.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 4, nr. 2   

april 2006

Van de voorzitter

Deze uitgave van de nieuwsbrief geeft weer de nodige informatie over Thüringen, de streek die wij als koor eind september, begin oktober bezoeken. Zowel de voorzitter van de actieve reiscommissie als ook Bep Claassens verblijden ons met artikelen over deze streek , de bakermat van Duitse cultuur. Het ziet er overigens naar uit dat ook de volgende nieuwsbrief die nog voor het zomerreces verschijnt bijdragen over Thüringen kent. Het lijkt mij verstandig deze relevante informatie te bewaren en deze eind september nog eens door te lezen of te bewaren voor in de bus!
In de jaarvergadering en ook nadien heb ik enkele nieuw leden welkom mogen heten. Ik hoop dat zij hun draai in ons koor zullen vinden.
Het concert dat het koor op zondag 14 mei in Nia Domo in Boekel geeft, zal een aangepast karakter hebben vanwege de bijdrage van Marie Christien Verstraten aan ons optreden. Zij zal de verschillende werken die wij zingen aan elkaar praten en tussendoor haar eigen repertoire zingen. De ervaringen die wij op de nieuwjaarsreceptie hadden, hebben ons gesterkt in het idee deze samenwerking aan te gaan.
Enkele actieve leden hebben het Venrays mannenkoor bezocht en met hen hun ervaringen uitgewisseld over de koorscholing en de daarmee gepaard gaande verjonging van hun koor. Hun ideeën zijn talrijk en met een breed draagvlak in het koor kunnen wij hier waarschijnlijk veel mee.
De deelname van ons koor aan het concert van de Gemengde Zangvereniging Grave was van hoog niveau. Het publiek en ook onze dirigent waren uitermate tevreden over onze prestatie. Een teken van de opgaande lijn in ons koor.
Nu de voorrepetities redelijk zijn ingeburgerd, de indeling en de kooropstelling enigszins is aangepast kunnen we weer vol energie het repertoire gaan instuderen voor de komende optredens. Hier hoort ook het Duitslandrepertoire bij.
Ieders opkomst is dus dringend gewenst, maar dat spreekt inmiddels van zelf.

Henk Hermelink.


Afscheid Gerard Bouwman.

Ons gewaardeerd lid Gerard Bouwman nam op zaterdag 11 maart j.l. tijdens een druk bezochte receptie afscheid als advocaat en procureur.
Met veel cultureel vertoon, waaronder Het Mannenkoor De Karawanken, namen vrienden, bekenden en zakenrelaties de gelegenheid te baat hem te danken voor zijn inzet voor zijn cliënten in het bijzonder en voor de gemeenschap in het algemeen.
Van de burgemeester Opsteegh van Schijndel, zijn woonplaats, ontving hij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geëmotioneerd nam hij deze waardering in ontvangst.
Het koor zette een goede prestatie neer die gezien de aandacht waarmee de bezoekers luisterden in goede aarde viel.

 

 

 

Dankbetuiging voor de leden van Het Mannenkoor de Karawanken,

Op zaterdag 11 maart 2006 heb ik dan definitief afscheid genomen van de loonslavernij en wat daar bij behoort. Jullie hebben dat feest fantastisch opgeluisterd. Daarvoor dank ik jullie bij deze nogmaals.
In het openbaar spreken over deze zaak, lukt mij niet meer. De operatie heeft de beheersing van mijn emoties ongedaan gemaakt. Ik vertrouw dat jullie er begrip voor hebben dat ik via de nieuwsbrief mijn dank betuig.
Ook Henk, monsieur le President, dank voor je mooie toespraak mede namens Dina.
Wij vonden het een grandioos feest waaraan wij prachtige herinneringen overhouden met name het optreden van de Karawanken heeft op ons en de overige gasten veel indruk gemaakt naar wij hebben vernomen.

Maître Gerard.

Erfurt

Tijdens onze trip naar Thüringen bezoeken wij ook de plaats Erfurt. Bep Claassens ging al op verkenning.

