.

menu karawanken

Tekstvak:

Nieuwsbrief Karawanken 
jaargang 4, nr. 4   

september 2006

Van de voorzitter

Tijdens een lang weekend in Duitsland was ik even in de gelegenheid een kort bezoek aan Weimar en Erfurt te brengen. Hoewel de weersomstandigheden minder goed waren heb ik een aardige indruk kunnen krijgen van de plaatsen waar wij tijdens onze Duitslandreis optreden. Zoals Bep Claassens in zijn serie al schreef komen wij in culturele steden terecht waar klassieke grootheden je van hun sokkels op iedere hoek van straat aankijken. Toch wonen er ook gewone mensen en zijn het fraaie plaatsen met mooie terrassen, bijzonder goed bier en fraaie winkels. Voor mij heel indrukwekkend was een kort bezoek in de vooravond aan Buchenwald. Hier realiseer je je hoe datzelfde volk kan ontsporen en anderen op een gruwelijke wijze van het leven kan beroven. Ik vind het goed hier ook eens bij stil te staan.
In de kathedraal van Erfurt maakten mijn vrouw en ik een huwelijksmis mee en konden uitvoerig genieten van het fraaie barokaltaar, de geboden (solo)zang en de serene rust van de Oberkirche. Dit terwijl in de Unterkirche het publiek gewoon bleef doorlopen en praten. De kerk bestaat namelijk uit twee delen die in elkaar overlopen. Het is overigens een aardige klim van de Marktplatz naar deze kerk, 80 flinke treden.
Ook een hele klim is de Wartburg in Eisenach waar kennelijk iedere Duitser eens in zijn leven geweest moet zijn. Wij waren er ’s ochtends redelijk vroeg maar de bussen hadden toen al menig Duitser uitgeladen die aan de klim naar boven begon. Er is voor ons echter een troost, er zijn ook ezels die mensen naar boven brengen. Dit naar het voorbeeld van Luther die ook met een ezel aankwam. Ik denk overigens dat de huidige ezels alleen kinderen vervoeren.
Het belooft een mooie reis te worden in een fraaie omgeving. Als we ons allen aan het geplande strakke programma houden komt alles goed.

In Memoriam Martien van Lieshout

Op woensdag 5 juni 2006 zongen wij ten afscheid bij de uitvaart van ons lid Martien van Lieshout in de kerk in Odiliapeel.
Het zal ongeveer een half jaar voordien zijn geweest dat Martien mij in vertrouwen zei dat zijn longproblemen erger werden. Op een bepaald moment was de fibrose zover doorgezet dat hij permanent zuurstof nodig had. Toch bleef hij optimistisch en beloofde mij nog een keer zo maar op de repetitie te komen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Hij overleed nadat hij bewust afscheid had genomen van familie, vrienden en gezin. Ik ben persoonlijk blij dat ik die dag bij hem thuis namens het koor afscheid mocht nemen. Hij was dankbaar voor alle vriendschap binnen het koor en blij met de vorderingen die het koor met komst van Jos van Eyck maakte. Ik moest beloven dat wij op zijn uitvaart zouden zingen. Die belofte heeft het koor bijzonder goed waargemaakt gezien de spontane en grote opkomst in het zomerreces.
Martien was een enthousiaste zanger en een liefhebber van muziek in vele vormen. Op de voorste rij van de eerste bassen kon je hem bijna niet missen. Hij was er ook bijna altijd. Hij was kritisch op de muziek maar ook op zichzelf als hem iets niet lukte. Je zag hem dan in zichzelf de passage herhalen totdat het goed was.
Martien liep niet op de voorgrond, hij was bescheiden aanwezig maar altijd geïnteresseerd in wat er leefde in het koor (en daarbuiten!).
In zijn actieve leven maakte hij jaren deel uit van de gemeenteraad, het parochiebestuur en het schoolbestuur. Die maatschappelijke verplichtingen ging hij niet uit de weg. Waar hij in de politiek gefrustreerd raakte, kon hij zijn bestuurdershart ophalen in de ZLTO en de lokale “Peelse” belangen”.
Het koor verliest een trouw en goed lid, we zullen hem missen, getuige de grote opkomst bij zijn uitvaart op 5 juli.
Henk Hermelink

 


In deze concertzaal op de Wartburg zingen wij helaas niet!!

