.

menu karawanken

Jaargang 7 nummer 4

december 2009

 

 

Het bestuur en de leden van Het Mannenkoor De Karawanken
wenst eenieder
een muzikaal, gelukkig en gezond 2010

 

Van de voorzitter


Halleluja!

Deze lof- of juichkreet die ons koor  de laatste weken regelmatig met grote kracht en zeer luid (ff) heeft laten horen bij het zingen van het  Pilgerchor, gonst nog na in mijn hoofd en ongetwijfeld ook in de hoofden van velen van onze zangers en zorgt voor een prettig en opgelucht gevoel. Het project nieuwe CD is, na de maanden van intensieve voorbereiding  door dirigent, bestuur en commissies en grote inzet van de zangers, met CD-opnames op 2 en 7 november en met als apotheose het  fantastische optreden met het orkest van het nationaal Bolsjoi Theater uit Minsk, Wit Rusland, afgesloten. Het resultaat is een prachtige CD. Als u deze nieuwsbrief ontvangt is de CD in de handel. De prijs van de CD is € 12,50. De verkoopadressen zijn waarschijnlijk intussen in de lokale kranten vermeld. De sponsoren en de leden van Het Sympathie Orkest kunnen de CD ook bestellen via de storting van € 12,50 per stuk op de bankrekening  154910104 van de Karawanken. Wie weet is deze CD het ideale cadeau voor de komende feestdagen. Bestelde CD’s zullen bij u thuis bezorgd worden. De CD's zijn ook verkrijgbaar bij onze toekomstige optredens.

Op 20 december hopen we u te ontmoeten op ons winterconcert. Dit zal plaatsvinden in de kerk in Volkel. De aanvang is om 15.00 uur. Met dit concert sluit de vereniging dan een fraai jaar af met veel mooie optredens en evenementen. Zonder volledig te willen zijn noem ik het optreden met Bill van Dijk in Markant waar de Karawanken een aantal musical liederen ten gehore gebracht heeft, de ontvangst van het Handwerkerkoor uit Weimar, de opening van de muziek week in de tuin van St Jan in Uden en de bijdrage van het koor aan de 4 mei viering.

Niet alles is halleluja. Ook de Karawanken hebben last van de creditcrisis. Enkele sponsoren hebben laten weten dat ze, nu hun contract afloopt, het komende jaar  niet meer zullen sponsoren. Natuurlijk heeft de vereniging daar begrip voor en wil zij de sponsoren van harte bedanken voor hun ondersteuning.

De vereniging is actief en wil dat blijven. Geldelijke steun is daarom van harte welkom.  Ik hoop dus dat u, de leden van Het Sympathie Orkest, in de komende jaren achter ons blijven staan. En, wie weet  krijgen we, als u voor uw vrienden de CD afspeelt,  nog meer sympathisanten.

De voorzitter

Frans Bauer

 

 

 

 

 

In memoriam Piet Rutten

In het weekend van 28 september 2009 overleed ons trouwe lid Piet Rutten..

Piet was vanaf 1998 lid van De Karawanken en zong al die tijd bij de tweede bassen. Zingen was zijn lust en zijn leven. Zo zong hij ruim 60 jaar bij het kerkkoor in Odiliapeel waarvoor hij dan ook een pauselijke onderscheiding ontving.  Sporadisch liet hij een repetitie of concert voorbijgaan. Ook toen zijn gezondheid hem in de steek begon te laten in de laatste jaren, getroostte hij zich alle moeite er toch te zijn. Soms met hulp van andere leden kon hij zo nog uitvoeringen meezingen als resultaat van het vele oefenen.

Op vrijdag 2 oktober hebben wij hem als koor samen vele anderen uitgeleide gedaan in de kerk in Odiliapeel waar hij zo vele jaren zong. Tot slot hebben op het kerkhof afscheid van hem genomen onder het zingen van Frieden.

Piet moge rusten in vrede, de herinnering aan hem zal ons bijblijven.

 

 

Een terugblik.