Erfurt is een van de alleroudste steden van Duitsland, gesticht in 742 door Bonifatius. Zoals de stadsnaam al zegt, gelegen aan een furt (een voorde) een doorwaadbare plaats in de rivier de Gera. Er waren niet veel bruggen in die tijd. Dit hebben ze in Erfurt wel ingehaald in de loop der jaren,want nu heeft de stad 142 bruggen, waarvan 100 alleen al over de Gera met zijarmen.
De bekendste daarvan is de Krämerbrücke uit 1325. Op de brug bouwde men een 40-tal huisjes, die thans gerenoveerd zijn als winkeltjes voor kunstnijverheid en antiquiteiten. Vlak hierbij ligt het Augustijnenklooster, waar Luther als monnik intrad nadat hij afgestudeerd was als meester in de vrije kunsten aan de beroemde universiteit van Erfurt. (Na Praag de grootste in het Heilige Roomse Rijk). Naar de aard van zijn karakter koos hij voor de strengste tak van deze orde. Hij droeg zijn eerste H.Mis op in de Dom van Erfurt.
De Dom, gelegen op de Domhügel, is het meest opvallende bouwwerk van de stad. Vlak naast de Dom ligt de Severikirche ( H.Severus). Deze kerken zijn te bereiken vanaf de Domplatz (markt) via een 80 treden hoge, driehoekige trap. Beide kerken hebben drie torens. In de middelste domtoren hangt een van de zwaarste klokken ter wereld, de Mater Gloriosa, gegoten door een Nederlandse klokkengieter.(Van Wou 1497)
De oorspronkelijk Romaanse dom heeft een gotisch koor, waarin de 15 hele hoge, ranke gebrandschilderde ramen opvallen. De liefhebbers kunnen hier genieten van de middeleeuwse glasschilderkunst.Verscheidene grafmonumenten van merkwaardige personen bevinden zich in deze kerk Zoals bijvoorbeeld van de Graaf Von Gleichen, die van de Kruistochten terugkeerde met een lieftallig Arabisch meisje. Zijn vrouw had er niets op tegen en de ménage à trois leefde nog lang en gelukkig.
De kerk van St.Severus (Sankt Severi),naast de dom is ook een katholieke kerk . Er bevindt zich een sarcofaag van de heilige Severus in de kerk, waarop hij staat afgebeeld met vrouw en dochter. Hij had geen moeite met het celibaat,want dit moest nog worden afgekondigd. St.Severus was bisschop van Erfurt plusminus het jaar 350.
Verder staat in Erfurt de Kaufmannskirche, de Ecclesia Mercatorum, die opgericht is door de Friese kooplui. De handelsroute Rijnland-Rusland liep door Erfurt. Luther heeft meerdere malen in deze kerk gepreekt.
De Statthalterei is een rijk in renaissancestijl versierd, vroeger administratiegebouw met een grote feestzaal, waarin Napoleon Goethe ontmoette in 1808.
Willy Brandt trof in Erfurt in 1970 voor de eerste keer zijn Oostduitse collega Willi Stoph.
In 1891 deed Erfurt politiek van zich spreken, toen de Sociaal Democraten,op hun congres de weg van het “Erfurter Programm “ insloegen. Het Marxisme werd de officiële theoretisch basis van de partij.
Velen van ons zullen zich nog herinneren, dat in april 2002 een student van het Gutenberg-gymnasium 16 mensen en zichzelf doodschoot. Twee jaar geleden was er in de Dom nog een Gedenkstätte voor de slachtoffers.

Bep Claassens.

________________________________________

Onze Thüringenreis.

De voorzitter van de reiscommissie beziet op geheel eigen wijze onze reis.

