.

menu karawanken

September 2017

Waarom deze Nieuwsflits? Er gebeurt zoveel. En nog meer achter de schermen. Vandaar...

JUBILEA
Heel bijzonder is het dat er enkele mensen van het eerste uur nog steeds lid zijn van Mannenkoor De Karawanken of lid van verdienste. Voor hen zal dit jubileum van Mannenkoor De Karawanken ongetwijfeld een feestelijke viering gaan inhouden.

VOORBEREIDINGEN
Al ruim een jaar geleden zijn door het bestuur de eerste voorbereidingen opgestart voor deze mooie reeks jubilea-concerten. Een Jubileumcommissie werd samengesteld en daarin hebben Marius van de Wijdeven, Biek van Beek en Sjef van Esch ontzettend veel werk verzet. Vaak zochten ze daarbij overleg met de Muziek-commissie of de PR-commissie. Het aantal vergaderingen, de bezoekjes aan de 4 Maashorst-gemeenten, het zoeken naar mogelijke sponsoren, het ontwerpen van een logo, zomaar wat activiteiten die zij ondernomen hebben en die uiteindelijk veel vruchtbare initiatieven bleken te zijn. Het bestuur is deze commissies erg dankbaar voor het vele werk dat is verzet. Maar vooral zijn we blij met de mooie en zichtbare resultaten ! Inmiddels beschikken alle koorleden en de projectkoorleden over een prachtige concert-map op naam met de goede partituren van de liederen in de goede volgorde van het concert. Prima werk van onze bibliothecaris en hulptroepen.
In de Jubileumcommissie is men druk met het zoeken naar een kleinkind dat met opa Pieter Janssen de thema’s aan elkaar gaat praten.
En de PR-machine draait op volle toeren, Sjef van Esch heeft bijna een volledige weektaak aan de ontwikkeling van flyers, posters, entree-kaartjes en persberichten. Maar ook hij hoeft het niet alleen te doen.
Sinds de afgelopen zomervakantie zijn er ook 3 coördinatoren actief betrokken bij de organisatie van de concerten in Nistelrode, Reek en Oss. Gerard Spierings, Jan Albers en Jan van den Heuvel hebben enkele koorleden bereid gevonden om zich met hen bezig te houden met het zoeken van plaatselijke winkels/bedrijven/instellingen waar entreekaartjes kunnen worden gekocht en flyers gehaald. Ook zoeken zij naar o.a. bloemisten als sponsoren. Verder zullen zij de vele vrijwilligers gaan aansturen, die zich hebben gemeld naar aanleiding van een eerdere oproep van het bestuur.
Extra repetities op 7 en 21 oktober 2017 op zaterdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur moeten uiteindelijk gaan zorgen voor een goede afwerking van het repertoire.
De dames van het Hoornkwartet zullen op 7 oktober erbij zijn, terwijl Frans van Tuijl nagenoeg alle repetities zal ondersteunen, zodat Marcus de Haard zijn handen letterlijk vrij heeft om te dirigeren !
En op donderdagavond 12 oktober 2017 gaan we een generale repetitie houden in Nistelrode.
Al met al volop werk aan de winkel tijdens onze repetities, maar ook achter de schermen, om deze concerten tot een groot succes te maken.

SPONSOREN
Inmiddels hebben we ons aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Vanaf
3 tot en met 16 oktober kunnen leden hun stem uitbrengen op ons koor ! Alle beetjes helpen !
Goede reacties hebben we inmiddels gehad van het Streekfonds van de Maashorst. Zij geven ons een garantie-subsidie tot een bedrag van 2.500,00 euro.
En een heel mooie reactie van het VSB-fonds. Zij geven een subsidie van 5.500,00 euro.
Het Streekfonds van de Maashorst en het VSB-fonds zijn daarmee onze HOOFDSPONSOREN voor de 4 Maashorst Suite Concerten.
Maar er komen nog meer sponsoren aan !

KOORREIS
En dan gaan we ook nog een paar dagen op Koorreis ! Zaterdag 23 september vertrekken we met 68 leden en partners naar Hengelo en zondagavond 24 september komen we terug naar Uden en besluiten onze koorreis met een diner bij Humphries. Een apart Reisprogrammaboekje is in de maak en wordt binnenkort uitgereikt.

Sjef van Esch/Martin Post.