.

menu karawanken

Secretariaat:
Martin Post
Deken  Franssenstraat 6
5461 AV  Veghel

secretariaat@karawanken.nl

NIEUWSBRIEF

Jaargang 14
nummer 1


15 juni 2016

In deze Nieuwsbrief:
woord van de voorzitter
een nieuwe dirigent
afscheid van Sophia en Ton
terugblik op concerten
de feestavond
de vrienden en de vriendenloterij


Van de voorzitter

Het jaar 2015 was voor mannenkoor  De Karawan-ken niet het meest gemakkelijke jaar in zijn bijna 40-jarige bestaan. De langdurige afwezigheid van dirigent Sophia Brink, wegens ziekte, is op voor-beeldige wijze opgevangen door oud repetitor en  Lid van Verdienste  Cor de Koning.  Op het eind van 2015 konden we gebruik maken van de diensten van interim dirigent Ton Slegers. Op dat moment was reeds bekend dat Sophia Brink definitief moest stoppen als dirigent bij ons koor. We zijn op zoek gegaan naar een meer definitieve invulling van deze voor het koor zeer belangrijk functie en hebben deze gevonden in de persoon van  Marcus de Haard. Sinds Maart 2016 heeft hij de muzikale leiding van mannenkoor De Karawanken op zich genomen. Na drie maanden met elkaar gewerkt te hebben kunnen we constateren dat zowel het koor als de dirigent een klik met elkaar hebben. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we samen de komende jaren het mannenkoor De Karawanken  muzikaal verder kunnen laten groeien, zodat we voor de regio weer mooie en bijzondere uitvoeringen en concerten kunnen brengen. Verderop in de nieuwsbrief kunt u meer lezen over dirigent Marcus de Haard.
Het mannenkoor de Karawanken is opgericht  in 1977. Dit betekent dat we in 2017 dus als koor ons 40- jarig jubileum  vieren. Best een mijlpaal om even bij stil te staan  en aandacht te geven . Op dit moment zijn we al bezig om ons hierop voor te bereiden. We willen graag dat behalve het koor ook de trouwe concertbezoekers en sponsoren en alle andere belangstellenden  dit met ons mee kunnen vieren. Er zijn al leuke ideeën hoe we dit in kunnen vullen. Zodra een en ander wat meer  vorm en inhoud krijgt zullen we met onze plannen naar buiten treden.

Theo van Asseldonk
Voorzitter Mannenkoor De Karawanken.

 

 

Dirigent Marcus de Haard stelt zich voor

Marcus is een veelzijdig en actief musicus. Op diverse fronten is hij werkzaam in binnen- en buitenland. Ook wordt regel-matig in de media melding gemaakt van zijn uitvoeringen en overige werkzaamheden.
Marcus de Haard (1972) studeerde aan het Utrechts conservatorium en het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, eveneens in Utrecht. Aansluitend heeft hij nog lessen gevolgd bij Prof. Dr. Anton Vernooij aan de Universiteit Tilburg op het gebied van kerk-muziek en liturgie. Tevens volgde Marcus masterclasses directie en orkestleiding bij Martin Sieghart (Gelders
orkest) en prof. Ludo Claessen (docent aan het Lemmensinstituut van Leuven (B), aan het conservatorium van Maastricht, en adviseur Commissie voor Kerkmuziek Brussel). Ook volgde Marcus privélessen bij musicus Jan de Laat ten aanzien van analyse en instrumentatie van Harmonie- en Fanfareorkesten. 
Op dit moment is Marcus vooral dirigent. Ook verleent hij regelmatig zijn medewerking aan concerten, matinees, CD- en TV-opnamen. Bovendien heeft hij samengewerkt met artiesten als Ernst-Daniёl Smid, Henriёtte van Lith en Marco Bakker. Marcus begeleidt verschillende concertreizen, zowel in binnen- en buitenland. Ook componeert Marcus en maakt hij arrangementen en bewerkingen voor zowel koor als orkest. Marcus is een veelgevraagd jurylid, cursusleider en geeft regelmatig cursussen, studiedagen, colleges, gastdirecties en workshops.
Verder heeft Marcus nog een eigen lespraktijk in meerdere muziekrichtingen: o.a. directie, piano, orgel, keyboard, algemene muziekleer/(HaFaBra)-theorie, en cursussen bestemd voor toelatings-examens van conservatorium-opleidingen. Verdere werkzaamheden: dirigent van St. Caeciliakoor in Uden, dirigent van Mannenkoor Lambardi Helmond, dirigent van Musikverein Eintracht, Kevelaer en NSVG (=Nederlandse St-Gregorius-Vereni-ging red.)-secretaris in het aartsbisdom.
Daarnaast werkt hij bij diverse verenigingen als docent algemene muzikale vorming (AMV) en/of theorie. Verder biedt hij ook zelf diverse soorten AMV-cursussen en lesmateriaal aan, specifiek toegespitst op de betreffende vereniging/doelgroep. Naast dit alles is Marcus muzikaal adviseur van het CWE in Elst. 

