.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 2, nr. 1   

april 2004


Van de voorzitter

Een koor heeft zoals iedere vereniging leden. Enkele van die leden trekken de kar, anderen zingen of nemen deel aan festiviteiten.
Helaas zijn het slechts enkelen uit een groot aantal die actief met de vereniging bezig zijn en dat is jammer. Ook bij bestuurs- en commissie leden geldt dat zij na vijf a zes jaar bedrijfsblind worden en behoefte hebben aan andere actieve collegae die hen kunnen stimuleren of gebruik maken van de gelegenheid terug te treden.
Binnen ons koor ontkomen wij ook niet aan bestuurlijke veranderingen. De klankbordgroep ging ons voor en gelukkig waren er kandidaten die het inhoudelijk muzikale overleg met de dirigent willen voeren. In het bestuur maakt de secretaris tevens plaatsvervangend voorzitter gebruik van het rooster van aftreden om zich terug te trekken. Volgend jaar wacht ons het terugtreden van de penningmeester en ook de andere bestuursleden hebben in hun bestuursfunctie niet het eeuwige leven.
Het is volgens mijn persoonlijke opvattingen goed als ook bestuurlijke functies wisselen onder de leden net zoals dat met commissiewerk zou moeten. Nieuwe kansen doen zich voor en nieuwe ideeën zijn dan ook welkom. Dit is een kant van de medaille. De andere zijde is dat continuïteit in een koor met onze omvang meer dan noodzakelijk is. Vandaar ook dat niet alle bestuursleden in een keer mogen aftreden.
Ik schrijf dit om onze leden er van te doordringen dat er ook op hen in de komende jaren een beroep kan worden gedaan. Lidmaatschap van het Mannenkoor De Karawanken brengt in dat opzicht ook verplichtingen met zich.Denk er de komende zomerperiode eens over na hoe je je kwaliteiten kunt inzetten voor ons mooie koor.
Henk Hermelink.

Lenteconcert 21 maart 2004.


Een terugblik
Zondag 21 maart bezochten ca. 250 bezoekers de Ouderensociëteit Eigen Herd te Uden om te genieten van het optreden van het Mannenkoor De Karawanken en het accordeonkwartet Virtuosa.
Dat het genieten was bleek al snel toen de eerste nummers van de Karawanken de grote zaal met hun geluid hadden gevuld.
Mozart, Von Beethoven bepaalden het eerste deel van het optreden, na de pauze werd dit aangevuld met enkele negrospirituals en twee indrukwekkende solo's van Verdi. Deze solo's werden op een prachtige wijze vertolkt door de Helmondse sopraan Petra Raymond die met haar geweldige stem zowel pianissimo als fortissimo het publiek verraste. Ook de twee solo's van de twee eigen leden Jos Vrenken en Marius Wijdeven oogstten veel applaus. Voor en na de pauze deden verder de leden van het accordeonkwartet Virtuosa hun naam eer aan door een grote diversiteit aan melodieën te spelen. Na het beluisteren van dit virtuoze kwartet is het image van de accordeon volledig veranderd in een instrument dat op een eigen wijze vele mogelijkheden opent. Helaas was hun presentatie van de werken niet in de hele zaal te horen maar dit werd snel goed gemaakt door hun muzikale bijdrage.
De grote zaal van Eigen Herd bleek zich goed te lenen voor optredens als die van 21 maart. Een minpuntje was helaas de geluidsoverlast die het buffet achterin de zaal veroorzaakte en de chaotische wijze waarop de consumptieverstrekking in de pauze verliep.
Samenvattend had het muzikale gedeelte een goed tot zeer goed gehalte. De bezoekers keerden dan ook voldaan huiswaarts na door de voorzitter uitgenodigd te zijn op het najaarsconcert op 31 oktober.


Wetenswaardigheden


Ledennieuws
Ons lid Ton van de Berg, 1e bas heeft zijn lidmaatschap opgezegd in verband met vertrek naar het buitenland. Hij was lid vanaf november 1999.
Om privé redenen heeft Gerard Latour (1e tenor) zijn lidmaatschap opgezegd. Gerard was lid vanaf februari 1994.
Zowel Tinus als Eddy Brouwers (2e resp. 1e bas) hebben hun lidmaatschap "sluimerend" gemaakt om gezondheidsredenen. Na hun herstel hopen beiden weer op volle kracht te kunnen meezingen.
De leden Nico den Hollander (2e tenor), Laurens Boley (1e bas) en Jo Peters (1e bas) nemen deel aan de voorbereiding voor de Uden Musical. Deze repeteren helaas ook op donderdagavond vandaar dat zij tot eind 2004 ook sluimerend lid zijn. Overigens hebben zij beloofd reclame te maken voor het Mannenkoor De Karawanken zodat wij mogen verwachten dat zij kandidaat leden meebrengen na uitvoering van de musical.
Vanaf deze plaats wensen wij hen veel succes.

 

Ook een hobby….