Met Gerda Bens van de Sprong heb ik de zoveelste date gemaakt. Voor 2006 is zij op vrijdag 29 september 2006 om 07.00 uur aanwezig en zal dan de koffie klaar hebben voor alle leden van de Karawanken en de hen vergezellende partners.
Er is dan dertig minuten voor bemoedigende praatjes en om 7.30 uur ronkt de motor van de bus van de Wit-reizen ongeduldig want hij wil het gehele koor naar Duitsland brengen. De eerste dag gaan we flink aan de slag. In een keer gaan we van Volkel naar Lippstadt en aldaar aan de Markt stappen we uit en in het stadhuis zullen we daar het stadsbestuur toezingen. We eten daar een broodje enz. We hebben daaromtrent afspraken gemaakt met onze beschermvrouwe José, die Lippstadt als haar tweede woonplaats is gaan beschouwen. Na die hulde stapt het koor de Markt op om het volk van Lippstadt te verrassen met blijde en mooie zang op de Markt.
Het koor verlaat dan vermoedelijk onder gejuich en een regen van bloemen de Markt en stapt in de bus om de reis naar Weimar te vervolgen. We kiezen dan voor mooie wegen die geen autowegen zijn. In een mooi restaurant in het landelijke gebied gelegen bezoeken wij Sontra Breitau. Onder het toeziend oog van Everzwijn en Edelhert kunnen de koorleden dan een Duitse high tea gebruiken en bij mooi weer is er een prachtig terras waar ook de aloude Germaanse drank kan worden geproefd. We zijn dan immers aangeland waar vroeger het Teutoburgerwoud was alwaar bij de biergelagen huis en vrouw werden verdobbeld onder het genot van het gerstenat, dat schreef althans die oude Caesar over hen.
In Sontra Breitau komen ook jagers bijeen die dan werkelijk op jacht zijn op vossen en everzwijn. Hier past het gezang Jägerchor (nr 9) van ons repertoire : Als hulde voor de gastvrouw, Birgit. Hoewel ik met de inhoud van de tekst hier en daar wat moeite heb. Die tekst is, wat je nu zegt, wat 19e eeuws gedateerd.
Hindert niets na “Wein, Weib und Gesang” gaan we weer de bus in en vervolgen onze reis naar Weimar, waar we omstreeks 19.00 uur in het hotel zullen aankomen.
Hoe bijzonder onze reis is blijkt uit de volgende anekdote:
Een vriendin van mijn Dina woont al ongeveer 40 jaar in Lippstadt. Wij hebben haar eens bezocht tijdens onze reis naar Thüringen. Die vriendin was daar nog nooit geweest, want dat was het Oosten en daar hadden ze niets te zoeken! En zij kon ook niet begrijpen wat wij daar nu wilde bekijken er was toch niets bijzonders te zien!
Zo scherp is dus de grens/de muur geweest. En alom in Duitsland, kennelijk behalve in Lippstadt, wordt gezegd dat het culturele hart van Duitsland is gelegen in Thüringen
Wij behoeven slechts aan grote namen te denken als Maarten Luther die in Eisenach de bijbel vanuit het Grieks en Latijn heeft vertaald in het Duits zoals hij dat Duits kende in Eisenach en Erfurt enz. Die bijbelvertaling is de grondslag geworden van de Duitse taal zoals wij die nu kennen in feite dus een Thürings dialect .
Vervolgens heeft Von Goethe in Weimar geleefd en gewerkt en gestudeerd. Zijn invloed op de Duitse samenleving is enorm groot geweest door zijn werken als Das Leiden des junge Werthers, de opera : Der Faust en talrijke gedichten en studies van de natuur, zijnde zeer nauwkeurige beschrijvingen van bloemen enz. allemaal te zien in het Von Goethemuseum in Weimar. Dat is zijn woonhuis geweest.
De invloed van Von Goethe was zo groot dat Hitler hem als een vijand van de Nazistaat beschouwde en hem daarom tot een verboden schrijver verklaarde wiens boeken verbrand mochten worden.


De enquête voor deze reis.
Ik voeg nog een persoonlijke noot toe. De reiscommissie heeft voor deze reis een enquête onder de leden van het mannenkoor gehouden met betrekking tot een mogelijk volgend reisdoel. Tot mijn verassing viel de keus op Duitsland. In zekere zin geen wonder want wij zingen veel Duitse muziek. Dan mogen we ook verwachten dat de zangers die muziek mooi vinden en graag gaan naar het land waar die muziek is ontstaan. Deze reis brengt ons naar de bakermat van de Duitse muziek, hiervoor behoeven wij slechts te verwijzen naar de stukjes die Bep Claassens in de verschillende nummers van deze nieuwsbrief heeft gepubliceerd.