Smoking, een gewoon pak?
Een smoking is een kledingstuk, daar zal iedereen het over eens zijn. En dat het ook nog een gelegenheidskostuum is staat ook niet ter discussie. Maar wat is een smoking nu eigenlijk en hoe en wanneer wordt die gedragen. Dit vraagstuk heb ik proberen te achterhalen door hierover een en ander er op na te slaan.
Allereerst, voor de verschillende periodes van de dag zijn er ook verschillende formele kledingstukken. Zo is er een jacquet (zwarte slipjas, grijs of zwart vest, wit overhemd en grijze of zwarte choker of stropdas) voor de gelegenheden overdag. Voor de avonduren wint de smoking het in de laatste jaren van het formele rokkostuum (zwaluwstaartjas, wit gesteven vest en overhemd met gesteven front en met witte strik).
Een smoking bestaat in principe uit een zwarte pantalon met zijden galon, een colbert van identieke zwarte stof met zijden revèrs. De stof is meestal van een betere kwaliteit. Een tropensmoking is een afgeleide van de zwarte smoking en bestaat uit een witte pantalon en bijpassend colbert; een combinatie van een zwarte pantalon met zijden galon en een wit smoking jasje is ook toegestaan. De witte kleur moet identiek zijn aan de kleur van het overhemd.
Bij een smoking hoort een wit overhemd met dubbele manchetten en een zogenaamde blinde sluiting. Het front van het overhemd kan versierd zijn met roesjes, ingenaaide naadjes of i.d. De boord kan normaal plat zijn uitgevoerd maar ook de opstaande boord (de zogenaamde “vadermoordenaar”) komt veel voor.
Van oorsprong hoort bij een smoking een zwart vlinderdasje dat zelf gestrikt wordt. In de huidige tijd zie je allerlei varianten van gekleurde vlinderdasjes tot fantasie chokers. Een vest of een cumberband (een gekleurde of versierde buikband) hoort eigenlijk niet bij een smoking, maar die zie jevandaag de dag ook veel.
Verder worden er zwarte, lange sokken zonder decoratie gedragen en in principe veterloze zwarte lakschoenen. Deze laatste worden vaak vervangen door gladde, zwarte schoenen met een dunne leren zool. Dikke, geschuimde of rubber zolen zijn uit den boze.
Niet onbelangrijk is dat een smoking in zijn geheel gedragen wordt, maar dit geldt ook voor een jacquet en een rokkostuum.
Als aankleding van een smoking kan een (wit) zijden pochetje worden gedragen in de borstzak. Als met een gekleurd of gedecoreerd vlinderdasje draagt is de pochet van dezelfde stof en kleur.
Waar vroeger op een smoking geen minidecoraties werden gedragen, dit in tegenstelling tot het rokkostuum waar dit wel het geval was, komt dit vaker voor in deze tijd. De minidecoraties worden indien gewenst, op de borstzak gedragen en niet op de (kwetsbare) zijden revèr.
Binnen ons koor hebben wij gekozen voor een klassieke zwarte uitvoering van de smoking met shawlrevèr, een wit, niet gedecoreerd overhemd met manchetknopen, een wit zijden pochetje en een rood vlinderdasje. Van de leden wordt verwacht dat zij voor de zwarte sokken en zwarte leren schoenen zorgen.
In de aanhef heb ik al vermeld dat de smoking een gelegenheidskledingstuk is. De gebruikte materialen, de snit en de uitvoering lenen zich dan ook niet voor langdurig intensief gebruik. Het luchten, uithangen en periodiek reinigen bevordert de levensduur en de draagbaarheid.

Henk Hermelink.