Meerdere leden van het koor zingen niet alleen, zijn ook actief in andere verenigingen en met andere hobby’s.
In Uden bestaat sinds 1983 de Gastronomenclub Uden GCU waar enkele van de leden tweewekelijks hun kookkunsten tonen op dinsdag om de veertien dagen. In drie groepen van 10 personen bereiden zij vanaf 18.00 uur een vier of vijftal gangen. Na het bereiden overigens nuttigen deze drie groepen hun eigen menu onder het genot van een glas wijn (of meerdere) hun eigen gerechten. Kritiek wordt niet uit de weg gegaan maar altijd is er lof ("geroffel") voor de makers van het gerecht.
Binnen Mannenkoor De Karawanken zijn de volgende leden lid van deze GCU: Ferry van Oort, Wil Boleij, Henk Hermelink, Jan Verkampen en Elon Landh.
Binnen de GCU is het mogelijk als gast een of meerdere avonden eens mee te koken. Enkele leden van ons koor maakten hier reeds gebruik van. Omdat Ferry van Oort de coördinatie van de gasten verzorgt, is een contact snel gelegd.
Smakelijk eten!

 

Het repertoire

Van de vele nieuwe partituren die in de vorige nieuwsbrief aan de orde kwamen zijn er inmiddels enkele uitgevoerd, andere liggen nog te wachten op instuderen.
Nieuw is Des Bauern schöne Tochter dat wij als gelegenheid uitvoerden met het accordeonkwartet Virtuosa op 21 maart j.l. Enerzijds een eenvoudig werk maar moeilijk instuderen ook gezien de korte tijd die er voor stond.
Uitgereikt is Klokke Roeland van Rodenbach, een werkje dat wij op onze vlaanderenreis gaan zingen. Dit moet nog worden ingestudeerd.
Klankbordgroep muziek
De Klankbordgroep muziek zal in de nieuwe samenstelling met de dirigent verdere nummers bespreken.
De klankbordgroep bestaat vanaf april 2004 uit:
Henk van Klaveren, 1e tenor
Ernest van Dinteren, 2e tenor
Frans Bauer, 1e bas
Marius Wijdeven, 2e bas.

Wie was Mozart.

Wolfgang Amadeus Mozart leefde van 1756 tot 1791 en werd geboren als zoon van Leopold Mozart in die tijd al een componist van betekenis. Samen met zijn zus Nannerl reisden zij als wonderkinderen mee met hun vader op Europese tournees.
Door zijn muzikaal talent op zeer jonge leeftijd was hij in staat ons een rijke en overvloedige muzikale nalatenschap te schenken.
In de persoonlijke ontwikkeling heeft Wolfgang Amadeus Mozart veel meegemaakt doordat zijn persoonlijkheid zich onvoldoende ontwikkelde. Zo was zijn financieel inzicht uitzonderlijk slecht en achtervolgden hem zijn leven lang geldzorgen.
Zijn contacten met zijn vader Leopold getuigen van een grote afstand vooral toen hij los van zijn vader door Europa ging zwerven en zich vaak zonder salariëring verbond aan aartsbisschoppen en adellijke families.
De veel ouder Haydn was een vriend voor hem en gaf hem muzikaal de nodige ruggengraat.
Wolfgang trouwde, na vele verwikkelingen met zijn vader en geldzorgen, met Constance Weber. Ook in zijn huwelijk bleven geldzorgen hem achtervolgen. Als pianoleraar en pianist voorzag hij in zijn levensonderhoud. Tussendoor schreef hij vaak tegen een laag bedrag een opera die wisselend werden ontvangen. Vooral in zijn laatste jaren werd hij tegengewerkt door tijdgenoten als b.v. Salieri.
Pianosonates, pianoconcerten, strijkkwartetten en kwintetten, liederen maar ook prachtige symfonieën en opera's zijn onderdeel van zijn nalatenschap.

Die Zauberflöte
Mozart wijzigde na een eerste opzet het thema van deze opera. Hij wilde een dramatische uitbeelding geven van algemene mensenliefde en de ontwikkeling van persoonlijkheid door het overwinnen van moeilijkheden wat hij als vrijmetselaar voorstond.
In Die Zauberflöte ( De Toverfluit) van 1791 voert hij de wijze priester Sarastro op die uit nobele overwegingen Pamina redt uit de slechte sfeer van haar moeder, de koningin van de nacht. Tamino en de natuurmens Papageno gaan met toverinstrumenten op zoek naar Pamina die zich in de macht bevindt van een dienaar van Sarastro, de Moor Monostatos.
Tamino en Papageno weten haar met hun toverinstrumenten te bevrijden maar komen daarvoor in de gebouwen van de priesters. Sarastro, de hogepriester van de tempel der wijsheid komt met zijn priesters en smeekt dat Tamino en Papageno de beproeving zullen doorstaan. Hij zingt dan volgende aria:

O Isis en Osiris
Schenkt het nieuwe paar de geest van wijsheid.
Gij, die de reiziger op zijn voettocht begeleidt
Sterkt hen met geduld in gevaar
Toont hun de vrucht van de beproeving
Doch indien zij moeten sterven
Beloont dan de dapper beoefende deugden
Neemt hen op in uw woning.