De voorzitter van de reiscommissie
Gerard Bouwman


Samenstelling van het bestuur.

Binnen het bestuur zijn de portefeuilles als volgt verdeeld:
• Henk Hermelink, voorzitter
• Frans Bauer, secretaris, plv. voorzitter
• Wil Boley, penningmeester
• Bas Dielissen, concertcoördinator, plv. secretaris
• Vacature Koorregiseur tevens plv. penningmeester.
Onder dankzegging van het bestuur en de leden is tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van Cor van de Lokkant als penningmeester. Zijn accurate en constructieve wijze heeft de vereniging een gezonde financiële basis gegeven voor de komende jaren.

Welkom aan onze nieuwe leden.

In de recente periode (vanaf begin 2006) konden wij volgende nieuwe leden welkom heten.
• Karel van Vijfeijken, 2e tenor
• Theo van Asseldonk, 2e tenor
• Sjef van Esch, 1e bas
• Ton Nagel, 1e Bas
• Cor de Koning, 2e bas
Als kandidaatslid heten wij welkom
• Wim Peters, 2e bas.

Inleiding Soldatenkoor (Choeur des Soldats)

In de vorige nieuwsbrief is de vertaling van Het Soldatenkoor vermeld. Inmiddels hebben wij ook de inleiding ontvangen van dit lied uit de opera Faust van Charles Gounod. De vertaling ervan luidt als volgt:
Laten wij de wapens inleveren,
eindelijk zijn wij in onze huizen teruggekomen. Onze moeders in tranen en onze zusters zullen niet meer op ons wachten.
Ja, er is plezier in de families.
Het vertellen aan de kinderen die heel stilletjes beven,
aan de oude mannen, aan de jonge meisjes
van de oorlog en zijn gevechten.

Enkele opmerkingen over de uitspraak
`S` tussen twee klinkers als `Z` uitspreken
Déposons uitspreken als dépozons
Er worden in het Frans veel verbindingen ge-maakt tussen woorden als
`Les armes` uitspreken als `lezarmes`.
`Foyers enfin` uitspreken als `foyerzenfin`.
`Ne nous attendrons plus` uitspreken als
`ne nouzattendront plus`.
`Aux enfants` uitspreken als `auzenfants`.
Met dank aan Jacques Verhoeven.

Repetitiedata 2006.

De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in De Sprong aan de Aert Willemstraat te Volkel. (? 0413-272956)
Op de jaarkalender zijn de voorrepetities vermeld.De voorrepetities zijn van 19.30 tot 19.55 uur, voorafgaand aan de normale repetities.
Januari 2006
5 geen repetitie,
12 nieuwjaarsbijeenkomst
19, 26,
Februari 2006
9, 16, 23
Maart 2006 2 maart jaarvergadering
9, 16, 23, 30
April 2006
6, 13, 20, 27
Mei 2006
4 geen repetitie,
11, 18,
25 Hemelvaart geen repetitie
Juni 2006
1, 8, 15, 22, 29
Zomerreces van 1 juli tot 13 augustus
Augustus 2006
17, 24, 31
September 2006
7, (14 niet), 21, 28
29 t/m 2 oktober Duitsland reis
Oktober 2006
5, 12, 26
November 2006
2, 9, 16, 23, 30
December 2006
7, 14 , 21

Optredens 2006

• Zondag 14 mei 19.30 uur
Concert in Nia Domo in Boekel i.s.m. Marie Christien Verstraten.
• Zaterdag 23 september (i.p.v. 24 september)
Concert i.s.m.Harmonie Semper Crescendo in Gemeenschapshuis Het Wapen van Reek
• 29 en 30 September en 1 en 2 oktober 2006
Optredens en concerten in Thüringen (Duitsland)
• 10 december winterconcert
VOLKEL (i.p.v. Heesch)