.


menu karawanken

Mannenkoor De Karawanken

Commissies:

Muziekcommissie

Dirigent
Marcus de Haard
Tel 0657 - 208 908
info@musicforpeople.nl
   
Repetitor
Cor de Koning
Tel 0412 - 690072
cmdekoning@ziggo.nl
   
Namens Bestuur
Willem Peters
(0486) 471648
peters.v.d.brink@hetnet.nl

   
Bibliothecaris + 1e tenoren
Harrie van Nuland
Tel (0413) 272867
harrierietvannuland@hetnet.nl
   

Voorzitter + 2e tenoren
Nico den Hollander
Tel 0413 - 269732
info@pmadenhollander.nl

   
namens 1e bassen
Ernest van Dinteren
Tel 0492 - 323237
ernestdin@hetnet.nl
   
namens 2e bassen
Marius Wijdeven
Tel 0413 - 272946
m.wijdeven@home.nl

 

PR + Sponsor-commissie

Voorzitter
Wim du Maine
(0413) 267604
wdumaine48@hotmail.nl
   
Sjef van Esch
Tel. 0413 - 251532
sjefvanesch@home.nl
   
Erik Maas
Tel. (0492) 849602
06-10033016
e.maas@home.nl
   
Webmaster
Hans Muller
Tel 0413 - 246432
webmaster@karawanken.nl

 

 

Logistiekcommissie

Logistiek
Materiaalbeheer
Wouter van de Valk
Tel (0413) 211149
wvdvalkWP@gmail.com
   

Logistiek
Wim Verburg
Tel 0413 - 268374
wimverburg@kpnmail.nl

   

Logistiek
Harrie Hendriks
Tel (0413) 272150
hendriks35@home.nl