Verder in de opera prijzen in het binnenste van de piramide twee hogepriesters Isis en Osiris dat de zon de nacht heeft overwonnen.

O Isis en Osiris, wat een zaligheid
De luister van de zon verjaagt de duistere nacht.
Weldra voelt de edele jongeling nieuw leven
Weldra staat hij ons totaal ten dienste
Hij is dapper van geest, zuiver van hart
Weldra zal hij ons waardig zijn.

Aan het slot van de opera na veel verwikkelingen o.a. om Papageno belooft de koningin van de nacht haar dochter Pamina aan de Moor Monostatos. Dan veranderen plots de rotsen in de tempel van de wijsheid waar Sarastro Tamino en Pamina zegent die schoonheid en wijsheid in elkaar verenigen.

In Nieuwsbrief nr. 2 is reeds ingegaan op Ludwig von Beethoven. Van hem zingen wij inmiddels enkele werken waaronder het Opferlied.
De tekstvertaling van dit lied luidt als volgt:

Offerlied
De vlam wakkert
Een zacht schijnsel schittert
door het donkere eikenbos
En de geur van wierook hangt in de lucht.
O, neig genadig Uw oor naar mij
En laat het offer van de jongeling
U, allerhoogste welgevallig zijn.

Wees altijd verdediger
en beschermer van de vrijheid
Moge Uw levensgeest mild door lucht,
aarde, vuur en wateren ademen
Geef mij als jongeling en als grijsaard
In het vaderlijk huis, o Zeus,
Het schone en het goede.


(met dank voor de vertaling aan ons lid Bep Claassens)

Zomerreces

Het zomerreces is vastgesteld van
22 juli tot en met 12 augustus 2004
De eerste repetitie na dit reces is dus op donderdag 19 augustus vanaf 20 uur.

 


Actualiteiten

De reis naar Vlaanderen
Van 10 tot en met 13 september gaan de Karawanken een reis maken naar Vlaanderen. Op 10 september gaan we naar Boom waar wij een “Museumsteenfabriek” zullen bezoeken met aansluitend een concert in de Boomse Schouwburg.
Zaterdag staat geheel in het teken van de herdenking van de eerste en tweede wereldoorlog met als hoogtepunt het optreden bij “The Last Post” in Ieper.
Zondag zingen we dan in Gent de H. Mis waarna we naar Antwerpen gaan voor een muzikaal optreden in de kiosk van de Antwerpse Zoo.
Op maandag willen we nog een rondvaart maken door Gent en op de thuisreis de dag afsluiten met een gezamenlijk diner.
De Reiscommissie

Koorscholing.
Tot op heden is het helaas nog niet gelukt een acceptabel model te ontwikkelen voor de koorscholing zoals deze door het bestuur is voorgesteld. Essentieel hierbij zijn het vinden van een passend tijdstip voor deze extra activiteit en een geschikte persoon die voor een Mannenkoor de scholing kan en wil uitvoeren.


Optredens in 2004

Houdt deze data vrij!!

• Dodenherdenking 2004
dinsdag 4 mei Pius X kerk Uden

• Optredens in België (Ieper, Boom, Gent en Antwerpen)
10 tot en met 13 september 2004

• Najaarsconcert zondag 31 oktober 2004
Avondconcert in Theater Markant Uden

• Uitwisselingsconcert Nachtegalen te Someren
zaterdag 6 november 2004

Het jaarverslag 2003.


Centraal in het jaar 2003 stond de dirigentenwissel tussen Willy Brouwers en Jan Heesakkers. Mede om die reden liep het aantal optredens enigszins terug.
Per eind 2003 had het koor 83 actieve leden en 3 buitengewone leden. In het bestuur kwam geen wijziging. In de twee algemene vergaderingen werden de gebruikelijke zaken besproken en werden de leden bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen als de reis naar Vlaanderen.
Het repetitiebezoek verbeterde t.o.v. eerdere jaren naar gemiddeld 80.3%. Individueel waren er uitschieters met 100% aanwezigheid maar ook enkele leden die beduidend onder de nagestreefde 80% bleven.
Het jaar was na het jubileumjaar 2002 een relatief rustig jaar met veel aandacht voor nieuwe muziek.

De repetities in 2004.

De wekelijkse repetities vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur.
Geïnteresseerden kunnen een repetitie bijwonen. Het is plezierig dit vooraf even te melden bij de secretaris. (Hans Muller tel 0413-246432)
Jeugdhuis De Sprong (tel 0413-272956) vindt u aan de Aert Willemsstraat in Volkel achter het voormalige Rabobank gebouw.

Ook in 2004 kunt u uw kopij inleveren bij een van de bestuursleden.
De volgende uitgave is gepland in juli 2004.