.

menu karawanken

Secretariaat:
Martin Post
Deken  Franssenstraat 6
5461 AV  Veghel

secretariaat@karawanken.nl

NIEUWSBRIEF

Jaargang 15
nummer 1


18 januari 2017

In deze Nieuwsbrief:
woord van de voorzitter
terugblik op concerten
jubileumconcert "De Maashorst Suite"
de Vrienden

 


Van de voorzitter

 

Van de voorzitter

Allereerst wil ik u als lezer van onze Nieuwsbrief de beste wensen voor 2017 doen toekomen. Ik hoop dat het voor u een mooi jaar wordt waarvan u in goede gezondheid kunt genieten.
Als Mannenkoor De Karawanken hebben we 2016 afgesloten met een tweetal kerstconcerten voor de Bond van Ouderen in Uden en Volkel. Het is altijd weer plezierig om in december met een volle zaal een sfeervolle bijdrage te leveren aan deze feestelijke maand. Het publiek, maar ook het koor, heeft er van genoten!
Het nieuwe jaar is begonnen en het wordt voor De Karawanken een speciaal jaar. Dit jaar bestaan we namelijk als koor veertig jaar. Dit kunnen en willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het laatste half jaar is er al veel nagedacht en inmiddels ook ingevuld om dit jubileum  te vieren. En hoe kun je dit als koor nu beter doen dan samen met ons publiek in de regio een aantal speciale feestelijke uitvoeringen te geven.
Muzikale uitvoeringen die wat zeggen over het gebied waar wij o.a. actief zijn: de Maashorst. Via een speciaal vormgegeven concert zullen we in een aantal thema’s over het gebied en zijn bewoners zingen en  musiceren. De Maashorst Suite. Zo hebben we onze uitvoeringen die we eind 2017/begin 2018 zullen geven genoemd. Om deze concerten zo groots mogelijk te kunnen uitvoeren hebben wij voor dit project extra koorzangers gevraagd en gezocht die met ons mee willen doen. Op dit moment is er al een groep “projectzangers” wekelijks met ons mee aan het repeteren. Als uzelf hiervoor ook interesse heeft of mannen kent die hiervoor interesse hebben dan is het nu nog mogelijk om ook mee te doen aan dit project. We repeteren elke donderdagavond en het is gewoon leuk om samen met een groep mannen te zingen en plezier te maken.
Behalve dat 2017 een jubileumjaar voor ons is hebben we dit jaar ook nog een koorreis. In september zullen we afreizen naar Hengelo waar we samen met het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor een concert zullen verzorgen. We gaan twee dagen zodat we, behalve optreden en zingen, daar ook nog leuke dingen kunnen doen en zien. En voor de eerste keer in ons bestaan gaan er, ook al zijn we een mannenkoor,  partners mee. In mei 2017 komt het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor twee dagen naar Uden. Ook dan geven we samen een uitvoering. Hoe en waar zullen we tijdig bekend maken zodat u dan ook weer mee kunt genieten van deze uitvoering.
U ziet, een druk jaar vol activiteiten en plannen. We hebben er zin in.

Theo van Asseldonk, voorzitter


Terugblik op de concerten


Zondag 28 augustus, Carat concert
te Helmond.

Al weer voor de vierde keer stonden we op deze zondagmiddag in het prachtige Warande Park op het Carat podium. En zoals alle voorgaande keren waren de weergoden ons opnieuw gunstig gezind, alhoewel er een behoorlijke wind stond waarvan vooral onze pianist Frans van Tuijl behoorlijk last had. Maar met de hulp van zijn charmante vrouw Annemiek bleven de partituren keurig op de piano staan.  En toch was het geen concert zoals we dat in Helmond gewend waren. We hadden de pech dat tegelijkertijd een food truck festival in het park georganiseerd werd. Dit was duidelijk aan het toeschouwersaantal te merken ,  het publiek bleef zoals gebruikelijk niet op de stoelen zitten maar liepen af en aan om toch ook maar niets van de andere activiteiten te missen. Ook het podium was rommelig, er stonden nog veel attributen van een ander optreden, kortom geen optimale omstandigheden. Ondanks dit alles hebben De Karawanken een mooi en gevarieerd concert gezongen. Met de Drinking Song werd direct de toon gezet en dirigent Marcus de Haard stuurde ons bekwaam langs Am Meer, Der Lindenbaum, Cantique de Jean Racine naar het slotlied When the Saints. Na afloop hebben we in een heerlijk zonnetje nog genoten van een door de organisatie aangeboden consumptie. Daarna de terugreis, niet zoals gebruikelijk naar huis, maar na een fantastisch jaarfeest in de Brouwketel in Escharen.

