gedrukt en uitgedeeld.
Het deed ons enorm veel plezier dat de reacties positief waren en dat werd nog eens dubbel onderstreept met het aantal deelnemers (93 personen).
De avond begon al vroeg (19.00 uur) maar iedereen was er op tijd!
Na inschrijving (en uitdelen van de consumptiemunten) konden de gasten aan lange tafels een kopje koffie of iets anders bestellen. Op de tafels stonden schaaltjes met chocolade. Tijdens  het hartelijke welkomstwoordje van de voorzitter werd door de catering de tafels  gereed gemaakt en kon het buffet op tijd beginnen. De gerechten waren veelzijdig en bijzonder smakelijk. Alles zag er goed verzorgd uit.
Inmiddels hadden de mensen van PLOP een indeling gemaakt voor het jeu de boule spel en kregen we genummerde stickers opgeplakt.
Na een duidelijke instructie kon het spel beginnen. De opzet om mensen meer met elkaar in contact te brengen, en zo elkaar en ook de partners beter te leren kennen, was een succes. Opmerkelijk waren de vrolijke gezichten en de lachsalvo’s die regelmatig te horen waren! En er waren serieus fanatieke Jeu de Boulers bij!!!
Er had misschien wel wat meer ruimte kunnen zijn voor wat liederen. Wij kregen echter niet het idee dat daar mensen zich aan hebben gestoord, maar zullen daar een volgend keer wel aandacht aan schenken.
Er waren drie prijzen te winnen; de boule- vereniging reikte een ‘gouden’, een ‘zilveren’ en een ‘bronzen’ medaille uit. Namens het Petit Comité gaf Tonny de winnaars een roosje.
Nadat de voorzitter de avond afsloot met welgemeende dankwoorden konden we terugkijken op een zeer geslaagde avond, waarbij iedereen het naar haar/ zijn zin heeft gehad.
Onbedoeld stonden de dames van het Petit Comité  bij de garderobe, zodat menig vertrekkende gast ons persoonlijk uitbundig bedankte voor de leuke avond en het heerlijke eten.
Het Petit Comité heeft in haar evaluatievergadering unaniem medewerking toegezegd voor het organiseren van een volgend feest.

Marianne du Maine

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE COMMISSIES

De P.R.-Commissie.

Wij zijn met onze nieuwe bezetting inmiddels tweemaal bij elkaar geweest.
O.a. Op 8 okt. en op 5 nov. Beide keren één uur voorafgaand aan de repetitie met de aanwezigheid van de complete commissie. Sjef van Esch, Hans Muller, Erik Maas en Wim du Maine.
Het kwam neer op brainstormen over een manier te vinden naar meer bekendheid, tevens met het doel nieuwe leden te werven. Welke middelen zouden hiervoor mogelijk zijn.
Wij hebben het idee dat we dat kunnen bereiken middels werving op gerichte evenementen (denk aan koordagen of presentatiebeurzen, concerten etc.). Hiervoor zal een promotiestand gemaakt moeten worden. Ook denken wij aan flyers, banners, sandwichborden, maar ook aan de Mooi Udenkrant,  'Volkel op de mat' en eventueel meer regionale bladen.
Er zal ook regelmatig via onze website aandacht voor werving door eigen leden gevraagd worden en een actieve houding voor medewerking bij het naar buiten brengen van ons koor.
Het is de bedoeling dat Wim contact opneemt met de nieuwe bewindvoerder van het Udens Weekblad en na afspraak samen met Sjef hier naar toe gaat. Wij hebben inmiddels met Wouter van de Valk gesproken en gaan met hem de mogelijkheid voor het maken van een demontabele kraam. Erik zal onderzoeken wat mogelijk is om, wanneer we met een stand op pad gaan,  met een monitor opnames van ons geweldige koor kunnen tonen. 

Natuurlijk staan wij ook open voor ideeën vanuit de leden zelf!
Onbekend is onbemind, dus .!

Met vriendelijke groet,

Wim du Maine,
Koorregisseur
en Pr-commissie

 

 


 

DANK                      

 

Bestuur en leden van De Karawanken danken de “Vrienden van De Karawanken” hartelijk voor  hun financiële ondersteuning. Mede door deze bijdrage kan het koor kwaliteit blijven leveren.

HOE ONDERSTEUN IK  MANNENKOOR DE  KARAWANKEN?

-  Vriend van de Karawanken worden
Voor € 25,-- of meer per jaar; u ontvangt daarvoor 2x per jaar de Nieuwsbrief en krijgt korting op de toegangsprijs van concerten. 

-  Deelname aan de Vriendenloterij, mee spelen met je gsm-nummer.
De kosten zijn €12,50 per maand + 2 extra trekkingen, waarvan de helft € 6,25 voor het koor zijn. Bovendien zijn er diverse kansen op mooie prijzen.

Info en aanmelden kan via onze website of via het secretariaat:
www.karawanken.nl
secretariaat@karawanken.nl 

Wil Boleij,
penningmeester

 

 

 

 

Secretariaat De Karawanken:

Martin Post
Deken Franssenstraat 6
5461 AV  Veghel
tel. +31 (0)413-367035
secretariaat@karawanken.nl
www.karawanken.nl
KvK. Brabant Nr. 40219339
Bank:Rabobank 154910104