.

menu karawanken

Jaargang 5 nummer 4

december 2007

 

Het bestuur en de leden van
Het Mannenkoor De Karawanken
wensen u allen
prettige kerstdagen en
een positief en muzikaal 2008. 

 

Van de voorzitter


Mogelijk kijkt u raar op van de afbeelding die mijn inleiding in deze nieuwsbrief siert. Ik vond het wel symbolisch voor mijn aankondiging op de laatste ledenvergadering dat ik mij definitief vanaf het voorjaar 2008 niet meer beschikbaar stel voor het bestuurslidmaatschap. Ondanks aandringen van enkele zijden mijn zetel nog enkele jaren te bezetten, heb ik na 9 jaar besloten mij terug te trekken. Ik heb in drie beleidsnota’s mijn vaak persoonlijke visie op het koor kunnen neerzetten en denk dat er nu een tijd is aangebroken voor een ander om dit ook eens te doen. Nieuwe ideeën, nieuw elan is verfrissend voor iedere vereniging. Uiteraard daag ik ieder lid uit hier serieus over na te denken.
Het dertigjarig jubileum in 2007 loopt ten einde. Het jubileumconcert begin oktober was een echt hoogtepunt van dit jaar. U leest er verder meer over. Het koor gaat over tot de orde van de dag en bereidt zich weer voor op een groots operaconcert in april 2008.
De reiscommissie is momenteel druk doende Luxemburg en Trier te verkennen voor onze concertreis in 2008.. De eerste indrukken zijn goed en er liggen werkbare contacten naar ik heb begrepen.
Het eerste succes van de koorscholing o.l.v. Cor de Koning mag gezien worden. Weliswaar stromen niet alle beginnende kandidaten door naar ons koor maar dat hadden wij van te voren ingecalculeerd. Zij die wel doorstromen zijn van harte welkom.
Henk Hermelink.

 

Nieuwjaarsbijeenkomst

voor koorleden met partners

op 10 januari 2008

Het bestuur nodigt alle leden van het koor met hun partners uit op een nieuwjaarsbijeenkomst
op donderdag, 10 januari 2008.
De avond begint tussen 19.30 en 20.00 uur met het onderling uitwisselen van de nieuwjaarswensen.
Om ca. 20.00 uur spreekt de voorzitter een korte nieuwjaarswens uit waarna we gezellig en muzikaal de avond zullen doorbrengen onder het genot van een drankje en een hapje.
Als locatie is weer gekozen voor
Party Centrum De Schakel
in Volkel
De liederenbundel meebrengen s.v.p..
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan graag even afmelden bij een van de bestuursleden

 

In memoriam Henk van Klaveren

Niet geheel onverwacht overleed op zaterdag 20 oktober 2007 onze eerste tenor Henk van Klaveren. Op woensdag 24 oktober hebben wij (op verzoek van de familie) met een kleine delegatie afscheid van hem genomen in het crematorium.
Henk was een begenadigd zanger en zong als eerste tenor diverse solo’s met Het Mannenkoor De Karawanken. Het was voor ons onvoorstelbaar dat hij niet op de uitvoeringen en repetities was, alleen vakanties waren voor hem een excuus. Onze concertreizen maakte hij alle mee en hij genoot van het kameraadschappelijke contact.
Zonder veel woorden wist hij je in klare taal iets duidelijk te maken en dat was niet voor andere uitleg vatbaar. Hij was als mens rechtdoor zee en duidelijk.
In de zomer van 2007 trof hem een herseninfarct. Vanaf dat moment leverde hij zichtbaar in op zijn gezondheid.. Ondanks zijn inspanningen om te revalideren en ondanks de goede zorgen was hij de oude Henk niet meer.
Zoals zijn zoon op het afscheid in het crematorium aangaf was het voor Henk “einde oefening”.
Wij zullen hem missen als zanger en als lid van de vereniging.
Henk Hermelink.

 

Impressie van het jubileumconcert.