Zaterdag 3 oktober Lippstadt.

Een bus vol zangers op zaterdag 3 oktober, op weg naar Lippstadt. Een fraaie ruime bus met een ontspannen sfeer onder de leden, de beschermvrouwe José Huisman-de Bie, de pianiste Annemieke Beelen en de dirigent Jos van Eyck.

Keurig volgens de planning arriveerden we na een rustige busrit in het centrum van de partnerstad van Uden voor de traditionele ontvangst op het gemeentehuis. Wat opviel was een uitgestorven stad, geen winkelend publiek en rust en nog eens rust. In het gemeentehuis was onder genot van koffie met broodjes al snel duidelijk dat de Duitsers die dag hun “Tag der Einheit” vierden. Waar wij als Nederlanders dit uitbundig met allerlei festiviteiten zouden vieren, nemen de Duitsers de gelegenheid te baat om alles te sluiten en er een stille “Feiertag” van te maken. Het korte optreden voor het gemeentehuis had dan ook weinig publiek maar ondanks dat hebben we uit volle borst gezongen.

Tot aan de doorreis naar Bad Waldlisborn vertoefden daarna bijna alle leden in een of andere Gasthof, dit bij gebrek aan een beter alternatief.

Het optreden in de Kurhalle van Bad Waldlisborn kostte wat voorwerk maar na een zorgvuldig inzingen stroomde het publiek toe en konden wij vrijuit zingen voor dankbare “Kurgaeste”.

Bij het afsluitende diner in Zum Jaegerkrug zat de stemming er goed in, mede dankzij het accordeon-optreden van onze dirigent. Vele bekende meezingers werden uit volle borst meegezongen.De terugreis naar Uden verliep in ijltempo zodat we nog vóór de geplande tijd weer in Uden waren.

 

 

Algemene ledenvergadering 19 november 2009

Vanwege een biljarttoernooi in ons repetitielokaal De Sprong weken we uit naar De Schakel waar de zaal al snel bezet was. Enkele leden maakten eerst de reis naar De Sprong om uiteindelijk toch in De Schakel te belanden.

Centraal in de ledenvergadering stond de financiële positie van de vereniging. Door het vanwege de slechtere economische omstandigheden wegvallen van enkele grotere sponsoren ontstond een gat in de begroting 2010. Dit bracht het bestuur tot het voorstel de contributie voor het eerst sinds jaren aan te passen. Hoewel het voorstel niet met gejuich werd ontvangen stemde de meerderheid er mee in. Wel is het bestuur gevraagd om in de jaarvergadering van begin 2010 een visie te presenteren hoe om te gaan met de verschillende fondsen die de vereniging heeft voor uniformen, concerten, concertreizen e.d.

Het voorstel van een van de leden een uniform reiskostuum aan te schaffen werd om bovenstaande reden niet uitgevoerd. Er werd wel een andere leverancier voor de smokings aangetrokken. Behalve een groot financieel voordeel is de kwaliteit, ondanks een andere stofsamenstelling, door deze leverancier volledig gewaarborgd.

Vanuit de diverse commissies kwamen verder positieve geluiden. Zo is het reisdoel van onze concertreis in september 2010 nu definitief De Harz in Duitsland en is het programma al redelijk gedetailleerd. De CD commissie kan terugkijken op een geslaagde opname in Theater Markant. De muziekcommissie spant zich verder in om de programma’s en repertoire keuze verder op te zetten. Veel waardering was er voor de twee optredens die het mannenkoor samen met orkest uitvoerden in het plaatselijke theater Markant.

Omdat het lopende beleidsplan in 2010 eindigt presenteerde het bestuur een vervolg op het huidige. Naast een aantal accentverschillen met name als het gaat over het aantrekken van nieuwe jongere leden (al dan niet via de koorschool) , het optimaliseren van de repetitieruimte, de digitalisering van het repertoire en het onderhouden van collegiale contacten via de Nederlandse Zangersbond blijft het koor een specifiek mannenkoor met eigen karaktertrekken en uitstraling.