PR-plan Mannenkoor De Karawanken
De PR-commissie heeft het bestuur een plan aangeboden ter ondersteuning van de activiteiten die het bestuur onderneemt. Onderstaand een korte samenvatting.
De taakstelling van de PR-commissie is het behartigen van de publiciteits en andere belangen, zij ondersteunt en adviseert in deze het bestuur en vooral de concertcoördinator en de reiscommissie.
Aandacht wordt gevraagd voor tijdige en voortvarende aanpak van concerten en optredens. De externe communicatie met pers staat en valt met de nieuwswaarde, de volledigheid, tijdigheid en correctheid van de boodschap. Vooraankondigingen zijn in deze vaak erg effectief. Ook voor het vervaardigen van affiches is tijdigheid van belang.
De volledigheid van de informatie werkt positief bij leden, pers en externe relaties.
Van belang vindt de commissie de tijdigheid waarmee de klankbordgroep het uit te voeren repertoire vaststelt. Hoewel de PR-commissie wel de praktische belemmeringen ziet adviseert zij toch de voortvarendheid en tijdigheid na te streven. Het bestuur zal in deze ook proberen de planning van de optredens tijdig bekend te maken met tijdstippen en locaties.
Van groot belang is dat het bestuur als eindverantwoordelijke intensief met de PR-commissie blijft communiceren. Ook de communicatie tussen reiscommissie en PR-commissie moet frequent en intensief zijn waar dit noodzakelijk is voor de in- en externe berichtgeving.
Gekoppeld aan het PR-plan is een lijst van aanbevelingen die dienen om het plan “handen en voeten” te geven. Zo is geadviseerd naast de periodieke nieuwsbrief ook een vorm van snelle informatie te creëren in de vorm van een nieuwsflits. Naast informatie via de digitale snelweg moeten ook de leden zonder dit medium de informatie beschikbaar krijgen. Ook pleit de PR-commissie voor uitbreiding van de nieuwsbrief tot een vorm van contactblad voor ons koor. Een idee dat onze voorzitter al enige jaren na streeft!
Een andere aanbeveling betreft het streven naar een grotere professionaliteit van ons koor door een strakkere organisatie van evenementen maar ook door een weloverwogen en serieuze insteek van alle leden. Uitstraling, kleding, opkomst en afgang, concertpresentatie zijn hier belangrijke elementen in.
Het streven naar een jaarkalender met daarin alle optredens, repetities e.d. heeft dit jaar al invulling gekregen. Het bestuur blijft dit volgen.
De functie concertcoördinator wordt als een erg belangrijke gezien. Deze functionaris zal intensief contact met de PR-commissie moeten onderhouden en voortvarendheid en voortgangscontrole aan de dag moeten leggen.
In de interne organisatie wordt geadviseerd het repertoire in de koormappen te rubriceren bij voorbeeld in Opera, Negrospirituals, klassieke liederen etc. Hierbij zou de klankbordgroep in samenwerking met de dirigent een keuze moeten kunnen maken voor het in te studeren repertoire. Deze selectie kan naar de repetitie mee genomen kan worden en niet de gehele map.
Enkele adviezen over aanpassing van kleding en kooropstelling besluiten de lijst van aanbevelingen.

Het bestuur zal de aanbevelingen als leidraad nemen voor de komende tijd en doet een beroep op de leden hier hun medewerking aan te geven.

Van het bestuur

 


Liederenbundel.

Voor ieder lid is er een liederenbundel gemaakt die bij de secretaris is af te halen. Het bestuur heeft in deze bundel zowel de teksten van enkele koorliederen opgenomen maar ook volksliederen en bekende meezingers. Het is dan ook de bedoeling dat de bundel mee genomen wordt naar Duitsland om op bepaalde gelegenheden uit volle borst te kunnen zingen met de juiste teksten zonder dat de samenzang gaat leiden tot een lalalalala gebeuren. Uiteindelijk zijn wij een koor met een goede reputatie die we op alle plaatsen willen uitdragen.

Koorfoto
Helaas is het niet gelukt een gezamenlijke foto van ons koor te maken. Een afwezigehid van meer dan 10% van de leden maakt zo’n foto ongeloofwaardig.
Wij streven er nu naar om tijdens het optreden in Reek op zaterdagavond 23 september enkele foto’s te laten maken. Omdat dit de “generale” voor Thüringen betreft gaat het bestuur er van uit dat de opkomst nagenoeg 100% zal zijn.

Sponsoring
Het bestuur ontving een donatie van de Gemeente Boekel ad € 500,00 als ondersteuning van ons koor, waarvoor onze hartelijke dank.


Welkom aan onze nieuwe leden.
Recent konden wij definitief welkom heten:
• Wim Peters, 2e bas.
• Hans Stoltz, 1e tenor
Wij namen afscheid van
• Vic Jetten, 1e bas
• Martien van Lieshout, 1e bas †

Het jaar 2007: 30 jaar Karawanken.

Voor 2007 jaar zijn hier enkele voorlopige data:
Donderdag 11 januari
nieuwjaarsreceptie in Volkel
Zondag 25 februari (nog ter bespreking)
Vlooienstoken op Bedaf
Ergens in mei
matineeconcert met Torkest in Veghel
In september
muziekfestival in Terra victa Odiliapeel
Eind oktober
jubileumconcert in Volkel
Medio december
winterconcert in Heesch.

Mogelijk volgt er nog een vraag voor een optreden in Boekel in het najaar 2007.

Optredens 2006

• Zaterdag 23 september (i.p.v. 24 september)
Concert i.s.m. Harmonie Semper Crescendo in Gemeenschapshuis Het Wapen van Reek
• 29 en 30 September en 1 en 2 oktober 2006
Optredens en concerten in Thüringen (Duitsland)
• Zondag 10 december winterconcert
15.00 uur Matinee Pauluskerk Uden


Welkom bij het Schillerhaus in Weimar