Zaterdag 3 november 2007 vond het jubileumconcert van Het Mannenkoor De Karawanken plaats in het Sport- en evenementencentrum te Uden.
Er was al veel werk verzet toen de koorleden die middag voor de laatste repetitie zich meldden in de hal. Kabels, microfoons, sjouwende werklui bepaalden toen nog het beeld. Na enige tijd van corrigeren en accepteren was het tijd voor het koor zich op te stellen tussen de microfoons en de kabels. Zowel het koor als de fraaie Bösendorfer concertvleugel konden de hele zaal niet bedwingen. De geluidsversterking was nodig maar dan wel op een juiste wijze. Dit kostte tijd en kennis. Ook het inregelen van licht was geen sinecure.
Uiteindelijk stond alles. Het koor kon inzingen en kennis maken met een andere klank dan het gewend was in het repetitielokaal.
’s Avonds om half zeven waren al vele koorleden terug. Inzingen en nog even de accommodatie proeven. De zaal begon (gelukkig) vol te lopen en tegen het begintijdstip van half acht waren er ruim 750 gasten die een plaatsje hadden gevonden in de toch wel immense, maar inmiddels ook sfeervolle hal. Vele gasten waren op uitnodiging van SVUwonen gekomen die haar 25 jarig jubileum vierde.
Het welkomstwoord van de voorzitter, na het zingen van het “lijflied” Wolga, was kort en hartelijk. Al snel bleek dat het vele repeteren zijn vruchten af had geworpen. Het koor zong allereerst enkele werken van Mozart en Schubert en eindige voor de pauze met Oh When the Saints go marching in. Een treffende introductie voor de Bonduelle Swing Commercial Band die voortreffelijk de pauze opluisterde.
Het tweede deel van het concert was aanzienlijk luchtiger dan het deel voor de pauze. Musical en Sinatra-songs bepaalden de sfeer. Opvallend en bijzonder fraai was de inbreng van de soliste Rachai Beumer die zowel solo als met het koor een fraaie rol vertolkte. De pianobegeleiding van Rosemarie Seuntiëns was als vanouds meeslepend en to the point.
Het ene nummer ging het koor beter af dan het andere maar in totaliteit was het een kwalitatief goed concert onder de bezielende leiding van de dirigent Jos van Eyck. Hij reeg ook alle zangnummers aaneen door een korte maar toepassende en prettige uitleg vooraf te geven.

Een tweetal gezamenlijke nummers van het koor en de swingband kreeg de zaal enthousiast en er werd spontaan meegezongen met Het Brabantse Land en het Bonduelle-lied. Het koor hield het daarna voor gezien en kon voldaan de consumptiebonnen inruilen voor een drankje. De Bonduelle Swing Commercial Band onder de leiding van Edo Stouten nam het podium over en speelde swingend en luchtig de rest van de avond vol.
De Karawanken kunnen terugzien op een geslaagd concert dat het dertig jarig jubileum op een waardige wijze afsloot.

 

Gelezen:
In de ANWB kampioen van december 2007 staat een aardig artikel over De Karawanken als skigebied.
Diegenen die de eerste “concertreis” naar Zell Pfarre meemaakten zullen dit zeker waarderen.

 

Koorscholing in de praktijk

Hierbij enige informatie over het verloop van de eerste sessie van de koorschool.
Nadat het bestuur en de dirigent hun fiat voor de start van de koorschool gegeven hebben begon de PR machine eerst uiterst langzaam, maar bij het naderen van de vastgestelde startdatum steeds sneller te draaien.Dit leidde er toe, dat op de start avond liefst 11 deelnemers in “de Sprong” aanwezig waren, met daarnaast de pers, die uiterst benieuwd was naar ons verhaal. Opvallend was, dat veel van onze eigen koorleden er nauwelijks weet van hadden. Zij wisten dus ook niet welke doelstelling we nastreven. Het zou niet alleen gaan om het werven van nieuwe leden, maar vooral om een bredere bekendheid te geven aan muziek en koorzang en daardoor indirect ook aan de Karawanken. Naast de nieuwe gezichten waren ook drie al aspirant- leden aanwezig.
Natuurlijk graag nieuwe leden, maar niet op voorhand de voorwaarde opleggen dat toetreden moet volgen, dat was de startgedachte. Al snel bleek, dat het merendeel van de nieuwelingen al in een ander koor of muziekgezelschap gesetteld was. Ze waren echter zeer nieuwsgierig naar de gang van zaken in ons koor. Dat gaf mij voldoende aanzet om hen in een achttal bijeenkomsten zoveel mogelijk over muziektheorie en zangtechniek te vertellen.
Niet alle mensen waren topkandidaten en enige vielen al tijdens die acht lessen af.
Aan het einde van de achtste les was het tijd voor de inventarisatie. Heren met zeer goede vooruitzichten hadden het fijn gevonden, wilden echter nog geen afscheid nemen van hun eigen verenigingen. Wel wilden ze er  verder over nadenken. Op zeer korte termijn zullen we vaststellen wie uiteindelijk wel wil aanschuiven op onze repetities en lid wil worden. Het woord is daarbij natuurlijk aan onze dirigent.
De nieuwelingen kunnen naast nog enige hulp van de koorleider dan meedoen zoals alle aspirant leden voorheen. Ze kunnen echter daarnaast nog enige lessen volgen die betrekking hebben op onze bestaande muziekstukken, zodat ze niet volkomen vreemd tussen de groep komen.
Helaas zullen we ook moeten vaststellen, dat de een of ander niet of nog niet beschikt over goed stemmateriaal. Ook deze mensen kunnen van mij nog extra steun verwachten, maar zij zullen nog moeten wachten met het toetreden tot onze vereniging.
Als eindconclusie zou ik willen zeggen:
Een hele mooie ervaring, met in het begin een veel te optimistische kijk op de doelstellingen van de deelnemers. Voor de Karawanken zeker geen verkeerde investering met een grote PR-werking. Ik ben er van overtuigd, dat we hieruit voor een volgende sessie voldoende lering kunnen trekken. De vragen die na de eerste sessie beantwoord moeten worden, zullen mogelijk enige aanpassingen met zich meebrengen. De groep als geheel was over de opzet en de uitwerking zeker tevreden. En.. we zullen van de huidige NEE-zeggers  zeker nog mensen terug zien bij ons koor. Dat is mijn stellige overtuiging.
C de Koning

