.

menu karawanken

Mannenkoor De Karawanken

Inhoud repetitiemap vanaf 30 januari 2019

Op verzoek van het bestuur worden enkele nummers toegevoegd die gebruikt worden als we gevraagd worden bij een uitvaart te zingen van een koorlid.
Deze zullen met regelmaat op de repetitie worden gezongen om paraat te zijn als de vraag zich voordoet. Dit zijn de nummers:
004. Ecce Quomodo,
031. Frieden,
045. Ave Verum,
056. Otsche nasj,
103. In Remembrance

En twee nieuwe nummers die jullie te zijner tijd zullen ontvangen en die ook gebruikt zullen worden in onze concerten.

Daarnaast worden de volgende nummers toegevoegd aan de nummers die al in jullie repetitiemap zitten:
071. Eviva Beviam,
109. Kaljinka,
044. Die nacht
13A. Pelgrimskoor uit Tannhauser.

 

De map ziet er in volgorde dan als volgt uit.
004.     Ecce Quomodo
007.     Drinkliederen
10A.     Monnikenkoor
13A.    Pelgrimskoor uit Tannhauser.
022.     Dir Seele.....
031.     Frieden
039.     Am Meer.....
044.     Die nacht
045.     Ave Verum,
050.     Slotkoor uit die Zauberflote
056.     Otsche nasj,
058.     La Vergine degli Angeli
066.     You’ll never walk alone
071.     Eviva Beviam,
074.     Anthem
102.     Down by the .....
103.     In Remembrance
109.     Kaljinka
130.     Some enchanted evening .....
131.     INZINGOEFENINGEN
132.     Little wheel......
134.     The Awakening
135.     I could have danced all night......
136.     Ja, das ist unser Leben.....
141.     Softly ......
142.     Field of gold......
143.     She’s always a woman to me
144.     Watching the apples grow......
145.     Ol’man river......
146.     An der schone blauen Donau.....
147.     Platofflied

07       (ofwel het zangbundeltje).