Hier staan onze sponsors: 
Klik op elk logo voor hun website...

 

      .

menu karawanken

Mannenkoor De Karawanken

Financiële informatie

Maandelijkse bijdrage

De maandelijkse bijdrage (contributie) bedraagt € 15,00 (per jaar € 180,-). Deze gaat in op de eerste van de maand waarin men als kandidaatlid is toegetreden en moet bij vooruitbetaling worden voldaan.

Uniformenfonds

Op 22 september 1990 heeft het koor zich voor het eerst gepresenteerd in uniform. In dat jaar is ook het uniformenfonds ingesteld. In 2001 werd het oude uniform vervangen door een beter bij het koor passende smoking. De bijdrage voor het uniformenfonds is opgenomen in de maandelijkse contributie.

Ledenavond

Ieder jaar wordt er een ledenavond (feestavond) georganiseerd voor alle (kandidaat)-leden en hun partners. De kosten hiervan worden geheel of gedeeltelijk over de deelnemers omgeslagen.

Reisfonds

Voor het maken van een buitenlandse reis heeft de algemene vergadering besloten een reisfonds in te stellen.

Wijze van betaling

Alle betalingen kunnen per bank of kas plaatsvinden.
Bankrekeningnummer bij Rabobank Uden -Veghel:

IBAN:   NL 98 RABO 0154 9101 04
BIC:      RABONL2U

t.n.v. Mannenkoor "De Karawanken", Volkel.
Bij girobetaling kunt u dit nummer ook gebruiken.
Het is voor u (en voor mij) gemakkelijk als u de contributie iedere maand automatisch laat overschrijven.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Wil Boleij
penningmeester