Al met al een boeiende vergadering waar vele leden het woord voerden en af en toe het bestuur rimpels

bezorgden.

 

De opname van de CD.

Als je achteraf kijkt begin je eigenlijk nooit vroeg genoeg met het repeteren voor een opname. Ook bij de Karawanken mag je dit met een gerust hart zeggen.

Dat het ondanks deze opmerking toch een bijzonder geslaagde CD is geworden is voornamelijk te danken aan de inzet van onze leden in het algemeen maar enkelen in het bijzonder. Hierbij speelt natuurlijk de dirigent een zeer belangrijke rol. Jos van Eyck heeft vanaf het begin ons als leden gevraagd de vele extra repetities constant te bezoeken maar ook ondertussen de stukken thuis te repeteren met behulp van ons eigen muziekprogramma via de website. Langzaam maar zeker zie je en hoor je de stukken beter gaan klinken en worden de puntjes op de i gezet. Partijrepetities afgewisseld met algemene repetities vormden langzaam maar zeer duidelijk de contouren van ons Cd-programma. Het streven om op 2 november klaar te zijn lukte en op betreffende dag hebben alle leden de spanning gevoeld van een zeer nauwkeurige geluidsregistratie. Ieder kuchje, iedere verkeerde inzet leidde tot herhaling. Zo vulden wij de hele dag in op het podium van Theater Markant. Dankzij de gastvrijheid van Majorie van Geenhuizen waren we hier te gast en konden we los van de drukte van de maandagmarkt ons repertoire voluit zingen.

Het tweede deel van de opname volgde de zaterdag daaropvolgend toen het Bolsjoi Theater Orkest ons ging begeleiden bij de overige nummers. Men zegt weleens muziek slecht alle grenzen maar dit ging maar ten dele op toen bleek dat de taalbarrière ons beiden in de weg zat. Ons Russisch was niet goed genoeg en hun Nederlands of Engels of Duits klonk ons als koeterwaals in de oren. Met handen en voeten maar vooral met veel geduld slaagden de voorafgaande repetities  wonderwel en bleek muziek toch grensoverstijgend te zijn.

Na een vermoeiende dag van opnames wachtte ons een dankbare taak samen met het orkest een avondvullend concert in Markant te mogen geven. Voor ons een plezierge ervaring en een voldaan gevoel achteraf.

Het resultaat van deze periode ligt nu vast in een prachtige CD die zeer professioneel is opgenomen en van een bijzondere kwaliteit is. Voor Het Mannenkoor De Karawanken ligt er een bewijs van ons aller inzet waar we zeer trots op zijn.

 

 

Concertreis 2010

Het Mannenkoor De Karawanken vertrekt op 24 september 2010 naar De Harz in Duitsland voor een concertreis met uiteraard meerdere ontspanningsmomenten. Een gezelschap van ruim 60 leden zal Noordoost Noord-Brabant promoten in dit bekende toeristische gebied.

De eerste stop zal in Hameln zijn bekend van “De Rattenvanger” waar spontaan gezongen zal worden. Hierna reist het koor verder naar Goslar waar in de omgeving overnacht wordt.

In het weekend zijn er enkele optredens gepland waaronder een concert samen met een gastkoor in de Kursaal van Hahnenklee, gemeente Goslar.

Na deze weekendoptredens vertrekken we met een onderbreking op de terugreis weer naar Uden waar we ’s avonds naar alle waarschijnlijkheid “moe maar voldaan” zullen worden opgewacht door het thuisfront.

 

 

De Muziekbibliotheek

Dit jaar gingen wij gebruikmaken van een nieuwe ladekast. De bovenste twee laden bevatten mappen,voorzien van de namen van de koorleden.

Iedere keer, wanneer een nieuw stuk in studie genomen wordt, kan elk lid een exemplaar bladmuziek hiervan in zijn  map aantreffen.