 

 

 

Afscheid van twee dirigenten

Op de repetitie van donderdagavond 18 februari werd afscheid genomen van twee dirigenten.
Aan het begin van de repetitie spreekt  plv. voorzitter Willem Peters woorden van waardering en dankbaarheid uit naar Ton Slegers, die vanaf begin oktober mannenkoor De Karawanken muzikaal heeft geleid en bereid was tot de komst van  de nieuwe dirigent dit te blijven doen. Het zeer geslaagde winterconcert in december van  het afgelopen jaar getuigde van zijn vakmanschap.

http://www.karawanken.nl/fotos/Album/album%202016%20afscheid%20Sophia%20en%20Ton/medium/0004.jpg

De tijd na de  pauze stond geheel in het teken van het afscheid van  Sophia Brink, die als eerste vrouwelijke dirigent het koor heeft geleid vanaf begin 2012 en helaas wegens ziekte het dirigentschap moest neerleggen. Voorzitter Theo van Asseldonk spreekt warme woorden van erkentelijkheid en dankbaarheid. Hoewel het in het begin even  wennen was groeide de cohesie tussen dirigent, bestuur, muziekcommissie en koor, niet alleen op muzikaal gebied maar ook op het interpersoonlijke vlak. Bij de concerten legde zij eigen accenten en ging het avontuur niet uit de weg, getuige het optreden van het koor bij Fabriek Magnifique in Veghel en het winterconcert met de harmonie van Volkel.

http://www.karawanken.nl/fotos/Album/album%202016%20afscheid%20Sophia%20en%20Ton/medium/0009.jpg

Onder leiding  van Ton Slegers zong het koor daarna enkele toepasselijke liederen ten afscheid. 
Na een warm dankwoord van Sophia, waarin zij de goede samenwerking met het koor memoreerde zong het koor tenslotte het Karawankenlied op tekst van de vader van Sophia en op muziek van haar  favoriete (hedendaagse) componist Karl Jenkins.
De leden  van het koor namen hierna op persoonlijke wijze afscheid van Sophia.
Sjef van Esch

 

TERUGBLIK OP CONCERTEN

 

Zondag 20 december Winterconcert Kruisherenkapel Uden.
 
Op zondag 20 december 20125 gaf Mannenkoor de Karawanken zijn jaarlijkse Winterconcert in de Kruisherenkapel te Uden. Een heel afwisselend programma werd geboden. Naast enkele beproefde operawerken  klonken ook verstilde  liederen, o.a. uit het Slavisch taalgebied.  Voor het eerst werd  het bekende “Cantique de Jean Racine“ van Gabriël Fauré uitgevoerd. 

De begeleiding was in  handen van vaste pianist Frans van Tuijl en van het trio Quo Vadis, bestaande uit 3 professionele musici op trompet, hoorn en trombone: Bianca Egbers, Roel Wagenaar en Connie Wegbrans. Naast de begeleiding van o.a. het prachtige “Nachtgesang im Wald” verzorgde het trio ook een tweetal intermezzi, waaronder een komische “Wintervertelling” (muziek met een knipoog). Uiteraard had ook het kerst-repertoire een plek, met “Betelehemu,  een nieuw vrolijk Afrikaans kerstliedje.
De kerstmedley tenslotte werd door de zangers ‘goedgemutst’ gezongen. Twee leden van het koor, Martin de Barbanson en Marius Wijdeven, verleenden solistische medewerking.
Het geheel stond onder leiding van Ton Slegers, die Sophia Brink verving. Onder zijn
enthousiasmerende leiding hadden wij ons in het najaar terdege voorbereid op dit concert. Een volle Kruisherenkapel kon getuige zijn  van een kwalitatief hoogstaand concert.

27 april 2016, Koningsdagconcert
in Cultureel Centrum de Pas te Heesch.

Door bemiddeling van ons lid Gerard Spierings werden wij door de Gemeente Bernheeze uitgenodigd om de viering van Koningsdag in hun gemeente muzikaal op te luisteren. Jaarlijks organiseren zij op deze dag een muzikale receptie waarin de gedecoreerden van nu en het verleden in het zonnetje worden gezet.
Voor het Mannenkoor de Karawanken een speciaal optreden omdat dit het eerste concert onder leiding van onze nieuwe dirigent Marcus de Haard was.

tijdens het inzingen….