Zaterdag 10 december en vrijdag
16 december Winter/ Kerstconcerten.

In tegenstelling tot voorgaande jaren was dit keer voor een andere opzet van onze Winter/Kerstconcert gekozen. Geen Kruisherenkapel maar twee verschillende locaties. Al jaren lag er een verzoek van de Stichting Eigen Herd om in hun zaal een concert te geven. Nadat we ook door de KBO Volkel gevraagd waren om hun Kerstviering muzikaal te omlijsten waren de keuzes bepaald. Omdat beide concerten hetzelfde programma hadden zal ik deze tegelijk omschrijven.

De afwijking van beide concerten lag in de medewerking van 2 verschillende sopranen. In de Eigen Herd traden wij op met Anne-Mieke Post-Smetsers en in de Schakel in Volkel met Maria van den Broek. Beide sopranen hadden een buitengewoon aandeel in onze concerten, zij zongen beide enkele solonummers met begeleiding van onze pianist Frans van Tuijl , samen met het koor het kerstlied Slaap nu mijn Jezuke . Prachtig was het lied Minuit Chretien dat zij samen met het koor en onze bariton Martin de Barbanson ten gehore brachten.

Het programma voor het koor bestond onder anderen uit The day you sang this song, Anthem, Die Zauberflöte afgewisseld met kerstliederen zoals Echo Carol, Maria Wiegenlied en het Afrikaanse Betelehemu. Als primeur stond het nieuwe nummer The Awakening op het programma. In feite bedoeld voor het nieuwe jaar maar het koor had hier de afgelopen maanden zo intensief aan gerepeteerd dat onze dirigent Marcus de Haard de uitdaging wel aan durfde te gaan.
Het publiek was gelet op haar applaus buitengewoon enthousiast.

Zoals gebruikelijk sloten we de concerten, getooid met de immer flatteuze kerstmuts, feestelijk af met de Medley of X- mass Songs.

Willem Peeters,
concert-coördinator


 

“De Maashorst Suite”

Concert ter gelegenheid
van het 40-jarig jubileum
in november 2017 en januari 2018.


Zoals de Voorzitter reeds memoreerde in zijn voorvoorwoord viert Mannenkoor de Karawanken zijn 40-jarig jubileum op een unieke wijze in De Maashorst Suite. Het wordt een uitvoering met muziek, beelden, woorden en uiteraard met diverse liederen gezongen door het koor.

Het is een grote uitdaging om alles in goede banen te leiden. Een jubileumcommissie – Biek van Beek, Marius Wijdeven en Sjef van Esch – is druk bezig om samen met de muziekcommissie en dirigent Marcus de Haard, een in alle opzichten verantwoord en aansprekend concert te geven.
Wij mogen  ons gelukkig prijzen dat wij een twintigtal mannen bereid hebben gevonden om het koor als projectzanger te komen versterken.

Op de Maashorstfair, vorig jaar 31 juli, is daar de aanzet toe gegeven, in een eigen stand van De Karawanken. Diverse mannen hebben zich aangemeld, en daarna zijn er nog een aantal bij gekomen.

de stand op de Maashorstfair

De jubileumconcerten vinden plaats in de 4 gemeenten  die aan de Maashorst grenzen. Op zondag 5 november vindt de première plaats in theater Markant te Uden en op 26 november is er een concert in de Nesterlé te Nistelrode. In januari 2017 volgen dan nog concerten in  Oss en Landerd.


Sjef van Esch


 

Financiële ondersteuning:
Bestuur en leden van de Karawanken bedanken de huidige “Vrienden van de Karawanken” voor hun financiële onder-steuning.

Ook op een andere wijze kan men de Karawanken  steunen. Door deel te nemen aan de Vriendenloterij. Mee spelen met je gsm-nummer. De kosten zijn €13,00 per maand + 2 extra trekkingen, waarvan de helft (€ 6,50) voor het koor is. Bovendien zijn er diverse kansen op mooie prijzen.

Info en aanmelden kan
via onze website of via het secretariaat:
www.karawanken.nl
secretariaat@karawanken.nl 


Wil Boleij, penningmeester

 

Secretariaat De Karawanken:

Martin Post
Deken Franssenstraat 6
5461 AV  Veghel
tel. +31 (0)413-367035
secretariaat@karawanken.nl
www.karawanken.nl
KvK. Brabant Nr. 40219339
Bank:Rabobank 154910104