Nu gebeurt het echter herhaaldelijk, dat leden die om een of andere reden een stuk niet of niet meer hebben, gaan graaien in de voorraadladen. Dit is echter niet de bedoeling want zo maken zij daar, zonder dit overigens zelf te willen, een puinhoop van en de bibliothecaris verliest het overzicht over het geheel.

Indien het geval zich voordoet dat een koorlid een stuk mist, kan hij zich vervoegen bij de bibliothecaris, die alles zal doen wat in zijn vermogen is om dit zo snel mogelijk aan de verzoeker te doen toekomen.

Alle stukken/nummers zijn bovendien ook te kopiëren van onze site onder de knop repertoire.

Hopelijk is hiermede aan de graaicultuur, tenminste bij de Karawanken, een halt toegeroepen en heeft iedereen begrip voor bovenstaande opmerkingen.

De bibliothecaris,

Bep Claassens.

 

Gedragsregels bij repetities

Dit artikel verscheen eerder maar trok kennelijk niet ieders aandacht.

Al vele jaren repeteren wij in Jeugdhuis De Sprong in Volkel waar het koor zich iedere donderdag verzamelt om van 20.00 uur tot 22.15 uur te repeteren.

*    Stoelopstelling
Volgens afspraak met de beheerder van De Sprong worden er vier groepen van ca. 20 à 24 stoelen klaargezet gegroepeerd om het centrale punt waar de dirigent staat. Ieder lid heeft in principe een vaste plaats (zie hiervoor de kooropstelling op de website) maar kan daar geen rechten aan ontlenen.

*    Stapelen van stoelen.
Aan het einde van de repetitie stapelen de leden de stoelen per kleur en per 10 stoelen. Vanwege de bereikbaarheid met een steekwagen is het plezierig als de stoelen op enige afstand van de muur/wand  staan.

*    Bar
Afspraak is dat De Sprong iedere repetitie minimaal 30 minuten voor aanvang geopend is. Dit geldt ook voor de bar. Om 20.00 uur als de repetitie begint sluit de bar tot aan de pauze die om ca.21.00 uur begint en eindigt om 21.15 uur. De bar sluit dan weer tot het einde van de repetitie om 22.15 uur.

*   Koffie.
Tijdens de pauze is er koffie vanaf de buffettafel te verkrijgen tegen een bijdrage ter plekke van € 1,30 contant. De gebruikte koffiekopjes worden aan het einde van de repetitie weer op de buffettafel teuggezet om extra geloop en geluidsoverlast te voorkomen. De barbeheerder telt na afloop het geld en de gebruikte kopjes als controle. Helaas is er meermalen een tekort dat de vereniging moet aanzuiveren.

*    Consumpties
Deze worden aan de bar ook contant afgerekend. Het is niet de bedoeling dat er consumpties na de repetitie worden meegenomen naar de repetitiestoel. Vanaf het einde van de repetitie kan er weer genuttigd worden!

*    Naambadge
Tijdens de repetitie draagt ieder lid zijn naambadge om de onderlinge naamsbekendheid te vergroten. Zeker voor de nieuwe leden is dit een plezierige wijze de namen en gezichten te leren kennen. Niemand is uitgezonderd..

*    Piano
Aan het begin van iedere repetitie zetten een  aantal leden de (elektronische) piano klaar voor de dirigent. Zij ruimen deze na afloop ook op. Hulp van andere leden wordt niet afgeslagen!

*   Extra repetities
Bij extra ingelaste (dag)repetities kan er sprake zijn van een gesloten bar.

 

 

Optredens 2009/2010

Zondag 20 december 2009

            Winterconcert

7 januari 2010

Nieuwjaarsreceptie intern voor leden en partners

Onder voorbehoud:

20 mei 2010

Optreden Ravenstein(650-jarig bestaan)

6 juni 2010

Deelname korendag Veghel

Begin september (2e of 3e zondag)

Concert in Helmond

24 – 27 September 2010

Concertreis Goslar en omgeving

16 oktober 2010

Optreden Jubileum De Zonnebloem Veghel

21 december 2010

Winterconcert.