Na een toespraak door de burgermeester werd het podium voor ons vrij gegeven en begonnen wij zeer toepasselijk met de Drinking Song, alle aanwezigen waren immers al van een drankje voorzien! Na een welkomstwoord door onze voorzitter Theo van Asseldonk brachten wij zoals gebruikelijk een vrolijk en gevarieerd programma. Uiteraard mocht hier het Wilhelmus niet ontbreken wat door het publiek hartstochtelijk werd meegezongen. Na de toast door de burgermeester sloten wij, gezien de reacties van het publiek, een geslaagd optreden af met When the Saints.
Onder het genot van een door het gemeentebestuur aangeboden drankje mochten zowel Marcus als het koor terugkijken op een goed verlopen concert. De “vuurdoop” was geslaagd en hopelijk is hiermede de toon gezet voor een jarenlange prettige en succesvolle samenwerking.

28 augustus 2016 13.00 uur, Carat concert in de Warande te Helmond.

Ons eerstvolgend optreden vindt direct na onze zomervakantie plaats. Al weer voor de vierde keer gaan we in het prachtige park de Warande met zijn schitterend podium in Helmond zingen. Bij alle eerdere optredens hebben we voor een groot publiek onder zomerse omstandigheden op kunnen treden. Hopelijk zijn de weergoden ons deze keer weer gunstig gezind. Dirigent en muziekcommissie hebben voor dit concert weer een mooi en afwisselend repertoire vastgesteld waarmee we Helmond en omgeving kunnen laten genieten. Op deze dag vieren we na afloop van het concert onze jaarlijkse Karawankendag. Reden te meer om voltallig aan te treden en samen te genieten van een heerlijke dag.

Willem Peters, concertcoördinator

 

 

 

 

     

Feestmiddag en avond van de Karawanken 28 augustus 2016.

1/125 s, f/4.5, 65 mm
Had vorig jaar de feestavond van de Karawanken (vrijdag 9 oktober) de titel “Sera di Amabile Legato”; vrij vertaald ‘Avond van het plezierig verbinden’, deze gedachte hopen we ook voor de aankomende feestmiddag/avond van zondag 28 augustus mee te geven. De naam “Jeux Hollandaise” verklapt misschien al wat de activiteiten zullen inhouden!
Wij, Tonny Oosterhuis, Marjolijn Maas en Marianne du Maine hebben ons weer ingespannen om als Petit Comité de leden en hun partners niet teleur te stellen.

Vooruitlopend op de officiële uitnodiging, die  de leden begin augustus kunnen verwachten, is er door de secretaris via de mail een schrijven uitgegaan, waarin men kan intekenen voor het feest met (of zonder) partner. Vooraf is er het Caratconcert in Helmond, wat er voor zorgt dat de stemmen en kelen al danig los zijn gemaakt! Een prima stemming om daarna het feestje elders voort te zetten!!!
We hopen op een groot aantal deelnemers, die met net zoveel plezier en enthousiasme dit feest meemaken!
Namens het Petit Comité,
Marianne du Maine

 

 

NIEUWE LEDEN ZIJN BIJZONDER WELKOM!

Om de kwaliteit van de koorzang op peil te houden is groei van het aantal leden noodzakelijk. Mannen die van zingen houden, - van samen zingen en van gezelligheid - zijn van harte welkom.
Kom gerust een keer binnen lopen bij de  repetitie, die plaats vindt op donderdagavond  van 20.00 – 22.15 uur in Jeugdhonk ‘De Sprong’ in Volkel.

Nadere informatie  op  onze website: www.karawanken.nl

Financiële ondersteuning:
Bestuur en leden van de Karawanken bedanken de huidige “Vrienden van de Karawanken” voor hun financiële onder-steuning.
Het aantal Vrienden is de laatste tijd teruggelopen. Dat is erg jammer. Daarom wordt ook aan de koorleden aandacht gevraagd om via familie, vrienden en kennissen nieuwe “Vrienden van de Karawanken” te werven en/of deelnemers aan de Vriendenloterij.

Info en aanmelden kan via onze website of via het secretariaat:
www.karawanken.nl
secretariaat@karawanken.nl 

Wil Boleij,
penningmeester

 

 

 

 

Secretariaat De Karawanken:

Martin Post
Deken Franssenstraat 6
5461 AV  Veghel
tel. +31 (0)413-367035
secretariaat@karawanken.nl
www.karawanken.nl
KvK. Brabant Nr. 40219339
Bank:Rabobank 154910104