Die Forelle.

Franz Schubert (1797-1828) componeerde het lied “Die Forelle” op de tekst van een gedicht geschreven door Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791).
Het gedicht bestaat uit 8 strofen,waarvan wij de eerste zes zingen. Wij komen niet toe aan de moraal van het verhaal. (Couplet 7 en 8)

De Forel.
In een helder beekje,
Schoot met gezwinde spoed
De wispelturige forel
Als een pijl voorbij

Ik stond op de oever 
En keek in alle rust
Naar het baden van het vrolijk visje
In het helder beekje.

Een visser met een hengel
Stond daar op de oever
En keek koelbloedig toe 
Hoe het visje omkeerde.

Zolang het helder water 
Dacht ik, niet troebel wordt
Dan vangt hij de forel
Niet met zijn angel

Doch eindelijk vond de dief
Het te lang duren en hij maakte
Het beekje nijdig troebel 
En voor ik het had gedacht 

Trilde zijn hengel 
Het visje hing er aan te spartelen
En ik keek opgewonden
Naar het bedrogen visje

Jullie, die aan de gouden bron 
Van een veilige jeugd verblijft
Denkt toch aan de forel
Zie je gevaar, wees dan snel weg.

Meestal falen jullie
Door gebrek aan wijsheid,
Meisjes, let op verleiders met de angel
Anders is het te laat.

Bep Claassens

 

OPTREDENS IN  2007.
Zondag 23 december
Winterconcert Uden.
Pauluskerk
vanaf 15.00 uur

 

De komende periode….


*  Donderdag  6 december 2007 van 20.00 uur tot 22.15 uur gewone repetitie in De Sprong in Volkel
* Zaterdag 8 december 2007  extra repetitie in De Sprong van 9.30 uur tot 11.00 uur de bassen en van 11.00 tot 12.30 uur de tenoren
*  Donderdag  13 december 2007 van 20.00 uur tot 22.15 uur gewone repetitie in De Sprong in Volkel
*  Donderdag 20 december van 20.00 tot 22.15 uur in de Pauluskerk Uden
generale repetitie voor Winterconcert (matinee) van zondag 23 december.
*  Zondag, 23 december 15.00 uur Winter-Kerstconcert. Aanwezig uiterlijk 13.30 uur
*  De repetities van donderdag 27 december en donderdag 3 januari komen te vervallen.
*  Donderdag 10 januari 2008 om 19.30 uur NIEUWJAARSBIJEENKOMST IN De Schakel in Volkel voor leden en partners.
*Donderdag, 17 januari 2008 eerste reguliere repetitie in 2008 in De Sprong.

 

De repetitie is van 20.00 tot 22.15 uur in het repetitielokaal De Sprong in Volkel ( 0413 272956)

Een dringend verzoek voor de leden om zich bij verhindering af te melden

Afmelden tenoren 0413  261540 henkhermelink@hetnet.nl,

Afmelden bassen 0413-262721 lokrooij@hetnet.nl